היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח שיפורי דיור

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

ביטוח שיפורי דיור, ע"י מי?

מאת מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

צילום אילוסטרציה של ארון קיר

בחוזי שכירות של נדלן מניב, כלול בדרך כלל סעיף ביטוח או נספח ביטוח המסדיר את ההתחייבויות הביטוחיות של הצדדים. סעיף הביטוח אמור להיות פועל יוצא של סעיף האחריות החוזה השכירות והוא נועד להבטיח קיומן של עתודות כספיות לשיקום הנזק לצד שהתחייב באחריותו לגביו וגם למנוע ממבטחיו לחזור בתביעת תחלוף (שיבוב) לצד השני. כמו כן כוללים הסכמי השכירות סעיף, המונע ממבטחי הצד שהתחייב בביטוח לשתף את מבטחי הצד השני בביטוח כפל.

 

בכל הקשור בביטוח תכולת המושכר, כמעט כל הסכמי השכירות מחייבים את השוכר לבטח את תכולתו ועל כך כמעט ואין מחלוקת.

 

כמו כן אין מחלוקת, כמעט בכל הסכמי השכירות לבטח את שיפורי הדיור של השוכר אשר נעשו על ידו ועל חשבונו, כאשר כמעט בכל המקרים סעיף הביטוח כולל גם התחייבות לביטוח  עבודות קבלניות ע"י השוכר או מטעמו בעת ביצוע עבודות ההקמה של השיפורים ובמשך תקופת תחזוקה של 12 חודשים.

 

באותה מידה, אך טבעי הוא, שביטוח שיפורי דיור שנעשו ע"י המשכיר לפני תחילת תקופת השכירות, יכללו בביטוח המבנה המושכר שנעשה במרבית המקרים על ידי המשכיר.

 

אולם במציאות של שוק הנדל"ן המניב בימינו נוצר לפעמים ייצור חדש היותר מצב שבו עבודות ההקמה של שיפורי הדיור של השוכר זוכות לפעמים למימון מלא או חלקי של המשכיר (בעיקר מסיבות מסחריות) או שהמשכיר אפילו מבצע על חשבונו את העבודות בעבור השוכר.

 

כאן נשאלת השאלה, מי אמור להיות מחויב עפ"י הסכם השכירות בביטוח שיפורי הדיור, האם השוכר או המשכיר?

 

את התשובה לשאלה זו, יש לראות כאמור בפתח כתבה זו בסעיף האחריות לנזקים שבהסכם השכירות.

 

באותם מקרים בהם השוכר אחראי עפ"י הסכם השכירות לשלמותם של שיפורי הדיור ובמקרה של נזק הוא נדרש לשקם אותם בהקדם האפשרי, אזי ברור לכל, כי ביטוחי השוכר יכללו גם את שיפורי הדיור שנעשו ע"י המשכיר או מומנו על ידו באופן חלקי או מלא.

 

באותה מידה, במקרים שבהם המשכיר אחראי כלפי השוכר לגבי שיפורי הדיור, ובמקרה של נזק, המשכיר אמור לשקם אותם ולא השוכר, אזי רצוי לכלול את שיפורי הדיור בביטוחיו של המשכיר.

 

אחת השיטות המוצעת ע"י משרד יועצים גדול הוא לכלול בביטוחי המשכיר "כנגד עין הרע" הרחבה על בסיס נזק ראשון לכיסוי נזק שיגרם לשיפורי דיור שנעשו ע"י או ע"ח המשכיר.

 

הח.מ. אינה ממליצה על פתרון זה מסיבה אחת והיא בעיית גבול האחריות – בחלק לא מבוטל של משרדים וחנויות ערכם של שיפורי הדיור עשוי להגיע לסכומים של מאות אלפי שקלים אם לא מיליונים. בעת עריכת הביטוח קשה לאמוד את הסכום המרבי שיידרש לכיסוי לכל מקרה פרטני העשוי לגרום לחוסר גדול בסכום ביטוח (דבר שיביא למימון מסיבי של המשכיר) אם המשכיר לוקח על עצמו את הכיסוי הביטוחי של שיפורי הדיור של השוכר.

 

סיבה נוספת עשוי להיות בלבול אפשרי בין ביטוחי השוכר והמשכיר במקרים בהם השוכר אינו ממציא אישור ביטוח מדי שנה לאחר השנה הראשונה להסכם השכירות, מצב שקורה בפועל פעמים רבות.

 

כך יכול להיות שביטוחיו של השוכר כוללים כיסוי לשיפורי דיור הכלול גם גם גובה גבול האחריות בביטוחיו של השוכר, חוזה השכירות יכול להיות בלתי ברור או שניתן אולי למצוא השמטות בשל טעות סופר, דבר העשוי לשמש פרנסה מיותרת לעורכי דין...

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright