פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פעולת אובמה נגד סוריה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

פעולת אובמה נגד סוריה וביטוח סיכוני רכוש

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים,

 

איור של באשר אסאדכיסוי לנזקי מלחמה לרכוש ניתן לכלול במסגרת ביטוח ימי וגם לפי ביטוח כללי, אלמנטארי, ניתן להשיג בשוק הביטוח העולמי, גם בעזרת ברוקרים הפועלים בישראל והוא נרכש במרבית המקרים, אם לא בכולם על ידי מוסדות וגופים המחזיקים ברכוש שערכו נאמד במאות מיליוני שקלים.

 

אולם, גם מוסדות וגופים שלא רכשו ביטוח כנגד נזקי מלחמה, עשויים למצוא כיסוי לנזקי רכוש אשר עשויים להיגרם להם בשל הפעולה האמריקאית הצפויה כנגד סוריה בשל השימוש בנזק כימי כנגד האזרחים.

 

כיסוי מסוג זה, אפשרי לפי תנאים מסוימים לביטוח נזקי טרור לרכוש כמו למשל תנאי ביט 2013 וזאת לרכוש הנמצא בגבולות ה"קו הירוק", דהיינו גבולות מדינת ישראל שמלפני מלחמת ששת הימים.

 

האפשרות לכיסוי נזקים לרכוש לפי ביטוח טרור, יכולה להיות אפשרית, אם מדובר כאמור ברכוש הנמצא בגבולות ה"קו הירוק" שיגרמו ע"י ארגוני החיזבאללה או גם החמאס, אשר מאיימים לפגוע במדינת ישראל כתגובת נקם לפעולה המתוכננת ע"י אובמה כנגד הממשל הסורי בשל השימוש בחומרים כימיים כנגד אזרחי המדינה.

 

הכיסוי לפי ביטוח טרור, עשוי לכלול אף נזק ישיר לרכוש בשל פיצוץ מיכל המכיל חומרים כימיים או ביולוגיים.

 

יש להבהיר, כי כיסוי טרור, לא יקנה פתרון ביטוחי למקרה שבו יגרם נזק לרכוש ע"י פעולות של צבאות סוריה או גם איראן.

 

להלן, הגדרת "פעולות טרור" לפי תנאי ביט 2013 לביטוח סיכוני טרור:

" חבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח על פי פוליסה זו שבוצעה באלימות למטרות פוליטיות, כולל שימוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו, על ידי איש או אנשים בין אם פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו ובין אם לא, וכולל מעשים שנעשו על מנת לקדם את ההתקוממות הידועה בשם "אינתיפאדה" או שבוצע על ידי או בשם ארגון עוין.

 

"ארגון עוין" מוגדר כארגון, יישות, אדם או קבוצת אנשים המעורבים בפעולות טרור, לרבות ישויות המוכרות כ: "חמאס", "חיזבאללה" ו"אל קעידה".

 

כלומר, נזק שנגרם ע"י ארגוני הטרור המוגדרים כ"ארגון עוין" נופלים בהגדרת פעולות טרור ולפיכך מבוטחים.

 

אולם אין להסתפק בבדיקת ההגדרה בלבד, אלא יש לבדוק את האמור בסייג בעניין נזקי מלחמה בסייגים כלליים לחבות המבטח שבפוליסה.

 

לפי סייג זה, הביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח במישרין ו/או בעקיפין בין היתר על ידי:

 

"מלחמה, מלחמת אזרחים, תפיסת השלטון כתוצאה מהתקוממות צבאית, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (בין אם הוכרזה או בין אם לא הוכרזה), פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור.

החריג לעיל כולל החרמה או הלאמה או  הרס או נזק לרכוש המבוצעים על ידי או תחת שלטון של כל ממשלה, משטר עממי, שלטון מקומי או כל שלטון צבאי בהקשר של מלחמה, מלחמת אזרחים או תפיסת שלטון כתוצאה מהתקוממות צבאית."

 

עד כאן, אפשר לחשוב, כי נזק לרכוש שנגרם במסגרת מלחמה עם סוריה אינו מבוטח, אולם קיומו של הכיסוי הביטוחי, עשוי להתאפשר בשל הגדרת המונחים "מלחמה" ו"מלחמת אזרחים" למטרות החריג בפוליסה:

"מלחמה" פירושה התמודדות בכוח בין שני עמים או יותר המנוהלת למטרה כלשהי: או התנגשות מזויינת של שלטונות עצמאיים (לרבות אך לא רק פלישה, פעולת אויב, מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה – בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה): או מעשי איבה גלויים, או מצב בין עמים ביניהם קיימת (א) הפסקת יחסי שלום ו (ב) התמודדות כללית בכוח, אשר שניהם אושרו בידי השלטון.

"מלחמת אזרחים" פירושה התמודדות עוינת באמצעות כוחות מזוינים המתנהלת בין אזרחים או נתינים מנוגדים של אותה מדינה או עם לרבות אך לא רק מרידה, התקוממות, מרי או מהפכה.

 

למטרת תוספת זו ההתייחסות למונח "עמי(ם)" תוגדר כמדינה חברה בארגון האומות המאוחדות בעלת זכויות הצבעה באסיפה הכללית, בכל עת טרם קרות מקרה הביטוח.

 

הווה אומר, לפי נוסחו של חריג מלחמה בפוליסה שבנדון, הוא אינו חל לגבי פעולות של גוף כמו חיזבאללה או חמאס אשר אינו מוגד כעם ואינו בעל זכויות הצבעה באו"ם. גופי הטרור הפועלים מחוץ למדינת סוריה, אינם אזרחי מדינת סוריה ועל כן פעילותם אינה נכללת  בהגדרת "מלחמת אזרחים" שבחריג ועל כן, לפי הנוסח של פוליסת טרור תנאי ביט 2012, סביר להניח, כי קיים כיסוי ביטוחי לנזקי רכוש ע"י טילים של חיזבאללה, ככל שיהיו כאלו, בעקבות הפעולה המתוכננת ע"י אובמה לחודש ספטמבר 2013.

 

 

 

 

  

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright