עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיוטה שניה לתקנות דירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 טיוטה שניה לפוליסה תקנית לביטוח דירות

 

 

צילום של תכולת דירה

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 1/5/14 טיוטה שניה של הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה.

 

עדיין לא מדובר בנוסח סופי וניתן להגיב ניתן להגיב אצל הפיקוח על הביטוח עד ליום 1/6/2014.

 

הכוונה להיטיב עם המבוטחים בולטת וברורה. אולם, כולנו יודעים, לאן יכולה להוביל הדרך הרצופה כוונות טובות. אם הפיקוח אכן מתכוון ליצור מוצר אחיד, כך שהתחרות בין המבטחים תתמקד בתחום המחיר והשירות, הרי שהטיוטה השניה רחוקה ממתן פתרון לעניין זה הואיל והיא אינה כוללת כיסויים מובנים הקיימים כיום בפוליסת לביטוח דירות בישראל כמו למשל ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח כל הסיכונים, ביטוח אופניים וכתבי שירות למיניהם.

 

הנוסח המוצע, עדיין בנוי באותה מתכונת כמו הפוליסה התקנית הראשונה מתחילת שנות השמונים שהיתה פרי יזמתו של דוד חכמי, ז"ל מייסד חברת הפניקס, המבוססת על פוליסה אנגלית ישנה לביטוח בתים פרטיים ואינה תואמת את המציאות של ביטוח דירות בישראל בעשור השני של שנות האלפיים.

 

שני חוזרים חשובים הכוללים מידע לגבי זכויות המבוטחים (חוזר יישוב תביעות וחוזר השרברבים) לא הוטמעו בתקנות ואף אינם מוזכרים בהן וקרוב לוודאי ישמר המצב שבו מרבית ציבור המבוטח אינו מודע לזכויותיו על פי אותם החוזרים.

 

בין השינויים המוצעים ניתן לראות:

 

 1. חיוב בנוסח אחיד בין כל המבטחים כאשר המבטחים ראשים להרחיב את הכיסוי ולשנות את סדר הסעיפים בלבד.
   

 2. ביטול סעיף ביטוח חסר – מה שיביא קרוב לודאי לקביעת פרמיה מינימום ע"י המבטחים ע"ח המבוטחים.
   

 3. כיסוי נזקי צונאמי  במסגרת ביטוח רעידת אדמה ולא במסגרת כיסוי שיטפון. אולם ללא כלילת סייג מתאים בביטוח נזקי סערה, שיטפון והצפה, אשר עדיין נמצאים בסעיפים נפרדים ולא הסעיף אחד כולל לנזקי טבע, כאשר במקרים  לא מעטים מצליחים סוכנים ומבוטחים לעבור את משוכת הסייגים לנזקי סערה באמצעות הפניה לכיסוי נזקי שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.
   

 4. גניבה ממרפסת פתוחה במסגרת ביטוח דירה - ראו כתבה מיוחדת לנושא
   

 5. כיסוי כלי נשק ברישיון במסגרת ביטוח תכולת הדירה. ללא הגבלה לכלי נשק פרטי?
   

 6. ביטוח ערך קרקע או שווי שוק לדירה הנמצאת בבית משותף - החלפת המונח "ערך חילוף" במונח "סכום נוסף" והגבלת הסכום ב 100% מסכום ביטוח המבנה. הכיסוי הופך להיות רצוני לפי בחירת המבוטח ואינו כיסוי מחייב, כפי שהיתה כוונתו המקורית של הפיקוח אולם המגבלה ל 100% מסכום ביטוח המבנה אינה נותנת הפתרון הראוי למרבית דירות המגורים, לדעת הח.מ.
   

 7. ביטול מגבלה לכלי אוכל בביטוח תכולת דירה.
   

 8. בוטל הכיסוי האופציונאלי לליפוף מנועים – כיסוי שכבר מזמן היה בחוסר שימוש.
   

 9. כיסוי לנזקי צנרת -  חל גם בשל נזק שמקורו בנכס אחר בבית המשותף אולם, כאמור, אין כל התייחסות לחוזר השרברבים ואין התייחסות למקרים שבהם הנזק בצנרת נגרם בשל עליה בלחץ המים מסיבות הקשורות בתאגיד המים, ללא קשר לדירת המבוטח או דירות אחרות.
   

 10. נכלל כיסוי נזק לגדרות ולשערים לפי כיסוי נזקי סערה, מונח שזכה להגדרה בפוליסה.
   

 11. ניתן כיסוי נזק שנגרם בשל התנגשות במבנה הדירה ע"י כלי רכב הנהוגים ע"י המבוטח או מי מבני משפחתו.
   

 12. כיסוי לבגדים, תכשיטים וחפצים אישיים (אשר עדיין לא זכו להגדרה בפוליסה - האם אופניים הם חפץ אישי?) מחוץ לדירה בביטוח התכולה עד 3% מסכום הביטוח במקום עד 5% והוספת כיסוי גניבה פשוטה לרכוש מחוץ לדירה – הח.מ. כבר רואה בעיני רוחה את הויכוחים ביישוב תביעות בגין נזקי גניבה כאשר המבוטח טוען שמדובר בגניבה וחברת הביטוח טוענת לאבידה שאינה מבוטחת לפי הכיסוי הרגיל.
   

 13. הגדרה חדשה "עובד משק בית"  המוגדר כעובד בשירותו הישיר של המבוטח המתגורר בדירה, עשויה לפגוע באופן משמעותי בכיסוי אחריות המעבידים הניתן כיום באופן אוטומטי במסגרת ביטוח תכולת הדירה וחל כיום גם על אחריות כלפי עובדי משק בית שאינם מתגוררים בדירה.
   

 14. נוסף כיסוי לתלושי קניה במסגרת כיסוי כסף מזומן.
   

 15. פירוט נוסחה לחישוב השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק.
   

 16. העברת כיסוי לדירה חלופית מותנה בקבלת הסכמתו של המבוטח אולם אין תנאי המחייב את המבטח להגיב בתוך פרק זמן סביר לאחר קבלת הבקשה מהמבוטח.
   

 17. ויתור על זכות התחלוף גם המקרה של יחסי שוכר ומשכיר אם השוכר "ויתר על זכות התחלוף כלפי המשכיר או המבטח, לאחר קרות מקרה הביטוח או לאחריו". – נוסח משובש בעליל שאינו לוקח בחשבון את הוורסיות השונות בהסכמי השכירות בעניין אחריות הדייר כלפי המשכיר.
   

 18. ערך כינון – כאופציה ראשונית, אלא אם המבוטח ויתור על ביטוח לפי ערך כינון בהצעת הביטוח- אין התייחסות לאפשרות לביטוח לפי בסיסים שונים לפריטי תכולה מסוגים שונים (כמו למשל ערך מוסכם לספרים ולתקליטורים, ערך שיפוי לבגדים וכו').
   

 19. הצמדת סכום הביטוח למבנה למדד תשומות הבניה.
   

 20. ביטוח צד ג' - אינו לוקח החשבון את הצורך לכלול לפי הסכמי השכירות השונים את המשכיר או את השוכר בביטוח זה ואת ההתחייבות לכלילת סעיף אחריות צולבת בביטוח לעניין זה בחלק גדול מהסכמי השכירות.

  

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright