היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

המחוזי קיבל תביעה ייצוגית בעניין דמי ניהול

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

גמל

פנסיה

המחוזי קיבל תביעה ייצוגית בעניין דמי ניהול

 

 

מטבע 10 ש"ח עם כיתוב "דמי ניהול"

איילון הודיעה לבורסה לניירות ערך בתל אביב, כי: "על פי דיווח שפרסמה היום חברת מיטב דש השקעות בע"מ ("מיטב דש"), ביום  25/6/2921 ניתן פסק דין על ידי המחוזי בתל אביב בתובענות ייצוגיות שהוגשו נגד חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ בגין גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים.

 

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("מיטב דש גמל") היא חברה כלולה בדוחות החברה האם איילון חברה לביטוח בע"מ ("איילון ביטוח") מחזיקה בה 20% (באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה), ומיטב דש מחזיקה בה ב-80% האחרים, באמצעות מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ ("מיטב דש השקעות"), שהיא חברה בת בבעלותה המלאה של מיטב דש. החזקות איילון ביטוח במיטב דש גמל נרכשו ב-1.1.2017 על פי הסכם מיזוג מ-9.5.2016 (לפרטים על הסכם המיזוג ר' ביאור 7.א.1 בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017).

 

על פי הדיווח של מיטב דש, בפסק הדין נקבע כי מיטב דש גמל לא הייתה רשאית לגבות דמי הניהול ממרבית מעמיתי קופת הגמל "תגמולים" שאותה רכשה מיטב דש גמל בשנת 2007, ועליה להשיב לאותם עמיתים את דמי הניהול שגבתה מהם מאז 2007, ולהפסיק לגבות מהם דמי ניהול.

 

מיטב דש דיווחה כי בשלב זה יש קושי להעריך את היקף ההשבה, אולם מדובר בסכום מהותי מאוד של מעל 250 מיליון ש"ח.

 

על פי הדיווח האמור מיטב דש ומיטב דש גמל סבורות כי פסק הדין שגוי, ובכוונת מיטב דש גמל לערער עליו.

 

בהסכם המיזוג התחייבה מיטב דש לשפות את איילון ביטוח בגין חבות שתנבע למיטב דש גמל בין היתר מהתובענה האמורה, כתוצאה מפסק דין סופי וחלוט שיינתן בתובענה, מעבר לסכום הכלול בהפרשה שנערכה בדוחות הכספיים של מיטב דש גמל בגין התובענה. השיפוי יחושב לפי חלקה היחסי של איילון ביטוח במיטב דש גמל. למיטב דש זכות לשלם את השיפוי במזומן או במניות שוות ערך לשיפוי במזומן של אחת מהחברות הבאות, לפי בחירת איילון ביטוח: מיטב דש, או מיטב דש השקעות."

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright