היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח נאמנות ואחריות מקצועית

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

הקשר בין ביטוח נאמנות לביטוח אחריות מקצועית

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח

 

 

הקשר בין ביטוח נאמנות לביטוח אחריות מקצועית

 

ביטוח נאמנות עובדים או בשמו הלועזי Fidelity Insurance, הוא למעשה ביטוח רכוש לכל דבר ועניין ואינו ביטוח אחריות.

 

עם זאת יש המתבלבלים וחושבים שמדובר בביטוח אחריות בשל שימוש במושג המוכר יותר מביטוח אחריות מקצועית והוא "תקופת הגילוי". אותו מונח עצמו המשמש בשתי הפוליסות לצורך כיסוי מקרים שקרו בתקופת הביטוח והתגלו לאחר סיומה.

 

בביטוח אחריות מקצועית, מדובר בכיסוי מקרים שקרו בתקופת הביטוח אולם התביעה כנגד המבוטח בגינם הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח יותר בתוך התקופה שנקבעה כתקופת הגילוי בפוליסה, כאשר המבטח קובע תנאי לכיסוי לפיו המבוטח לא ערך ביטוח אחריות מקצועית באמצעות מבטח אחר ולפעמים גם תנאים נוספים.

 

בביטוח נאמנות עובדים מדובר בתקופה שבה החלה המעילה של העובד או בוצעה עד למועד הגילוי על ידי המבוטח. פוליסת ביט לביטוח נאמנות מקנה כיסוי למקרי ביטוח שהתגלו במהלך תקופת הביטוח או בתוך תקופה של שישה חודשים לאחר הפסקת הביטוח או אי חידושו.

 

ההבדל המשמעותי בין שתי הפוליסות הוא שבכל הקשור לביטוח אחריות מקצועית, עומדת למבוטח אפשרות לרכוש ביטוח בעבור מקרים שקרו בעבר (כיסוי הנכלל במסגרת התקופה הרטרואקטיבית בביטוח זה) ואילו בביטוח נאמנות עובדים, שהוא ביטוח רכוש המבוטח אינו יכול לרכוש לפי הפוליסה המקובלת כיסוי ביטוחי למקרה אשר ארע לפני תחילת הביטוח.

 

ניקח לדוגמא מקרה של מהנדס בניין אשר טעה בחישוב כמויות הברזל ובשל הטעות שעשה היה צורך להרוס חלק מהבניין ולבנות אותו מחדש. בדוגמא שלנו, אם הטעות נעשתה בשנת 2003 והתגלתה רק בשנת 2005, הרי שהמהנדס יכול היה בשקט להחליף את חברת הביטוח באמצעותה היה מבוטח בשנת 2004 ולכלול בפוליסה כיסוי רטרואקטיבי לגבי המקרים שאינם ידועים לו אשר אירעו בתקופה שבה היה מבוטח בעבר באמצעות חברת ביטוח אחרת וכך גם לגבי מקרים שקרו בעבר כאשר לא היה מבוטח בכלל ולקבל כיסוי ביטוחי לגבי המקרים שקרו בעבר.

 

ביטוח נאמנות עובדים, מכסה אך ורק מקרים שקרו בתקופת הביטוח ונתגלו במהלכה או בתוך שישה חודשים לאחריה. כלומר, לפי הפוליסה המקובלת לביטוח נאמנות עובדים לא ניתן בכלל לקבל כיסוי ביטוחי לגבי מקרי שאירעו לפני תחילת הביטוח.

 

נושא נוסף הקושר את שתי הפוליסות הוא אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בשל מעילות עובדים. הפוליסה לביטוח נאמנות מכסה אך ורק את הנזק שנגרם למבוטח עצמו בשל מעילה של עובד ולא את אחריותו כלפי צד שלישי במקרה שבו העובד מעל גם בכספים השייכים לאחרים (למשל במקרה של הונאת לקוחות מבלי לגנוב מהמעביד).

 

במקרה של הונאת לקוחות, הפתרון הוא במסגרת הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לפי ההרחבה המקנה כיסוי למקרה של הונאה, אי יושר וכו' ע"י עובד שאינו נמנה עם הנהלת המבוטח. כלומר שתי הפוליסות אמורות להשלים אחת את השניה.

 

למעשה, הגבול בין שתי הפוליסות, אינו תמיד ברור הואיל וביטוח הרכוש מכסה נזק שנגרם למבוטח בשל נזק לרכוש אשר יכול להיות גם בבעלותו של גורם אחר והפוליסה המקובלת לביטוח נאמנות עובדים מכסה נזק כספי ישיר שייגרם למבוטח בשל הונאה על ידי עובד.

 

לדוגמא מקרה שבו עובדת במשרד עורכי דין מעלה בכספים אשר המשרד קיבל כמיופה כח בעבור הלקוחות של המשרד. עורך הדין כנאמן של הלקוחות אמור להיות אחראי בעבור הכספים שגבה בעבורם, כך שהוא נושא גם באחריות מקצועית כלפי הלקוחות בגין הכספים וגם נגרם לו נזק כספי ישיר. כלומר, קיימת אפשרות לביטוח כפל בן שתי הפוליסות.

 

דוגמא אחרת, כאשר למבוטח לא נגרם כל נזק כלכלי הוא במקרה שבו משווק חיצוני הנכלל בביטוח הנאמנות של המבוטח מרמה לקוחות ומבטיח לספק להם מוצר תמורת הכספים שהוא גובה מהם ונעלם. למבוטח עצמו לא נגרם כל נזק כלכלי ישיר הואיל והוא לא שימש כנאמן של כספי הלקוחות אלא הרמאי עצמו, כך שבמקרה הנדון הנזק שנגרם ללקוחות יכול שלא יהיה מבוטח לפי אף אחת מהפוליסות.

 

גם במקרה זה חשוב לראות את ההבדלים העקרוניים שבין פוליסות ביטוח אחריות לבין פוליסות לביטוח רכוש כאשר החשוב שבהם הוא תקופת ההתיישנות בביטוח רכוש עומדת על ששלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח ובביטוח אחריות חוקית התביעה של המבוטח נגד חברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעתו של הצד השלישי כנגד המבוטח.

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright