עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח מקצועי ואחריות בגין אתר

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

ביטוח אחריות מקצועית וסיכוני ניהול אתר

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

סקיצה של אתר אינטרנט של סוכן ביטוח - כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמןכתבה זו עוסקת בנושא סיכוני אתר אינטרנט של סוכן וביטוח אחריות מקצועית  בחברת איילון.

 

לאור המגמה הגוברת והולכת של סוכני ביטוח להקים לעצמם אתרים, נסקור להלן את הסיכונים האפשריים הכרוכים בהקמתו ובהחזקתו של אתר אינטרנט ע"י סוכנים ואת הכיסוי הקיים לפעילות אינטרנטית של סוכני ביטוח לפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של סוכני ביטוח חברי לשכה לשנת 2011 המתפרסמת באתר האינטרנט של חברת איילון.

 

כתבה זו אינה ראשונה בנושא המתפרסמת באתר זה וקדמו לה הכתבות:

זהירות - תוכן לא מקצועי באתרי סוכנים

זהירות - תוכן לא מקצועי באתרי סוכנים

עשה ואל תעשה באתרי אינטרנט של סוכנים

 

הסיכונים

בסקירת הסיכונים הנובעים מהפעלתו של אתר אינטרנט על ידי סוכני ביטוח, יש להבדיל בין אתרים המוקמים ומנוהלים בעבור סוכני הביטוח ע"י גורמי חוץ לבין אתרים המוקמים והמנוהלים ע"י עובדים שכירים בסוכנות הביטוח.

 

גם כאשר אתרי האינטרנט מוקמים ומנוהלים ע"י גורמי חוץ, עשוי סוכן הביטוח למצוא את עצמו אחראי למעשה או למחדל של מקים/מנהל האתר אם לא דאג במועד ההתקשרות אתו לדאוג להגדרת תחום האחריות של מקים/מנהל האתר, פטור מאחריות לסוכן הביטוח, התחייבות לפיצוי הסוכן ע"י המקים/מנהל של האתר והחשוב מכל, קיומו של ביטוח אחריות מקצועית ראוי בגבולות אחריות מתאימים של המקים/מנהל האתר המגובה בקבלת אישור ביטוח מתאים לטובת הסוכן ומעקב שנתי אחר חידוש הביטוח וקבלת אישורי קיום ביטוח מתאימים מדי שנה בשנה בסמוך לחידוש הביטוחים של המקים/מנהל של האתר.

 

הסיכונים הכרוכים בהקמתו, הפעלתו וניהולו של אתר אינטרנט הם רבים ומגוונים ובמרבית המקרים מדובר בדברים שנעשו בתום לב וללא כוונת זדון ע"י סוכן הביטוח. וכוללים בין היתר  פגיעה בזכויות יוצרים ובקניין רוחני, הוצאות דיבה ולשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטעיה של לקוחות, סיכוני סייבר ועוד.

 

להלן מספר דוגמאות:

 

דוגמא לפגיעה בזכויות יוצרים ובקניין רוחני – העתקה ללא רשות של תוכן מאתרים אחרים או מתקשורת כתובה. העתקה זו יכולה להיות עם ובלי ציון שמו של בעל זכויות היוצרים. בכל מקרה כאשר מדובר בהעתקה ללא רשות מדובר בהפרת זכויות יוצרים שיכולה להיות חמורה יותר כאשר שמו של המחבר לא פורסם או שסוכן הביטוח מפרסם את הדברים שהעתיק תחת שמו. התוכן המועתק יכול להיות מילים או תמונות ובכלל זה תמונות שנלקחו מבנק תמונות בתשלום על ידי הסוכן, אם המצולם באחת התמונות מצליח להוכיח, כי צילום דמותו ושיווקה נעשה ללא קבל רשות ממנו מראש או שהרשות ניתנה לגורם אחר או הוגבלה בזמן או קיימים לגביה סייגים אחרים שהופרו על ידי סוכן הביטוח.

 

דוגמא להוצאות דיבה ולשון הרע – יכולה להיות סיקור תמים של פסיקה בהחלפת מונחים משפטיים שאינם מוכרים למנהל/מתפעל האתר כגון "נאשם" במקום "נתבע" "מורשע" במקום "חויב". החלפת שם בפרסום שיש בו כדי להטיל דופי הפוגע שמי ששמו נזכר באתר הסוכן על לא עוול בכפו. השמצה של מנהל בחברת ביטוח או עורך דין או שמאי או חוקר ועוד ועוד.

 

פגיעה בפרטיות של לקוחות יכולה להיות בפרסום ללא רשות של פרטי תביעת ביטוח, תמונות של לקוחות או אפילו עצם קיומם של לקוחות שלא נתנו את הסכמתם להיכלל בדף הלקוחות של הסוכן וגרוע מכך, המשך פרסום של לקוחות באתר האינטרנט של הסוכן לאחר שאלו עזבו את הסוכן.

 

הטעיה של לקוחות יכולה להיות לגבי הסבר שניתן באתר לגבי היקף הכיסוי הביטוחי אך גם מידע שקרי או שגוי לגבי מעמדו, השכלתו וכישוריו של הסוכן יכול להיחשב כהטעיה.

סיכוני סייבר גוברים ככל שמדובר באפשרות להורדה של טפסים ושימוש אינטראקטיבי באתר האינטרנט של הסוכן.

הפוליסה של איילון

 

הפוליסה של איילון מגדירה מקרה ביטוח כהיפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב. השאלה הנשאלת היא האם התממשותו של אחד או יותר מסיכוני האינטרנט נופלת בהגדרת חובתו המקצועית של סוכן הביטוח וזאת לאור הגדרתו של סוכן הביטוח כמתווך הן לפי חוק חוזה הביטוח והן לפי חוק הפיקוח, כאשר המילה "משווק" נעדרת מהגדרת עיסוקו של סוכן הביטוח לפי שני החוקים ואין חולק על כך כי, הקמתו וקיומו של אתר אינטרנט משמשת לצורך פעולות שיווק.

 

קיימת אי וודאות לפי הפוליסה של איילון גם בהקשר להרחבה לכיסוי אחריות חוקית בשל הוצאת דיבה הואיל ומדובר שכיסוי בשל מקרה בתום לב שנעשה במהלך עיסוקו של המבוטח כסוכן ביטוח. ונשאלת השאלה אם ניהול ובעיקר ניהול עצמי של אתר מהווה חלק מעיסוק כסוכן ביטוח או שמדובר בעיסוק נוסף שהאחריות החוקית בגינו אינה מבוטחת מלכתחילה לפי הפוליסה של איילון.

 

אי וודאות לעניין הכיסוי הביטוחי קיימת גם ההרחבה לביטוח אחריות בשל הפרה של חובת סודיות ע"י הסוכן. הכיסוי מוגבל להפרה שנעשתה בתום לב ונשאלת השאלה אם פרסום פרטי אירוע או מבוטח באינטרנט ע"י הסוכן לצורך קידום עסקיו היא מעשה בתום לב או לא.

 

לסיכום ההמלצה היא לעבוד ככל הניתן מול גורם מקצועי חיצוני שמתקשר עם סוכן הביטוח בהסכם המגן על האינטרסים של הסוכן עצמו ככל הניתן.

 

ככלל מומלץ להיזהר מתסמונת "הפיגמליון" - קידום של אחד העובדים הזוטרים בסוכנות הביטוח לדרגת מנהל אתר תוך כדי מתן אפשרות לעובד לימוד מעשי של המקצוע מבוקש ע"ח הסוכן כאשר סוכן הביטוח חשוף לסיכוני תביעות אשר עשויות להיות שלא מבוטחות לפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של הסוכן ומצד שני, אם האתר מתנהל בהצלחה, הרי שמקצוע ניהול אתרים הוא מקצוע מבוקש ומתוגמל היטב והעובד החדש ככל שהצליח בעבודתו עשוי להשאיר את סוכן הביטוח עם דרישות לשכר ראוי לאור ניסיונו ומקצועו החדש כמנהל אתר או שהסוכן יפסיד את העובד לטובת מתחרה שישלם למנהל האתר החדש שכר ראוי ובמקרה שבו העובד שמנהל את האתר לא הוחתם על חובת סודיות במסגרת הסכם העסקתו, עשוי סוכן הביטוח לסבול גם מהפסדים נוספים במקרה של עזיבתו.

 

 

5/6/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright