היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הסכמי עבודה עם סוכנים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

הסיפור של שרה בר-לבב וחובת הגילוי של המבטח לסוכן

הסכם מבטח סוכן כמפתח לטיפוח סוכנים צעירים בענף
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

רישום אילוסטרציה של תינוק עם הכיתוב "סוכן ביטוח"אחד האתגרים החשובים ביותר העומד בפני תעשיית הביטוח בשנים האחרונות הוא סוגיית הגיל הממצע של סוכן הביטוח העומד על 55+ והקושי הגובר והולך בגיוס סוכנים צעירים ומוכשרים לענף.

 

הפתרון הנ"ל מוצע כבר מזה זמן מה מטעם לשכת סוכני הביטוח הוא טיפוח סוכנים צעירים ע"י סוכנים ותיקים יותר בענף. אלא מה? נראה, כי הרגלי העבודה של הסוכנים הותיקים והצפיות של הדור הצעיר אינם עולים בקנה אחד וההצעה המעניינת הנראית גם הגיונית וחכמה טרם קרמה עור וגידים ומצב גיל הסוכן נשאר כפי שהיה.

 

בכתבה קצרה זו, אסקור את המכשולים הרובצים לפתחם של סוכנים ותיקים אשר בחלק מהמקרים, אם כי לא בכולם, למדו כיצד להתמודד עמם, מכשולים שיש בהם כדי לרפות את ידיהם של סוכנים צעירים וטריים שזה מקרוב הגיעו לענף הביטוח הרואים בתמיהה התייחסות שנראית על פניה (וכך גם לי) כבלתי הוגנת ופוגענית ומעדיפים להפנות את המרץ והכישרונות שלהם למקום אחר.

 

הפתרון המוצע על ידי לתופעות אשר יוצגו כדוגמא להלן הוא בדרך של תנאי מינימום שנועדו להגן על עניינו של סוכן הביטוח הנוגעים לנוהלי עבודה של מבטחים מול סוכנים אשר יכללו בכל הסכם עבודה שבין חברת ביטוח לבין סוכן הביטוח.

 

סביר להניח, כי מרבית חברות הביטוח לא ייאותו להוסיף מרצונן הטוב את התנאים להסכמי העבודה עם הסוכנים ללא התערבות של לשכת סוכני הביטוח ואולי גם הפיקוח על הביטוח. אולם תוספת התנאים המגינים על הסוכנים תביא בסופו של יום תועלת גם לחברות הביטוח בכך שתחסוך להם התדיינות משפטית מיותרת ואובדן תיקי לקוחות וסוכנים במקרה של הסבכות ביישוב תביעות בשל המקרים המפורטים להלן לצורך המחשה:

 

א.  הימנעות מהוספת תנאים לפוליסה שלא סוכמו עם המבוטחים - ואשר אינם ידועים לסוכן הביטוח – או בקיצור שיטת מצליח – בהסכם העבודה של סוכן הביטוח עם חברת הביטוח ייקבע באופן חד משמעי, כי לא יהיה תוקף לכל תנאי בפוליסה שלא הובא תחילה לידיעתו של סוכן הביטוח ולא קיבל את אישורו של המבוטח מראש ובכתב.

 

ב.  הימנעות מצירופם של סוכני הביטוח כצד ג' - בתביעות ביטוח מצד המבטחיםבתביעות של מבוטחים נגד חברות הביטוח –פשוט לא יתכן, כי חברת ביטוח השולחת את סוכן הביטוח לתווך מטעמה בינה לבין מבוטחים, תחליט יום אחד לתבוע את סוכן הביטוח המבקש לעזור למבוטח לקבל תגמולי ביטוח, כאשר דעתו לגבי הכיסוי הביטוחי אינה עולה בקנה אחד עם דעתם של מסלקי התביעות והיועצים המשפטיים של חברת הביטוח. – בהסכם העבודה של סוכן הביטוח עם חברת הביטוח ייקבע באופן חד משמעי, כי חברת הביטוח מתחייבת להימנע מתביעה משפטית כנגד סוכן הביטוח בכל דרך שהיא לרבות צירופו של הסוכן כצד ג' לתביעה אשר הוגשה כנגד החברה, למעט במקרים בהם תוכיח חברת הביטוח, כי סוכן הביטוח ניסה להונות את חברת הביטוח וחברת הביטוח הגישה כנגד סוכן הביטוח בעניין זה תלונה למשטרת ישראל והתלונה לא נסגרה ע"י המשטרה בשל חוסר עניין לציבור או גם בשל היעדר אשמה.

 

ג.  פטור בחיתום = פטור בתביעות – חברת הביטוח אשר אינה מקפידה לקבל מסוכן הביטוח את כל המסמכים והטפסים המתחייבים על הוראות חוקי הביטוח כתנאי לצמצום הכיסוי הביטוחי (כמו למשל טופס ויתור חתום ע"י המבוטח לויתור על כיסוי נזקי רעידת אדמה בביטוח דירות, חתימה של המבוטח על הסכמתו לשרברב מטעם המבטח בביטוח דירות, הסכמת המבוטח להשתתפות עצמית בירידת ערך בביטוח מקיף בשיעור העולה על 1.5% ועוד ועוד ועוד). חברת הביטוח תתחייב בהסכם עם הסוכן, כי לא תטען כנגד המבוטחים של הסוכן לפטור לפי תנאי הפוליסה באותם מקרים בהם לא עמדה על קבלת המסמכים הדרושים במועד ההתקשרות בהסכם הביטוח עם לקוחותיו של הסוכן.

 

ד.  פיצוי מלא לסוכן הביטוח, לרבות כיסוי הוצאות משפטיות לכל מקרה שבו יתבע הסוכן בשל הפרה הוראות חוזרי ביטוח שמקורה בחברת הביטוח. כמו למשל במקרה שבו לא הביטא הסוכן לידיעת המבוטח את העניין הרעת תנאי הביטוח בחידוש כמתחייב מהוראות חוזר הביטוח, בתוך 30 ימים לפני חידוש הביטוח וזאת משום שהמידע לגבי הרעת התנאים בחידוש לא נמסר לו מבעוד מועד על ידי חברת הביטוח.

 

ה.  מתן מענה מקצועי מנומק היטב ובכתב לסוכני הביטוח בתוך שלושה ימי עסקים ממועד הפניה – התחייבות של חברת הביטוח למתן מענה מקצועי בתוך שלושה ימי עסקים ממועד הפניה של סוכן הביטוח לחברה לא להשאיר את סוכן הביטוח "עם הלשון בחוץ" בהמתנה חסרת שחר של ימים, שבועות או אפילו חודשים ארוכים לקבלת תשובה מהחברה לגבי שינוי של פוליסה קיימת בחברת הביטוח או תשובה ממחלקת התביעות של חברת הביטוח לגבי תביעה לפי הפוליסה או תביעת צד ג' אשר הוגשה באמצעות סוכן הביטוח של החברה. אי מתן תשובה במהלך שלושה ימי עבודה, יחייב התייחסות בכתב של מנהל המדור, לאחר שישה ימים ללא פתרון תשובה בכתב של מנהל המחלקה ולאחר שבועיים התייחסות בכתב של סמנכ"ל החברה.

 

חמשת המקרים המובאים בדוגמאות לעיל, אינם ממצים את כל המקרים, אבל די בהם כדי להמחיש עד כמה בירוקרטיה ונוהלי חיתום ותביעות אותם ניתן למצוא מדי פעם בפעם בחלק מחברות הביטוח של חברות הביטוח עשויים להתיש ולייאש סוכני ביטוח וותיקים ולרפות את ידיהם של סוכני ביטוח חדשים המבקשים להיכנס ולהיקלט בענף הביטוח.

 

נוהלי עבודה, נוחים ותומכים המעוגנים בהסכמי ביטוח מחייבים וחתומים מול חברת הביטוח, עשויים להקל את חייהם המקצועיים של סוכני הביטוח ומנהלי חברות הביטוח כאחד ולאפשר כניסתם של סוכני ביטוחי צעירים וחדשים לענף.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright