פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אבדן שכ"ד ביט 14

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

ביטוח אבדן דמי שכירות לפי תנאי ביט 2013

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

 

בניינים בתל-אביב

לפי תנאי ביט 2013, נכלל כיסוי אוטומטי לאובדן דמי שכירות ודמי ניהול למבוטחים הבאים:

 

מבוטח שהוא בעל המבנה הניזוק.

 

או לחילופין,

 

מבוטח שהוא שוכר המבנה הניזוק - אשר חייב בפועל בתשלום דמי שכירות בעבור המבנה המוחזק על ידו בשכירות, אשר יצא מכלל שימוש. אבחנה זו בין מבוטח שהוא בעל המבנה לבין מבוטח שאינו בעל המבנה (בד"כ שוכר) היא חשובה לעניין הכיסוי הביטוחי בעיקר לגבי אותם מקרים בהם השוכר נכלל כמבוטח נוסף בביטוח המבנה לפי דרישה בהסכם שכירות שבינו לבין בעל המבנה, דרישה שהיתה שכיחה לפני כחמש עשרה, עשרים שניה, כאשר נכון להיום, במרבית הסכמי השכירות, השוכר אינו נכלל כמבוטח נוסף בביטוח המבנה השייך למשכיר, אלא שניתן לטובתו ויתור על זכות התחלוף של מבטח המשכיר, ויתור אשר במרבית החוזים, נקבע לגביו, כי הוא אינו חל לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 

ובנוסף

 

מבוטח שהוא שוכר המבנה – הכיסוי כולל תוספת בסכום סביר לדמי שכירות שעל המבוטח, שוכר המבנה החילופי, לשלם בגין הפרש דמי השכירות שבין המבנה המבוטח בשכירות שניזוק לבין מבנה החלופי שעל המבוטח לשכור בעקבות מקרה הביטוח.

 

הכיסוי האוטומטי מוגבל לתקופה ולשיעור מסכום הביטוח למבנה.

 

המגבלה לתקופה - היא עד 12 חודשים מיום הנזק וכל עוד לא ניתן לעשות שימוש במבנה המבוטח בשל קרות מקרה הביטוח. יש לשים לב, שהכיסוי הביטוחי אינו מתחייב לביצוען של עבודות השיקום בפועל, כך שהכיסוי אינו נפגם מכך שאפשר, כי עבודות השיקום יחלו לאחר שחלפה תקופה של חודשים אחדים מיום קרות מקרה הביטוח, או שעבודות יתארכו בשל הפסקות בעבודות השיקום, אם אפילו למקרה שבו המבוטח יבחר שלא לשקם את המבנה כלל וככל!

 

חברת הביטוח לפי הפוליסה בכל מקרה תשלם למבטח השל אובדן שכר דירה למשך תקופה של 12 חודש מיום קרות מקרה הביטוח. את התקופה של 12 חודש ניתן להאריך בהסכם מראש שנעשה לפני קרות מקרה הביטוח בין חברת הביטוח לבין המבוטח.

 

המגבלה לשיעור מסכום הביטוח למבנה שניזוק – היא עד 10% מסכום הביטוח של המבנה בהגבלה נוספת לדמי השכירות ההכרחיים שישולמו בפועל.

 

יש לשים לב, כי לפי תנאי ביט 2013, הכיסוי בעבור אובדן שכר דירה, אינו מגדיל את גבול האחריות של המבטח מעבר לסכום הביטוח הנקוב ברשימה (בניגוד למשל לכיסוי שניתן לפי הפוליסה לביטוח מבנה דירה, לפיה הכיסוי לאובדן שכר דירה הוא מעל ובנוסף לסכום הביטוח למבנה).

 

כך שבאותם מקרים בהם מדובר בביטוח נכנס אחד, מומלץ להוסיף לסכום ביטוח המבנה את הסכום הראוי בעבור אובדן שכר דירה וזאת על מנת שלא להימצא במצב של חוסר בסכום ביטוח (להבדיל ממצב של ביטוח חסר) במקרה של אירוע טוטל לוס למבנה המבוטח. מצד שני, כאשר מדובר בביטוח של מספר מבנים במקומות שונים בארץ ללא ייחוד של סכום ביטוח לכל מבנה או בתנאי פוליסה המאפשרים מיוחד של סכום ביטוח מסעיף אחד לסעיף שני כמו למשל סעיף "ביטוח עודף" לפי תנאי ביט המאפשר למבוטח לנייד סכומי ביטוח מסעיף אחד שנמצא בביטוח יתר לסעיף אחר באותה פוליסה שנמצא בביטוח חסר. לפי תנאי ביט 2013, ניתן לנייד עד סכום של 20% מהסכום לסעיף שנמצא בביטוח חסר אולם במקרה של פרמיה גבוהה יותר לגביו, על המבטח לשלם למבטח את תוספת הפרמיה.

 

בנוסף לכך, לפי תנאי ביט 2013, ניתן להחליף את דמי השכירות בהוצאות התפעול וזאת למקרה שבו יהיה על המבוטח  לשלם בהתאם לחוזה עם בעל המבנה הוצאות תפעול אשר תחשבנה במקרה הנדון כדמי שכירות.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright