עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

רשלנות באי עריכת ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

שופטים קבעו שאי עריכת ביטוח היא מחדל רשלני

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

 

איור של מסמך שכתוב עליו "רשלנות"מדינת ישראל מחייבת את תושביה בעריכת ביטוחי חובה בתחומים שונים ובראשם ביטוח חובה לנהיגה ברכב מנועי, לפי חוק הפלת"ד, שהוא ביטוח החובה המפורסם ביותר, אך אינו היחיד. הביטוח הנפוץ שבא לאחריו הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים המחויב על פי חוק חינוך חובה. בנוסף קיימת חובת ביטוח גם לפי חוק הספורט, חוק הצלילה, חוק הגז, החוק ותקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה וכן גם קיימת חובת ביטוח צד ג' לחברות להשכרת רכב.

 

אך לא בעניין ביטוח חובה על פי חוק עוסקת כתבה זו אלא במקרים בהם עריכת הביטוח אינה חובה אולם בתי המשפט בישראל ובכלל זה בית המשפט העליון קובעים שהיה מקום לערוך ביטוח רכוש או ביטוח אחריות חוקית ועצם העובדה שלא נערך ביטוח, מהווה מחדל רשלני.

 

בניגוד למה שניתן לחשוב בהגיון סביר, כי ככל שלא מדובר בביטוח חובה, חופשי כל בעל עסק, מעביד ובעל מקצוע חופשי להחליט אם ברוצנו לערוך ביטוח ואם לאו, הרי שלאחרונה, התפרסמו מספר פסקי דין שכוללים קביעה של בתי המשפט, אשר לפיה על מעבידים, בעלי עסקים ובעלי מקצוע חפשי לדאוג לקיומו של ביטוח אשר קנה מקור לפיצוי כלכלי במקרה של נזק לרכושם או במקרה שתוגש נגדם תביעה לפי דיני הנזיקין.

 

במה הדברים אמורים?

 

אדם רשאי שלא לעשות ביטוח מקיף לרכב ואם הוא נתפס על ידי שוטר תנועה כשהוא נוהג ברכב המבוטח בביטוח חובה בלבד, הוא לא יידרש לתשלום קנס ולא יעמוד למשפט, הואיל ומדובר על ביטוח מקיף שהוא ביטוח ברירה לכל דבר ועניין וזכותו של בעל הרכב להחליט אם לערוך לכלי הרכב ביטוח מקיף או צד ג' רכוש בלבד בנוסף לביטוח החובה ואם לאו.

 

היכן מתחילה הבעיה?

 

הבעיה מתחילה כמובן כאשר קורה נזק ובעל הרכוש שלא ביטח את רכושו מבקש להיפרע בתביעת נזיקין מהגורם אשר הביא להתרחשות הנזק עקב התרשלותו. כך למשל קרה לבעל רכב, אשר לא ביטח את רכבו בביטוח מקיף לרכב והרכב ניזוק בשל נהיגה רשלנית של אחד העובדים. המעביד תבע את העובד בבית משפט השלום והעובד חויב לפצות את המעביד. אלא שהעובד ערער על הפסיקה לבית המשפט המחוזי שקבע, כי העובד רשאי היה להסתמך על קיומו של ביטוח מקיף לרכב וכי המעביד היה אמור לערוך ביטוח מקיף. לאחר פסיקת המחוזי, ערער המעביד לבית המשפט העליון אשר דחה את הערעור.

 

וכה אמר השופט צ' זילברטל מהעליון רעא 3648/16 ‏מציל חיים בע"מ נ' הישאם סלאמה:

 

"בהתחשב במהות היחסים בין המשיב למבקשת – יחסי עובד-מעביד, ייתכן כי ניתן היה לקבוע שאי-עריכת הביטוח המקיף מצד המבקשת מהווה מחדל רשלני, ועל כן יש לה אשם תורם מכריע לנזק שנגרם."

 

השופט אהרון  שדה השלום בחיפה בתא (חי') 60927-01-12  הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' אסא איטום בע"מ אמר, בין היתר את הדברים הבאים:

 

"אלא שהנתבע 2 לא יצא פטור בלא כלום, אותה אחריות ניהולית שגרמה לנזק ראייתי, שגרמה לכך שלא נעשה ביטוח אחריות מקצועית ושבה יש גם אשם נזיקי מצומצם שנדחה מפני אשמם המכריע של הגורמים האחרים, תבוא לידי ביטוי בשאלת ההוצאות והנתבע 2 יחויב בהוצאות המשפט, יחד ולחוד עם הנתבעת."

 

וכך גם אמרה השופטת ע' ברון בעא 8146/13 ‏ ‏ ד"ר סולימאן ג'ושה נ' בית החולים אלדג'אני (בפירוק):

 

"בית משפט קמא קבע כאמור כי לא נמצא כל מקור נורמטיבי שמכוחו מוטלת על בית החולים חובה לבטח את ד"ר ג'ושה בביטוח אחריות מקצועית, ולפיכך נדחתה ההודעה לצד שלישי. תוצאה זו מוקשית בעיניי. לטעמי, החובה קיימת מכוח עוולת הרשלנות, ובית החולים לא עמד בה; בית החולים התרשל – כלפי ד"ר ג'ושה וכלפי בני המשפחה גם יחד – כאשר לא וידא את קיומו של כיסוי ביטוחי עבור מי שפועל תחת מטרייתו, התעסוקתית או הפיזית. סבורתני אפוא כי בעניין זה היה מקום לקבל את ההודעה לצד שלישי, וזאת בשל רשלנות בית החולים, בכפוף לחלוקת אחריות בין המערער לבין בית החולים בגין אשם תורם של ד"ר ג'ושה."

 

המסקנה מכל האמור לעיל היא, שרצוי לקבל ייעוץ ביטוחי וייעוץ משפטי לפני שמחליטים לוותר על ביטוח רשות על מנת להימנע מאי הנעימות הכלכלית הכרוכה בחיוב תשלום הפיצוי שהיה אמור להיות משולם ע"י חברת הביטוח, נשיאה בסנקציה אחרת כמו למשל תשלום הוצאות משפט או דחיה של תביעה נגד המזיק (בדוגמא דלעיל: העובד), כאשר בנוסף לנזק הכלכלי, קיימת גם ההוצאה הכלכלית המשמעותית הנובעת מניהול הליכים משפטיים יקרים, הוצאה שהיתה יכולה להימנע אילו נערך הביטוח, אשר לדעת השופטים היה אמור להיערך.

 

 

 

28/8/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright