היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

עמוד ענן וביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

נזקים הקשורים למבצע "עמוד ענן" וביטוח

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

מפת טווח הרקטות והטילים בשטח מדינת ישראלבכל הקשור בנזקי פגיעה ישירה של טילים או רקטות ברכוש ובגופם של תושבי ישראל במסגרת מבצע "עמוד ענן" או מלחמה או פעולת טרור שהיא, ברור, כי מרבית הפוליסות לביטוח אלמנטארי (כללי) אינן אמורות לשלם את הנזק אלא ממשלת ישראל באמצעות מס רכוש, כאשר מדובר בנזק לרכוש ובאמצעות המוסד לביטוח לאומי לפי חוק נפגעי פעולות איבה, כאשר מדובר באבידות בנפש ובפגיעות גוף לתושבי מדינת ישראל.

 

בעניין זה, יש לשים לב לכך, כי חלק מהפוליסות לביטוח תאונות אישיות מקנות כיסוי לפגיעה באזרחים בעת פעילות מלחמה וטרור, כאשר הנפגע לא נמנה עם כוחות הביטוח ולא נטל חלק פעיל באירוע. הפיצוי לפי ביטוח תאונות אישיות משולם בד,כ בנוסף לפיצוי לתשלום שנעשה ע,י הביטוח הלאומי.

 

חלק הפוליסות לביטוח רכוש ובכלל זה חלק מהפוליסות לביטוח דירה כוללות כיסוי ביטוחי למקרי נזק בשל פעולת טרור.

 

כתבה זו אינה עוסקת בכל האמור לעיל, אלא באותם מקרים בהם אירע נזק הקשור בדרך זו או אחרת למבצע "עמוד ענן" למרות שאין מדובר בפגיעה ישירה של טילים או רקטות בגוף או ברכוש.

 

במה המדובר?

ובכן, בתקשורת דווח על מקרים בהם אנשים שמיהרו למרחבים המוגנים, נבהלו נפלו ונחבלו. השאלה היא אם הם יקבלו פיצוי לפי הפוליסות לביטוח תאונות אישיות, ככל שנרכשו על ידם ומה דינם של אותם האזרחים שמיהרו למרחב המוגן ולא נעלו את דירתם שתכולה נגנבה או גם בעלי כלי רכב שהשאירו את רכבם עם המפתחות בפנים ומיהרו להסתתר ובינתיים רכבם נגנב.

 

עניין זה יכול להיות מורכב ויכול להביא לאחת מארבע התוצאותה אפשריות:

 

1.      הכרה בפגיעה או בנזק וקבלת פיצוי – הן מהביטוח והן מהרשויות.

2.      אי הכרה בפגיעה או בנזק וקבלת פיצוי – הן מהביטוח והן מהרשויות.

3.      הכרה בפגיעה או בנזק וקבלת פיצוי – מהביטוח אל לא מהרשויות.

4.      הכרה בפגיעה או בנזק וקבלת פיצוי – הן מהרשויות אך לא מהביטוח.

 

הסיבה לכך, היא שהסייג בפוליסות בנושא נזקי מלחמה, טרור וכו' אינו מוגבל לנזק הישיר אלא הוא מתייחס במרבית המקרים, אם לא בכולם לנזק שהוא תוצאה של מלחמה טרור וכו' או נזק הנובע במישירים או בעקיפין ממלחמה טרור וכו'.

 

ראו למשל הוראות:

 

הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון: "אבדן או נזק שהם תוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה..."

 

הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה:  " פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה: מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים...”

 

ביטוח רכוש עסקי – דוגמא מאחת הפוליסות - "ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח במישרין ו/או בעקיפין על-ידי:  מלחמה,  פלישה,  פעולת אויב זר , מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (בין אם הוכרזה או בין אם לא הוכרזה), מלחמת אזרחים, פעולות חבלה וטרור,  מרד,  התקוממות צבאית או עממית,  מרי, מרידה,  מהפכה,  שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור."

 

כך יוצא, כי לפחות בשלב הראשון, לפני הגשת תביעה לבית המשפט שהוא הכתובת האחרונה לפרשנות הפוליסה במקרה של דחיית תביעה ע"י המבטח, הנושא נתון לפרשנותם ולרצונם הטוב של המבטחים, אשר במרבית המקרים, מגלים רצון טוב ובאים לקראת המבוטחים במצבים של מצוקה לאומית.

 

נושא נוסף הוא כאמור, אי קיומם של אמצעי המיגון הנדרשים ע"י המבטח כתנאי לקיומו של הכיסוי הביטוחי, וזאת בשל נסיבות המצב המיוחד שנוצר, כאשר המבוטחים אינם מספיקים לנעול את הדלתות או גם להפעיל את אמצעי המיגון המהווים תנאי לביטוח.

 

בעניין זה, יש לראות את האמור בהוראות חוק חוזה הביטוח (סעיפים 19 ו 21) לפיהן, המבוטח זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח גם כאשר לא עמד בתנאי המיגון כאשר הסיבה היא מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש:

 

"19. שלילת תרופות - המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 18 בכל אחת מאלה : (3) השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש, ובלבד שהמבוטח הודיע למבטח בכתב על נקיטת האמצעי מיד לאחר שנקט אותו או שנודע לו עליו.

 

 21. אמצעים להקלת הסיכון - הותנה שעל המבוטח או על המוטב לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח הקלה מהותית ואותו אמצעי לא ננקט תוך הזמן שנקבע לכך יחולו הוראות סעיפים 18 ו-19, בשינויים המחוייבים."

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright