היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מימוש זכויות מסוכן

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

מרכזים למיצוי ומימוש זכויות מבוטחים

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

 

צילום אולוסטרציה, מימוש זכויות מסוכןביום 3/4/2012 ניתן פסק דין ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים בנושא פעילותו של המרכז למימוש זכויות רפואיות, לבנת פורן. מדובר בתביעה אשר הוגשה נגד המרכז ע"י לשכת עורכי הדין אשר טענה, כי עיסוקו של המרכז למימוש זכויות מהווה הסגת גבול מקצוע עריכת הדין, לפי הוראות חוק חשכת עורכי הדין.

 

בית המשפט המחוזי, בתא (י-ם) 9270-07‏ ‏ לשכת עורכי הדין בישראל נ' המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ, קיבל את מרבית התביעה והטיל הגבלות חמורות לפעילותו של המרכז, אשר יפורטו להלן.

 

פסק הדין לכד את עיני בשל פניות שקיבלתי בתחום תביעות ביטוח לא מהמרכז הנדון אך בנושאים דומים, כאשר לפי הרושם שקיבלתי, הטיפול שנעשה על בסיס הצלחה בתחום הביטוח, עשוי להזיק לפונים יותר מאשר להואיל.

 

תחום הביטוח הוא נושא מורכב ומסובך ודורש ידע והתמחות של שנים. יועצים מבוססים בתחום הביטוח, כמו גם מחברת הכתבה, לא רק שאינם יכולים להרשות לעצמם ליתן חוות דעת על בסיס הצלחה אלא שלא פעם הם נאלצים לבחור בין הפנית השונות ואפילו דוחים עבודות בתשלום.

 

טיפול שאינו מקצועי בתחום הביטוח עשוי לסכן את הפונה ולפגוע בזכויותיו לא רק במיצוי הזכויות המוקנות לו על פי הפליסות השונות אלא גם בכל הקשור בדיני הביטוח המיוחדים כמו תקופת ההתיישנות המקוצרת, הזכויות של המבוטחים לפי חוזרי הביטוח השונים ובעיקר חוזר יישוב תביעות, הכרעות של הפיקוח על הביטוח ועוד.

 

בניסיון להשיג בכל דרך שהיא ייעוץ של מומחים, גיליתי, לתדהמתי שניתן לקבל ממרכז כזה או אחר גם פרטים של מקרים לגביהם מבקש המרכז לקבל ייעוץ והכוונה של מומחה ביטוח גם מבלי שהמומחה יידרש לחתום על התחייבות לשמירת סודיות.

 

חלק ממומחי הביטוח הביטוח קשורים בקשרים עסקיים גם עם חברות ביטוח וגם אם אין להם קשרים עסקיים עם חברות ביטוח, הרי שהם קשורים בקשרי עבודה וחברות עם אנשים העוסקים בתחום הביטוח והרכילות הביטוחית היא חלק מהעניין, כך שפונה תמים למרכז למימוש זכויות כזה או אחר, עשוי למצוא את הסיפור שלו חוזר אליו כרכילות עוד לפני שקיבל עצה.

 

לאור האמור לעיל, מצאתי, כאמור עניין בהגבלות שהטיל בית המשפט המחוזי על פעילותו של המרכז למימוש זכויות רפואיות האוסר על המרכז לנקוט בפועולת המפורטות בפסק הדין ובכלל זה פניה לחבות הביטוח שלא באמצעות יועצי מס, כאמור בסעיף 4 להלן:

 1. לייצג את לקוחותיהם או לטעון בשמם בפני כל גוף בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית, לרבות ועדות ערר על החלטות גורמים מנהליים ברשויות ובמוסדות השונים.
   

 2.  לערוך מסמכים בעלי אופי משפטי עבור לקחותיהם, לרבות הכנת כתבי ערעור וערר, לרבות פעולות לשינויי החלטות קודמות שבבסיסן בחינת החוק והפסיקה, ולרבות מילוי טפסים עם תוספת מלל וצרוף חוות דעת (למעט מילוי שדות (רובריקות) קבועות מראש).
   

 3. לפעול למתן ייעוץ וחיווי דעת משפטיים.
   

 4. לפנות בדרישה לתשלום פיצויים או להכרה בנזק למוסדות הבאים: המוסד לביטוח לאומי, קצין תגמולים, רשויות המס, חברות הביטוח (למעט פנייה באמצעות יועץ מס מוסמך כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005).
   

 5. לפנות בשם לקוחותיהם לפקיד השומה במס הכנסה ולמסגרות המעין-שיפוטיות במוסד לביטוח הלאומי ולקצין התגמולים וכן לנסח עבור לקוחותיהן ערעור ו/או עררים

על החלטות מנהליות המתקבלות במוסדות אלה (למעט פנייה באמצעות יועץ מס מוסמך כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005).

 

בית המשפט נתן צו המחייב את המרכז לפנות לכל מי שנרשמו אצלו כלקוחות ולהודיע להם על אי מתן שרותים כאמור, ולשנות את פרסומיו בהתאם לכך.
 

כמו כן ניתן צו המחייב את המרכז לפרט בפני לקוחותיו שהמרכז לכל היותר מסייע למלא טפסים באופן טכני בלבד, אך אינו מסייע או מייעץ איזה טופס יש למלא ואינו מסייע במימוש "זכויות" כלשהן.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright