היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אין אחריות אוטומטית בנזקי צנרת

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים

 

 

 

אין אחריות אוטומטית למחזיק בנכס לנזקי צנרת

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות ומרצה בכירה לביטוח

 

 

נזק הצפה בדירה

אחת הטעויות השכיחות בין לא מעט סוכני ביטוח וגם בין חלק מעורכי דין היא הסברה שבכל מקרה שבו נגרם נזק לרכוש בשל הצפה שמקורה בצנרת המבנה מנכס שכן, הרי שבעל הנכס או המחזיק בו יהיה אחראי באופן אוטומטי לכל נזק שנגרם בשל ההצפה ללא קשר לסיבות ולנסיבות של אירוע ההצפה.

 

עמדה זו, מביאה לא מעט מבוטחים לוותר על ביטוח נזקי צנרת במסגרת ביטוח דירה (כיסוי שהוא אופציונאלי) מתוך אמונה שבמקרה של נזק יוכלו איכשהו למצוא דרך כדי להיפרע מהשכן.

 

אלא שבתי המשפט נוטים לבחון את נסיבותיו המיוחדות של כל נזק ונזק ובמקרים בהם לא היתה כל ידיעה מוקדמת לבעל הנכס או למחזיק בנכס שהיווה את מקור ההצפה, סביר להניח שהוא לא יחויב לפצות את בעל הנכס שניזוק בשל ההצפה.

 

הסיבה לכך היא העובדה של פי פקודת הנזיקין, לבעל הנכס או המחזיק בו עומדת הגנה על פי הוראות סעיף 41 לפקודת הניזיקין המאפשר לו להוכיח, כי לא היתה בנסיבות אירוע הנזק כל התרשלות מצדו. או בלשון בני אדם, לא היו כל סימנים מוקדמים לפיהם יכול היה לדעת על התרחשותו הקרבה של הנזק ועל כן גם לא יכול היה למנוע את התרחשותו.

 

מניעה נוספת העשויה לחסום את התביעה היא התחייבות חוזית של הניזוק במקרה שבו מדובר בנכס שכור והניזוק חתם במסגרת הסכם השכירות, כי הוא מוותר על כל תביעה שהיא כלפי המשכיר ודיירי הנכס האחרים בשל כל מקרה שהוא התחייב לכלול בביטוחיו כאשר ביטוח כנגד נזקי צנרת הוא אחד הסיכונים אשר בדרך השגרה נהוג לחייב את השוכרים לכלול בביטוחי הרכוש הנערכים על ידם כאשר הביטוח כולל בין היתר ויתור על זכות התחלוף לטובת המזכיר ודיירי הנכס האחרים אשר ביטוחי הרכוש שלהם כוללים ויתור דומה לטובת השוכר.

 

מקרה של נזק שנגרם בשל הצפה מצנרת והמחזיק בנכס שממנו יצאו המים לא חויב בפיצוי הניזוק על ידי בית המשפט, נדון לאחרונה בתאמ (חי') 2841-11-11  לגוף (ר.פ.) החדש בע"מ נ' שמר- שרותי מבדקים רפואיים בע"מ וכלל חברה לביטוח בע"מ על ידי השופט יואב פרידמן מבית המשפט השלום בחיפה.

 

בפסק הדין המנומק שניתן ביום 23/8/2015, אמר השופט פרידמן, כי לא ניתן לייחס לנתבעת חוסר זהירות או התרשלות בתחזוקת מערכות הבניין, שכן לא רק שבהעדר סימנים חיצוניים לא היתה יכולה לדעת כי משהו לא תקין בצנרת שבקיר, אלא שהדבר גם כלל לא היה באחריותה ובמסגרת חובותיה כשוכרת ודחה את התביעה נגדה ונגד חברת הביטוח שביטחה אותה בביטוח אחריות חוקית.

 

השופט דחה את התביעה למרות שקיבל את הטענה, כי הצינור שהתפוצץ  היה ממוקם בפועל בשטחה של הנתבעת. השופט קבע, כאמור, כי עובדה זו כשלעצה, אין בה כדי להטיל על הנתבעת את האחריות לנזק שאירע.

 

במקרה הנדון לא נמצאה כל אינדיקציה לכך שהצנרת שהתפוצצה נתנה "סימני התרעה" מקדימים ובהיעדר סימנים חיצוניים המעידים על בעיה בצנרת, ממילא לא ניתן לייחס לנתבעת חוסר זהירות או התרשלות בתחזוקת מערכות הבניין.

 

בנסיבות האמורות הנתבעת לא היתה יכולה לדעת כי משהו לא תקין בצנרת שבקיר, והדבר גם לא היה באחריותה במסגרת חובותיה כשוכרת המבנה.

 

טענתה העיקרית של התובעת התבססה על הכלל של "הדבר מדבר בעד עצמו" שפועלו,  הנו העברת נטל השכנוע, וקבוע בסעיף 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. הטוען לתחולת הסע' עליו הנטל להמחיש התקיימות 3 תנאיו במצטבר. על פי הוראות הסעיף: "בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה- על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה".  אולם במקרה הנדון, האמין השופט לנתבעת, כי לא היתה יכולה לדעת על אפשרות של התפוצצות הצנרת ועל כן לא התרשלה.

 

 

..

  2/9/2015

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright