פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חיתום ותחלוף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

תביעות ביטוח

 

 

סוף תחלוף בחיתום תחילה

 מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

צילום של שמים עם כיתוב של המילים "חיתום" ו"תחלוף" עם סיכה ביניהן

הצלחתה של תביעת תחלוף של מבטח לאחר ששילם תגמולי ביטוח כנגד גורם בעל יכולת פירעון כספית לפי הפוליסה תלויה בקיומם של שלושה גורמים:

 

  1.  התשלום שנעשה על ידי המבטח מחויב על פי תנאי הפוליסה - ולא מדובר בתשלום אקסגרציה (תשלום חסד) שנעשה בהתנדבות או בשל טעות של חברת הביטוח.
     

  2. הנתבע אחראי לפיצוי המבוטח בשל הנזק באופן מלא או באופן חלקי - וזאת מתוקף דיני הנזיקין או גם מתוקף התחייבות חוזית לבין הנתבע לבין המבוטח.
     

  3. המבוטח לא ויתר לטובת הנתבע על זכות התחלוף של המבטח או על זכות התביעה נגדו.

 

קיומו של הכיסוי הביטוחי כתנאי לתחלוף 

וכך כותב עו"ד ירון אליאס בספרו "דיני ביטוח" הוצ' דין והביטוח מהדורת 2009:

 

"התנאי הראשון לגיבוש זכות התחלוף של המבטח כלפי הצד השלישי הינו קיומה של חבות חוזית לשלם תגמולי ביטוח מכוח פוליסה בת-תוקף. אם התשלום למבוטח היה לפנים משורת הדין ושלא על-פי חבות חוזית, אין המבטח רוכש כל עילת  תביעה מכוחו של עקרון התחלוף". (ההדגשה שלי ק.ש.)

 

עוד כותב אליאס בספרו

"בהקשר זה נקבע כי המבטח רשאי ליהנות מחזקה שבעובדה, המעוגנת בניסיון החיים ובהלכות המסחר המקובלות בענף הביטוח , שלפיה חברות הביטוח אינן משלמות למבוטחיהן אלא את הסכומים המגיעים להם מתוקף הערכות השמאי ומתוקף פוליסות הביטוח, ולא יותר מכך. ברם, כאשר הצד השלישי טוען להיעדר חבות על-פי הפוליסה, הנטל הוא על המבטח להציג ראיות המלמדות על קיומה של חבות כזו."

 

פועל יוצא מכך הוא, שככל שהחיתום קובע דרישות מיגון ובטיחות דרקוניות המהוות תנאי לכיסוי הביטוחי, כך יקשה על המבטח בבוא העת לממש את זכות התחלוף, כאשר המזיק הנתבע בתביעת התחלוף (או גם מבטחו בביטוח אחריות חוקית) יבוא ויטען, כי המבטח שילם למבוטח את תגמולי הביטוח למרות שהמבוטח לא עמד בתנאי הפוליסה, ועל כן התשלום נעשה בהתנדבות ולפיכך אינו מקנה למבטח זכות לתחלוף.

 

כך למשל דחה השופט השלום בת"א, אליהו קידר, את תביעת התחלוף של חברת הביטוח איילון כלפי מפעיל מסגריה אשר גרם לשריפה. השופט קיבל את טענתם של מפעיל המסגרייה וחברת הביטוח שביטחה אותו בביטוח אחריות חוקית טענו, כי איילון שילמה את התביעה בהתנדבות ולא לפי תנאי הפוליסה הכוללת נוהל אש שלא קוים במקרה הנדון. תא (ת"א) 61435-07 ‏איילון חברה לביטוח בע"מ נ' מרואן ג'למאנה וביטוח חקלאי. מסתבר, כי איילון לא בדקה לפני התשלום קיום תנאי הפוליסה לפני התשלום. השמאי ומסלקת התביעות הסתמכו כל אחד על השני והאמינו שהוא בדק כי המבוטח אכן עמד בתנאי המיגון.

 

כאשר המבטח מתכנן תביעת תחלוף, נדרש שיתוף פעולה בדוק בין מחלקות החיתום והתביעות מעבר להעברת מידע והשתתפות בישיבות. תשלום תביעה כאשר המבוטח אינו עומד בתנאי המיגון יכולה להיות מוצדקת לפי הוראות שונות של חוק חוזה הביטוח ופסיקה המכירה בכיסוי ביטוחי כאשר הנהלת המבוטח האמינה שנוהלי המיגון אכן מתקיימים או גם אם היעדר המיגון או נהלי הזהירות שנקבעו בפוליסה מקורם במחדל של המבטח עצמו ככל אשר נמנע משלוח סוקר מטעמו שיודא את קיומו של המיגון או גם אם נוהלי המיגון הופרו באופן שלא היה בשליטתו של המבוטח. חוות דעת של יועץ מקצועי לחברת הביטוח לגבי היקף הכיסוי הביטוחי, לפני התשלום, יכולה להואיל להליך תביעות התחלוף בהמשך הדרך.

 

באמור בזה אינו גורע מחלקה של מחלקת התביעות בהצלחת החיתום. טענה כלפי המבוטח, כי האירוע אינו מבוטח או כי המבוטח לא עמד בתנאי הפוליסה יכולה אף היא לפגוע בתביעת התחלוף באופן מלא או באופן חלקי כאשר בית המשפט עשוי לקבוע אחוזי רשלנות תורמת למבוטח.

 

מבחינת הצלחתה של תביעת התחלוף, חשוב למבטח שלמבוטח לא יקבע שיעור של רשלנות תורמת בהתרחשות האירוע.

 

מחלקת התביעות עשויה להימצא במצב של ניגוד עיניינים עם עצמה! מצד אחד היא מעוניינת להקטין את סכום התביעה ולשם כך, היא עשויה לטעון טענות שונות החל מהיעדר כיסוי ביטוחי לכל הנזק או לפחות לחלקו, עובר בהיעדר קיום של תנאי ונוהלי מיגון שנקבעו בפוליסה וכלה בהבאת חדשות לביום המקרה ע"י המבוטח או מי מטעמו.

 

כאשר מדובר בתביעה האמורה להגיע לתביעת תחלוף נגד המזיק, הרי שכל טענה מסוג זה שתעלה במהלך יישוב התביעה עשויה להזיק או אפילו לסכל את תביעת התחלוף של המבטח.

 

ונחזור למחלקת החיתום. אחד הכללים שלמדו אותי בתחילת דרכי בענף הביטוח, בתחילת שנות השבעים היה הכלל הבלתי כתוב, לפיו כאשר קיימת תביעה פתוחה לפי הפוליסה, אין לעשות בפוליסה כל שינוי שהוא בתנאים, בפרמיה ובסכומי ההשתתפות העצמית שהופכים להיות "מוקפאים" עד לסיומו של הליך יישוב התביעה ובכלל זה שלב התחלוף.

 

הרצון של חברת ביטוח שמחזיקה תביעה פתוחה בספריה בעת חידוש הביטוח לשפר את עמדתה, מובנת וברורה. מצד שני כאשר נושא התחלוף עומד ברקע, הרי שהגדלת פרמיה, שינוי תנאים לרעת המבוטח והגדלת ההשתתפות העצמית, יכולים לשמש את המזיק בטענתו לרשלנות המבוטח באירוע הנזק אשר בגינה הוא נענש ע"י המבטח בחידוש הביטוח וזאת בעיקר אם בתנאים המיוחדים בחידוש הביטוח מופיעים תנאי בטיחות וזהירות חדשים הקשורים לאירוע הנזק נשוא התביעה, תנאים אשר לא היו קיימים בפוליסה בעבר, כאשר בעצם הצבת הדרישה לגביהם בפוליסה, חברת הביטוח  מביעה את עמדתה, כי ניתן היה למנוע או להקטין את הנזק אילו נקט המבוטח מלכתחילה באותם אמצעי מיגון - כלומר, הצבת התנאים מורה על ייחוס של חברת הביטוח רשלנות למבוטח עצמו וכלל שהמבוטח ימצא יותר רשלן בתביעת התחלוף כך ילך ויקטן הסכום שחברת הביטוח תזכה לקבל בסופו של התהליך בתביעת התחלוף, אם בכלל.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright