היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

על ביטוח סוכה ותכולתה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

ביטוח מבנה ותכולה של סוכה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

טיפ לביטוח סוכה יקרה

טיפ לביטוח צד ג'

טיפ לביטוח סוכה במרפסת פתוחה

צילום קישוטי סוכהנראה, כי בעת ניסוח תנאי הפוליסה התקנית של ביטוח דירה ותכולתה לא לקחו בחשבון את מנהגי חג הסוכות של העם היהודי.

מסקנה זאת מתבקשת לאחר סקירת החריגים בפוליסה  אשר מוציאים, בין היתר, מכלל כיסוי ביטוחי נזק לתכולה הנמצאת בגינה, או על דרכים מרוצפות שהן חלק ממבנה הדירה.

מבנה הסוכה כשלעצמו, אינו אמור להיות מבוטח הואיל ואינו מפורט, בדרך כלל, בהצעת הביטוח וברשימת הפוליסה כחלק ממבנה הדירה וכך גם ביטוח התכולה מוציא מכלל כיסוי נזק לקראוונים ומכאן עולה, כי אף מבנה המשמש לסוכה, אינו נחשב כתכולה.

עניין זה אינו אמור להעסיק את אותם מבוטחים אשר הערך הכספי של סוכתם ותכולתה אינו עולה על סכום ההשתתפות העצמית בפוליסה.

כמו כן אין מקום לדאגה לאותם מבוטחים אשר מיקמו את סוכתם על גג המבנה בו הם מתגוררים או במרפסת ביתם. אם כי יש לשים לב לחריג בביטוח התכולה לפי הפוליסה התקנית המגביל את הכיסוי הביטוחי לסיכוני  גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם לתכולה הנמצאת במרפסת פתוחה.

מבוטחים המקימים סוכה יקרה בגינת ביתם או גם המחזיקים בה תכולה יקרת ערך טוב יעשו אם יבדקו את הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסה שלהם ובמקרה הצורך ידאגו לקבל אישור בכתב על קיום הביטוח לסוכה ותכולתה, אשר בדרך כלל עשוי להיות מצומצם יותר בשל הסיכון הגבוהה יותר לרכוש הנמצא בגינה.

בחלק מהפוליסות נכללו הרחבות לכיסוי מבני עזר עד שיעור מסוים מסכום הביטוח למבנה כאשר הכיסוי מוגבל לחלק מהסיכונים המבוטחים וכן נכלל כיסוי לתכולה למעט כסף מזומן, דברי חשמל תכשיטים ודברי ערך אולם הכיסוי מוגבל לפריטי רכוש הנמצאים בתוך מבנה מסיבי ונעול, הגדרה שאינה מתאימה לסוכה.

לכן, מומלץ לדאוג מראש לכיסוי ביטוחי לסוכה ותכולתה בגינת הבית כאש תנאי כיסוי יופיעו ברשימת הפוליסה בציון, שהכיסוי תקף בתקופת חג הסוכות ושבוע אחד(או פרק זמן אחר) לפניו ולאחריו על מנת לכלול כיסוי בתקופת הפירוק וההקמה.

כמו כן אפשר, כי כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים עשוי שלא לכסות מקרה ביטוח בסוכה באותן פוליסות המגבילות את הכיסוי לפי פרק כל הסיכונים כיסוי רק מקרה אשר אינו כלול בפרק המקיף לביטוח התכולה ואינו נכלל בין חריגיו.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright