היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שמאי ביטוח ומקרקעין

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


 

בין שמאי ביטוח לשמאי מקרקעין

מאת מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

חיים אטקין שמאי ביטוח ומקרקעין

הצדדים להסכם הביטוח, חברת הביטוח והמבוטח, מוצאים את עצמם נזקקים לשירותיו של שמאי מקצועי לצורך הערכת שווי הנכס המבוטח בשלושה מצבים:

א. לקראת עריכת פוליסת ביטוח לנכס מסוים.

ב.   בעת בדיקת שווי הנכס במהלך תקופת הביטוח לפני שקרה מקרה הביטוח.

ג.   לאחר שקרה מקרה הביטוח.

 

הערכת שווי הנכס מתבצעת פעמים רבות על ידי שמאי ביטוח שאינו בהכרח שמאי מקרקעין, כאשר במקרים של הערכת מבנה המשמש למגורים לקראת עריכת ביטוח והערכה של רכוש לאחר קרות מקרה הביטוח כאשר במרבית המקרים, אם לא כולם, חברת הביטוח נושאת בעלות השומה. המבוטח מבחינתו, רשאי כמובן, לשכור על חשבונו את שירותיו של שמאי ביטוח או שמאי מקרקעין, לצורך עריכת שומה מטעמו או על מנת לבדוק את השומה שנערכה על ידי חברת הביטוח, כאשר השומה שנערכה בעבור המבוטח, אינה מחייבת את חברת הביטוח, אבל עשויה לשמש את המבוטח בתביעה משפטית, אם יבחר להגיש כזו כנגד חברת הביטוח במקרה של מחלוקת שאינה ניתנת לגישור מול חברת הביטוח בבירור תביעת ביטוח לפי פוליסה לביטוח רכוש.

 

ההבדל היסודי והעיקרי, לדעת הח.מ., בין שמאי מקרקעין לבין שמאי ביטוח הוא התייחסות לירידת שווי הנכס בעקבות קרות מקרה הביטוח שיכולה להיעשות על ידי שמאי מקרקעין ובמרבית המקרים, אם לא בכולם לא תיעשה על ידי שמאי ביטוח שאינו שמאי מקרקעין.

 

זאת כמובן בנוסף להבדל הבסיסי שהתואר שמאי מקרקעין אינו ניתן לכל אחד והוא נדרש להתר על פי חוק על מנת לעסוק בשמאות מקרקעין. ואילו עיסוק שמאות ביטוח לרכוש (למעט רכב) יכול להיעשות על ידי כל גורם שהוא ואין צורך בקבלת רישוי או היתר מכל גוף שהוא לצורך העיסוק.

 

כאן המקום לציין, כי לא כל שמאי מקרקעין, יאות להתייחס לירידת ערך המבנה בעקבות מקרה ביטוח ועל כן לפני שמחפשים שמאי מקרקעין לקביעת ירידת ערך הנכס, מן הראוי לברר עמו (רצוי כמובן בכתב), אם הוא עוסק בכלל בהערכת ירידת שווי המבנה בשל נזק מבוטח ועוד לפני כן לבדוק את נוסח הפוליסה ולראות שאין בה כל חריג וסייג לעניין ירידת ערך.

 

בכל מה שקשור בפוליסות לביטוח דירות, המבוססות בישראל על תנאי מינימום המחויבים על פי חוק, אין סייג לעניין ירידת ערך, הנחשבת כנזק ישיר לאור פסיקת בית המשפט העליון בתיק מוריאנו נגד הפניקס, כך שירידת ערך מבנה דירה בעקבות נזק תהיה מבוטחת לפי פוליסת הדירה.

 

בכל הקשור בפוליסה לביטוח עסק, אין פוליסות אחידות וגם אין תנאי מינימום ועל כן חשוב לבדוק בנוסח הפוליסה הספציפית אם אין חריג או סייג לעניין ירידת ערך, ואז ניתן ללמוד מכך, שאכן יש כיסוי לנושא ירידת ערך המבנה בעקבות מקרה הביטוח.

 

לגבי שמאי מקרקעין שאינו שמאי ביטוח יש לקחת בחשבון את העובדה שקרוב לוודאי אין לו התמחות בהערכת שווי הנזק שנגרם לתכולה, דבר שיכול להעמיד אותו בעמדה נחותה בחקירתו כעד מומחה במשפט, ככל שיתנהל כזה, מול חברת הביטוח.

 

עם זאת ניתן למצוא גם שמאי ביטוח שהוא גם שמאי מקרקעין. מדובר במספר מצומצם ביותר של מומחים ועלות שכרם בהתאם.

 

חיים אטקין, הוא שמאי מקרקעין המשמש גם כשמאי ביטוח. לפי אטקין, עלות שכרו הגבוה יחסית של שמאי מקרקעין מול שמאי הביטוח מוסברת בשעות העבודה הרבות הכוללות "נבירה" במסמכים שונים, לצורך קביעת שומתו.

 

שמאי ביטוח שאינו שמאי מקרקעין, עשוי להסתפק לצורך קביעת שומתו בנתוני שטח המבנה שימסרו לו ע"י המבוטח. שמאי מקרקעין מאידך גיסא, לעולם תהיה מבוססת על בדיקת נתונים ממקור עצמאי בנוסף לנתונים שנמסרו לשמאי על ידי המבוטח.

 

לפי אטקין, עבודתו של שמאי מקרקעין, כוללת בנוסף לביקור בשטח שנערך גם על ידי שמאי ביטוח, איסוף חומר כגון:  בדיקת תיק בניין במועצה המקומית, בדיקת היתרי בנייה, בדיקת תיק בית משותף, בדיקת נסח טאבו, בדיקת מצב משפטי ובכלל זה רישום הבניין בטאבו, בדיקת מידע תכנוני, בדיקת זכויות בניה ועוד.

 

ביום 23.10.2014 ייערך בכפר המכבייה יום עיון והשתלמות תעודה לשמאי המקרקעין, שיזם שמאי המקרקעין והרכוש חיים אטקין, תכנית יום העיון מעידה על מגוון הגורמים המשפיעים על שווי מחיר שאותו מוכן פלוני לשלם עבור נכס, נוכח עברו והאירועים שעבר. המרצים הם מיטב המומחים שייתנו בידי המשתתפים כלים מקצועיים לקביעת שיעורי הפגיעה בשווי מקרקעין "ירידת ערך", בכלל זה אפן עריכת השומה והפנייה לפסיקה מתאימה התומכת בכך.

 

מחיר למבקר: 250 ש"ח, מחיר לחבר לשכת שמאי המקרקעין 180 ש"ח

 

הרשמה:

מייל: ednah@il.belfor.com, פקס: 03-6199178

 

לו"ז להשתלמות:

שעה

הנושא

המרצה

08:15-08:45

התכנסות הרשמה, כיבוד וקפה ומינגלינג

 

 

08:45-09:00

ברכות, דברי פתיחה והקדמה להשתלמות

יו" לשכת שמאי המקרקעין מר אוהד דנוס

09:00-09:30

איכות אוויר במבנים ועובש בבנין – "תסמונת הבניין החולה"

פרופ' צבי שבת 

 

09:30-10:00

ההפסד הכספי מזמן חשיפה ארוך בעת מכירת דירתו של דודו טופז ז"ל , האם ירידת ערך?

מר אברהם דבירי, עו"ד, מנהל העיזבון

10:00-10:30

שיקום קרקעות-עלויות והשפעות זיהום קרקע על שווי מקרקעין

מר שמואל אפוטה

10:30-11:00

נזקי דלקים במבנה, הסיבות לספיגתם ממערכות חימום והסקה והשפעתם על נכסים

מר שי פאר, מנכל חברת IED

11:00-11:30

חוק האסבסט ופרויקט גליל מערבי

מר ארז סדרנסקי

11:30-12:00

השפעת תקינות מערכות החשמל ונזק תוצאתי לחשמל חכם לאחר נזקי אש מים ורטיבות – קיצור תוחלת חיים כלכליים של מערכות חשמל חכמות ועלותן בכלל זה עלויות אחזקה מוגברות

מהנדס החשמל מר אשר סלוצקי

12:00-13:00

תביעת "ירידת ערך"  לאחר ובשל קריסת מרפסות פרויקט גינדי חדרה

מר ארצי בן יעקוב, עו"ד, בא כוח התובעים

13:00-13:45

ארוחת צהריים

 

13:45-14:30

השפעת נזקי מים והצפות על דירות מגורים וקיצור התוחלת החיים הכלכלים של נכסים לצד שלילת הנאה מנכס רטוב

מר אמנון רם, מומחה בין לאומי להשפעות רטיבות על מבנים

14:30-15:00

השומה למעשה- דוגמאות תיקים והבסיס החוקי ופסיקות התומכות ב"ירידת הערך".

מר חיים אטקין, שמאי מקרקעין

15:00-15:10

הצגת מטרות עריכת מחקר דלפי – השפעות ישירות ועקיפות בשל נזקים ומטרדים הפוגעים בשווי מקרקעין, מטרדים גלויים סמויים ומדומים, המשפיעים על המחיר אותו מוכן פלוני לשלם על נכס, כשעברו של הנכס ידוע ושקוף.

הגב' מירב פריאל, שמאית מקרקעין

15:10-15:40

"השומה למעשה" כבסיס להכנת תביעה מוצלחת

עו"ד ארז שניאורסון, מומחה לתביעות ירידת ערך

15:40-16:00

האם מדינת ישראל יכולה לפתור את מצוקת הדיור

מר רביב דרוקר, עיתונאי

16:00-16:30

תכנית "מפתח לדירה", תכנית הח"כ לפתרון מצוקת הדיור

ח"כ שאול מופז, יו"ר קדימה

16:30-17:00

חלוקת תעודות השתתפות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright