היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הביטוח בעולם הישן

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

האם חברת ביטוח שתמנע פשרה תחויב בהפרש?

 

 

 

האם מבטח שימנע פשרה בביוח אחריות יחוייב בהפרש?בהמשך לכתבה שפורסמה בחודש אוקטובר "עדיין אין תקדים לפיצוי בשל תקופה אבודה בביטוח אחריות", נסקור להלן, אפשרות נוספת לפיצוי מבוטח מעל לגבול האחריות בביטוח אחריות חוקית, הפעם בשל סיבה נוספת והיא מניעת פשרה על ידי המבטח בגבול האחריות.

 

פסיקה ברוח זו כבר ניתנה לטובת מבטח וכנגד מבוטח בחודש אוגוסט ניתן פס"ד ע"י בית משפט השלום המחייב מבוטח שמנע פשרה אליה הגיע המבטח בביטוח אחריות חוקית, לשלם מכיסו את סכום ההפרש שבין סכום הפשרה לבין סכום הפיצוי שנקבע בסופו של דבר על ידי בית המשפט לטובת התובעות. פסק הדין ניתן ע"י השופט מנחם (מריו) קליין בת"א 64658-07 ד"ר דורון ואח' נ' כץ ואח'.

 

הואיל וקיימים מקרים שבהם חברת הביטוח היא זו שמונעת פשרה, בעיקר באותם מקרים בהם המבוטח יכול להגיע לפשרה מול התובע אולם חברת הביטוח מכחישה את הכיסוי הביטוחי, הרי שניתן לקחת בחשבון, כי אותו ההיגיון עשוי לפעול הפוך, הפעם לרעת המבטח.

 

חיובה של חברת ביטוח לפצות צד ג' מעבר לסכום הפשרה, אינו אמור לעניין את המבוטח כל עוד מדובר בסכום פיצוי שנקבע בגבולות האחריות לפי הפוליסה.

 

אולם כאשר גבול האחריות לפי הפוליסה הוא נמוך מהסכום שנקבע כסכום הפיצוי ע"י בית המשפט וסכום הפשרה אליה יכול היה המבוטח להגיע אינו עולה על גבול האחריות, עשויה חברת הביטוח לשאת בסכום ההפרש, אם בית המשפט ימצא, כי התנהגותה בדחיית תביעתו של המבוטח היתה בלתי סבירה.

מקרה דמיוני לדוגמא:

 

מקרה שבו גבול האחריות לפי פוליסת צד ג' עומד על 20,000,000 ₪ והמבוטח יכול היה להתפשר בתחילת הדרך מול הצד השלישי בסכום שאינו עולה על גבולות האחריות לפי הפוליסה.

 

לאחר שהתביעה הגיעה לבית המשפט, נפסק לטובת התובעים סכום של 30,000,000 ₪ - כלומר סכום העולה ב 10,000,000 ₪ על גבול האחריות.

 

בית המשפט עשוי לחייב בהפרש את חברת הביטוח, אשר מנעה את הפשרה בכך שלא הכירה בכיסוי הביטוחי אם בית המשפט, ימצא, כי דחיית הכיסוי היתה מסיבות שאינן סבירות.

 

פיצוי מסוג זה, בדומה לפיצוי בשל תקופה אבודה, הוא פיצוי שאינו קשור לסיכון הביטוחי אלא להתנהלות המבטח ועל כן, ניתן להניח שלא יהיה מגובה בביטוח משנה כמו כל פיצוי אחר לפי הפוליסה וישולם מחשבונו של המבטח ללא גיבוי ביטוח משנה, אלא אם כן יגיע המבטח לסיכון מראש עם מבטח המשנה במועד דחיית התביעה, כי מבטח המשנה יפצה אותו בעבור כל סכום שייפסק לחובתו על ידי בית המשפט.

 

 


 

בפסק דין שניתן בחודש אוגוסט 2010  בת"א 64658-07 ד"ר דורון ואח' נ' כץ ואח', ע"י השופט מנחם (מריו) קליין, חויב מבוטח שסירב לפשרה שהוצאה לו על ידי חברת הביטוח לשאת בהפרש הסכום שבין הסכום שהוצע כפשרה לבין סכום הנזק שפסק בית המשפט לתובעות. השופט קבע, כי המבוטח לא פעל בסבירות כשסירב לפשרה שהוצעה לא ע"י המבטח ולא העיד את סוכנו אשר לדברי המבוטח, יעץ לו לסרב.

 

הסכומים בהם חויב המבוטח בתיק הנדון הם: לתובעת 1- 74,600 ₪ ולתובעת 2- 6,000 ₪ כאשר המבוטח רשאי לנכות מסכום הפיצוי את מענק המל"ל בנוסף, חויב המבוטח בתשלום שכ"ט עו"ד בשיעור של 20%.

 

לגבי חברת הביטוח נקבע, כי היא כמבטחת סבירה, ניהלה מו"מ מכובד עם התובעות ואף הגיעה לסיכום ולפיו תפצה את התובעות בסך של 11,000 ₪. על כן נקבע, כי  מתוך סכום הפיצוי שנקבע תשלם חברת הביטוח רק סך של 11,000₪ כאשר את יתר הסכום ישלם המבוטח מכיסו.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright