היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אי הבנות מיותרות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


 

מספיק לפרנס עורכי דין שלא לצורך

מאת מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

כיתוב של "עורכי דין"להלן רשימה של התנהלות של חתמי ביטוח כללי העשויה לשמש קרקע פוריה לעבודתם של עורכי דין שלא לצורך במקרה של חו"ח נזק.

 

  1. תנאי ביטוח שיסוכמו (בעתיד) עם יועץ ביטוח – מפרטים של לקוחות גדולים מלווים כמעט תמיד בתנאים מיוחדים של יועצי ביטוח. יועץ ביטוח שמכבד את עבודתו לעולם לא ימליץ על עריכת ביטוח או חידושו ללא סיכום של התנאים. אלא מאי? לאחר קבלת העסק לביטוח עובדת הפוליסה למחלקת הפקדה לידיו של חתם אחד, בד"כ בעמדה בכירה פחות מזו של החתם שקיבל את העסק. ואז החתם שאחראי להנפקת הפוליסה, מתחיל לחשוש מהתנאים של היועץ וכותב בפוליסה לעניין תנאי הביטוח נוסח כגון "תנאי ביט והתנאים שיסוכמו עם יועץ הביטוח מטעם המבוטח". משום מה אותו חתם מאמין שאם יקפיד להתעלם מפניות סוכן המבוטח והיועץ, אזי במקרה של נזק, חלילה, לא יהיה כל תוקף לכל הרחבה של היועץ, היות ולא רשם אותה בפוליסה וכי גם היועץ וגם הסוכן לא יעידו לטובת המבוטח, כי אכן סוכמו עם חברת הביטוח תנאים אשר החתם שלנו השמיט בשוגג או במתכוון, כאשר בכל מקרה, קרוב לוודאי שמחלקת התביעות של חברת הביטוח תעביר את התיק לתגובתו של עו"ד מטעמה והטיפול בתביעה יתמשך מעל ומעבר לזמן שיידרש ויעלה לחברת הביטוח בהוצאות נוספות ומיותרות.

     

  2. עיכוב בלתי סביר במתן תגובות למבוטחים – לא פעם העיכוב נגרם בשל עומס עבודה כבד המוטל על חתמי הביטוח הנותנים עדיפות לרכישה של עסקים חדשים שמכניסים פרמיה חדשה לחברת הביטוח במקום ליתן שרות ללקוחות קיימים המבקשים להוסיף או לגרוע כיסוי כזה או אחר או פתרון ביטוחי לסוגיה שהתעוררה במהלך תקופת הביטוח. דוגמא קלאסית מתחום ביטוח הרכב  יכולה להיות בקשה להוסיף לביטוח המקיף נהיגה של נהג צעיר או חדש שאינה זוכה לטיפול מיידי ע"י חברת הביטוח, בקשה לכלול תכשיט יקר ערך בביטוח כל הסיכונים לתכשיטים במהלך תקופת הביטוח ועוד. המבוטח, יש לזכור נמצא במהלך תקופת הביטוח במצב של "שבוי" בידי חברת הביטוח עד תום תקופת הביטוח. חגבי תביעות ביטוח, קיימת גם הכרעה עקרונית של הפיקוח על הביטוח שמחייבת את חברת הביטוח להגיב בהזדמנות הראשונה על דרישתו של המבוטח. שלא לדבר על כך שחוק חוזה הביטוח מחייב את חברת הביטוח לסלק את תביעתו של המבוטח בתוך 30 יום מהיום שהיו בידה כל המידע והמסמכים לבירור חבותה. לא רק זאת, אלא שעיכוב בתשלום תגמולי ביטוח מעבר לזמן הקבוע בחוק עשוי לחייב את חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצויים עונשיים בגין הפרת חוזה, כמו שכבר קרה במקרים של מועדון סקייקלאב ומסעדת אחד העם בתל-אביב. מקרים שבנוסף לתשלום הפיצויים למבוטחים גם פרנסו עורכי דין של שני הצדדים. דבר אשר יכול היה להימנע לו הקפידו חברות הביטוח על תשלום תגמולי הביטוח במועדם.

     

  3. הוספה לפוליסה של תנאים שלא סוכמו עם המבוטח – בחלק מהמקרים מדובר במלל המודפס באופן אוטומטי על ידי מחשבי חברת הביטוח, באופן שבו לחתמי הביטוח אין כמעט אפשרות לבטלו אלא במלל נוסף שמבטל את המלל האוטומטי, אם אכן החתם של חברת הביטוח מוצא לנכון לבטלו למרות שמדובר במלל שלא סוכם עם המבוטחים. לפעמים מוסיפים לפוליסה תנאים במהלך תקופת הביטוח מבלי להחליף מילה עם סוכן הביטוח אט עם המבוטח, כמו למשל תנאי מיגון חדשים שלא היו קיימים בעבר. וגם כאן נוצר מצב שמזמין התערבות מיותרת, יקרה ומזיקה לעסקי המבטח והסוכן של עורכי דין בתביעות ביטוח.
     

  4. קביעה של קיום מיגון כתנאי מוקדם לביטוח – וזאת לאחר שבית המשפט העליון כבר קבע בתיק של סלוצקי נגד חתמי לוידס שתנאי מיגון אינם יכולים להוות תנאי מוקדם לביטוח לפי הוראות חוק חוזה הביטוח.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright