היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חדשות הביטוח ליום 8/8/2011 -  ביטול פוליסות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

עמדת הפיקוח לגבי ביטול ביטוחי תאונות וניתוחים

 

עמדת הפיקוח על הביטוח בנושא ביטול פוליסות

המפקח על הביטוח שלח למנהלי הגופים המוסדיים ניירות עמדה המתייחסים לביטול פוליסות לביטוח ביטוח תאונות אישיות וכיסוי ניתוחים בישראל לפי פוליסות פרט בביטוח בריאות.

 

עמדת הפיקוח על הביטוח לגבי ביטול פוליסה לביטוח תאונות אישיות  - קובעת, איסור  לכלול בפוליסה תנאי המאפשר למבטח לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא למעט העילות הקבועות בחוק חוזה הביטוח המאפשרות למבטח לבטל את הפוליסה, כמו למשל אי תשלום דמי הביטוח ו הפרת חובת הגילוי בעת ההתקשרות בהסכם הביטוח.

 

לפי עמדת הפיקוח על הביטוח לגבי פרמיה מוחזרת לפי פוליסות ביטוח בריאות פרט הכוללות כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה קבועה נדרשים המבטחים לכלול פיצוי בגין עודף פרמיות בפוליסה מבוטלת ששילם מבוטח מעבר לעלות הביטוח עד למועד הביטול. הפיצוי  זה יכול להינתן  בדרך של הענקת תקופת ביטוח נוספת ללא תשלום תוך מתן זכות לחידוש הביטוח אצל אותו מבטח  )ברות ביטוח).

 

במקרה של ביטול הפוליסה, על מבטח לתת פיצוי למבוטח, אשר גובהו יחושב כך שהביטול לא ייצר רווח עודף למבטח. כמו כן,  אם מבטח מציע יותר מסוג פיצוי אחד, עליו לאפשר למבוטח לבחור את סוג הפיצוי במועד ביטול הפוליסה.

 

הפיקוח על הביטוח מבהיר, אין בכוונתו לאשר פוליסות שאינן כוללת פיצוי למבוטח במקרה של ביטול הביטוח בהתאם לאמור לעיל וכי החל מיום 1/11/2011  אין לשווק פוליסות שאינן כוללות פיצוי.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright