AIG ישראל משיקה את AIG SURGERY

 

 אודות AIG

 

ביטוח משלים לשב"ן המעניק כיסוי מקיף להוצאות ניתוח

 

AIG ישראל משיקה את AIG SURGERY חברת הביטוח AIG ישראל משיקה את AIG SURGERY- ביטוח המעניק כיסוי משלים לשירות הבריאות הנוסף של קופות החולים, המאפשר למבוטח לבחור את הרופא והמוסד הרפואי המטפל בארץ ובחו"ל, אינו יוצר כפל ביטוח וחוסך עד כדי 40% מעלויות הביטוח החודשי.

 

פוליסת AIG SURGERY הינה כיסוי משלים לכיסוי הוצאות ניתוח והוצאות נלוות בארץ או בחו"ל, המכסה את עלות ההתייעצות המוקדמת עם הרופא המנתח ומעניקה פיצוי כספי בגין ביצוע ניתוח שאינו חירום, המכוסה על ידי קופת החולים. כמו כן, הפוליסה מעניקה למבוטח החזר השתתפות עצמית בגין ניתוח בבית חולים בישראל, שבוצע על ידי ביטוח הבריאות המשלים של קופות החולים, וכן כיסוי לתחליפי ניתוח וטכנולוגיות רפואיות.

 

בנוסף, כוללת הפוליסה פיצוי חד פעמי בגין הדבקות ב AIDS, צהבת B ו- C ומוות כתוצאה מניתוח. במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח יפוצה המבוטח בסכום של עד 2,000 ₪ לחודש ועד לתקופה של 12 חודשים. כמו כן, יינתן החזר כספי עבור השגחה, שיקום והחלמה לאחר ניתוח קשה.

 

"ביטוח AIG SURGERY מבוסס על רצונותיו וזכויותיו של הלקוח בבחירת הרופא והמוסד הרפואי המטפל הטובים ביותר עבורו, כך שלא יצטרך להתפשר על בריאותו ואיכות הטיפול בו", אמר רפי דורפמן, סמנכ"ל ביטוח חיים ב AIG ישראל. "מוצר זה נולד מתוך רצון לפתח מוצר, שיהווה מענה נאות לצורך אמיתי. כיום, מרבית ביטוחי הבריאות הקיימים בשוק הינם מוצר המקיף את כל קשת הניתוחים החל מהשקל הראשון, אך יחד עם זאת, בתוספת שירותי השב"ן, ברובו המכריע של הכיסוי ברוב הפוליסות המקיפות נוצר כפל ביטוח. AIG SURGERY חוסך עד כדי 40% מעלויות הביטוח החודשיות, ומעניק כיסוי רק במקומות שבהם גם לרפואה הציבורית וגם לשב"ן אין מענה".

 

מחירים לדוגמא (פרמיה חודשית):

זכר בן 29 מעשן- 22.35 ₪

נקבה בת 40 מעשנת 31.95 ₪

זכר בן 40 מעשן 31.95 ₪

 

פוליסה משפחתית-

גבר בן 40 לא מעשן- 32.26 ₪, אישה בת 35 לא מעשנת- 28.15 ₪, ילד בן 10- 8.21 ₪, ילד בן 12- 8.21 מש"ח. סה"כ- 76.83 ₪.

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright