עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוזר כתבי שירות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 חוזר כתבי שירות ואופן שיווקם

 

 

דף הפתיח של החוזר

הפיקוח על הביטוח פרסם חוזר בנושא כתבי שירות ואופן שיווקם. החוזר החדש יחול מיום 30 ביוני 2016 על כתבי שירות המשווקים על ידי חברות ביטוח ועל ידי סוכני ביטוח.

 

החוזר קובע הנהגת מבחנים להנהגת כתבי שירות אשר אינם חלים לגבי שירותי דרך לרכב, שירות רכב חלופי או שירות תיקון שמשות וכן אינם חלים לגבי כתב שירות המעניק ייעוץ וליווי רפואי במרכז רפואי לצורך אבחון מצב רפואי או ייעוץ וליווי רפואי לאחר גילוי מחלה קשה או ייעוץ וליווי רפואי לאחר קביעת צורך בניתוח או ייעוץ וליווי רפואי במהלך אשפוז.

 

המבחנים לגבי שאר כתבי השירות (למשל נזקי צנרת) הם:

  • מתקיים קשר ישיר בין השירות שניתן מכוח כתב השירות לבין תכנית הביטוח.

  • בכתב שירות לא יעניק שירות תחזוקה, שירות תקופתי, טיפול מניעה או תיקון מוצרים.

 

החוזר מאפשר למבטחים לכלול בכתב השירות תנאי המאפשר את ביטולו של כתב השירות לכלל מקבלי השירות במקרה של סיום התקשרות של המבטח עם ספק השירות, אם המבטח לא הגיע להסדר עם ספק שירות חלופי, ובכפוף לאישור הפיקוח על הביטוח.

 

כתב שירות יכלול התחייבות של ספק השירות למקבל השירות לפיה: השירות ינתן על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות, תתקיים תקשורת יעילה וזמינה עם הלקוחות, השירות ניתן בפריסה גיאוגרפית נאותה.

כתב שירות לא יכלול תנאי לתחולתו שניתן היה לברר את התקיימותו בשלב רכישת כתב השירות.

 

חברת ביטוח תהיה אחראית על השירות הניתן במסגרת כתב שירות ותאפשר למקבל השירות לבחור מבין שני ספקי שירות, לכל הפחות, ספק שירות אחד.

מחיר כתב שירות יוצג בנפרד ממחיר פוליסת הביטוח , לא תותנה רכישת תכנית ביטוח ברכישת כתב שירות.

 

סוכן ביטוח יהיה רשאי לשווק כתב שירות ללא מעורבות חברת ביטוח, בתנאים הבאים:

 

עמידה בהוראות החלות לגבי חברת ביטוח, בידי ספק השירות, פוליסת ביטוח או פיקדון. גבול האחריות בפוליסת הביטוח או הפיקדון, יהיו בשיעור של 5% לפחות מגובה הכנסתו השנתית של ספק השירות, ויהיו מיועדים לפצות את מקבל השירות במקרה שבו ספק השירות אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו לספק שירות (הפיקדון יופקד אצל נאמן שיהיה אחראי לפצות את מקבל השירות במקרה שהספק אינו יוכל לעמוד בהתחייבויותיו). האמור בפסקה זו לא יחול במקרה בו מחיר כתב השירות ניגבה בפרמיה חודשית.

 

האחריות על השירות חלה על ספק השירות, לרבות במקום שבו השירות בוצע בפועל על ידי ספקי משנה.

 

כתב השירות עומד במבחנים ובהוראות המפורטים בחוזר וקיים קשר ישיר בין השירות שניתן מכוח כתב השירות לבין פוליסת ביטוח שקיימת בידי מקבל השירות.

 

כתב השירות כולל גילוי בולט בכותרתו לפיו כתב השירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח והאחריות על השירות שניתן בו תחול על ספק השירות.

 

כתב השירות מפרט, בין היתר, את פרטי חברת הביטוח או הפיקדון כאשר השיווק נעשה ללא מעורבותה של חברת ביטוח.

 

תנאי כתב השירות אינם פחותים מתנאי כתב שירות המשווק על ידי סוכן הביטוח, עם מעורבות חברת ביטוח.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright