היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חדשות הביטוח ליום 1/10/2010 - ייצוגית נגד צה"ל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

תביעה ייצוגית נגד צהל, בגין ביטוח תאונות אישיות

 

אושרה תביעה ייצוגית נגד צה"ל בשל ביטוח תאונות אישיות קבוצתיביום 5/9/2010, אישרה השופטת  רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו את תביעתו של יוסי לוי נגד מדינת ישראל כתביעה ייצוגית.

 

נושא התביעה הוא הפרמיות שנגבו ללא הסכמתו בעבור ביטוח תאונות אישיות מהפנסיה ששולמה  לו על ידי צה"ל. ת"מ 114-08 לוי יוסי ואח' נ' מדינת ישראל- צה"ל מדור תשלומים.

 

לוי טען, כי מאז שחרורו משרות קבע, צה"ל ניכה מהגמלה שלו מדי חודש סכום כסף בגין "ביטוח חיים", וסכום כסף נוסף בגין "ביטוח תאונות אישיות". לדבריו צה"ל ניכה ניכויים דומים מהגמלאות של כל גמלאי צה"ל, כאשר את הסכומים שנוכו העביר צה"ל לארגון חֶבֶר שהוא חברה בע"מ שהתקשרה בעבור הגמלאים בהסכם לביטוח חיים קבוצתי ובהסכם לביטוח תאונות אישיות קבוצתי עם חברות ביטוח שונות.

 

השופטת, קיבלה, כאמור את הבקשה להכיר את התביעה כתביעה ייצוגית בגין הפרמיות לביטוח תאונות אישיות, אך לא בעבור ביטוח חיים.

 

 

מתוך ההחלטה:

 

"העובדה שלא נדרשת הסכמת המבוטח מכוח ס' 42 לחוק חוזה ביטוח, איננה שוללת את הצורך בהסכמה של המבוטח לכך שייגבו ממנו פרמיות בקשר עם פוליסה לביטוח חייו. בהעדר הסכמה כזו, אין מקור חוקי לגביית הפרמיות מהמבוטח. מטעם זה, על צה"ל להוכיח כי המבוטחים הסכימו לכך שצה"ל יגבה מהגמלאות שלהם פרמיות ביטוח לביטוח החיים שלהם. מסקנה זו עולה גם מהאמור בספרו של המלומד מר אליאס, שלדבריו כאשר ההטבה כרוכה בחיוב של צד ג' כגון כאשר המבוטח נושא בתשלום פרמיות ביטוח, על המבוטח להסכים פוזיטיבית לביטוח (ר' ירון אליאס, דיני  ביטוח, בעמ' 145-146). "

 

"ס' 6(א) לחוק החוזים מתייחס לאפשרות של קבלת הצעה, וקובע בהקשר זה כי "הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה של קיבול משתמעות מההצעה...".

ס' 6(ב) לחוק קובע:

"קביעת המציע כי העדר תגובה מטעם הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף"."

 

"המסקנה לפיה הגמלאים הסכימו לביטוח החיים היא מסקנה סבירה ומסתברת מחומר הראיות. באשר לביטוח תאונות אישיות, לא הוכח קיבול או הסכמה של מי מקבוצת המבוטחים, ולכן קיים סיכוי סביר לכך שהמבקש יוכיח שהפרמיות נגבו ללא הסכמה ושלא כדין, וכי על צה"ל להשיבן. מסקנה זו די בה בשלב זה כדי לאשר את הבקשה לתביעה ייצוגית, ככול שהדבר נוגע לביטוח התאונות האישיות. "

"חובת ההשבה של צה"ל, אם ייקבע כי הוא גבה תשלום בלתי חוקי, אינה קשורה בשאלת השימוש שצה"ל עשה בכסף. רשויות ציבוריות עלולות להיות מחויבות בהשבה של סכומים שהן גבו שלא כדין, גם אם הן עשו שימוש בכספים שגבו, וגם אם הן "העבירו" אותם לצדדים שלישיים כאלה או אחרים. חובת ההשבה  - ככול שהיא קיימת - נובעת מהמסקנה כי גביית הכספים לא נעשתה כדין."

 

"גם אם צה"ל העביר את הכספים ובסופו של דבר נעשה בהם שימוש לצורך תשלום עבור הביטוח הקבוצתי של חברי הקבוצה, הדבר אינו שולל מיניה וביה את האפשרות שיהיה על צה"ל להשיב את הכספים לחברי הקבוצה, אם ייקבע כי לא היה בסיס חוקי לגבייתם. העובדה כי צה"ל שימש רק "צינור", לא קבל את הכספים לבעלותו, ולא עשה בהם שימוש, אינה משליכה על שאלת חובתו להשיב כספים אלה, בהנחה שהם נגבו שלא כדין. חובת ההשבה אין משמעה גם הטלת פיצוי עונשי על צה"ל, גם בהנחה שצה"ל לא "נהנה" מהכסף (מה שקורה בהרבה מאוד מקרים של גבייה על ידי רשויות). כך או אחרת, שאלת ההשבה תיבחן על פי הצורך לעומקה, לאור מכלול השיקולים הרלוונטיים בהקשר זה, בשלב הבא של הדיון. "

 

"באשר לטענה לפיה ההחלטה הנ"ל מבוססת על ההנחה לפיה גביית הפרמיות מתבצעת מכוח פקודת מטכ"ל, הרי שעמדת צה"ל אינה מדויקת."

 

"כפי שציינתי, אין אינדיקציה שהגמלאים הסכימו להיות מבוטחים בביטוח תאונות אישיות באמצעות צה"ל וחבר, ולכן גביית הפרמיות על ידי צה"ל מכול חברי הקבוצה במשך תקופת התביעה, עשויה להסתבר כבלתי חוקית. העובדה כי רק חלק קטן מאוד מהגמלאים בחרו להודיע על ביטול הפוליסה – כפי שטען צה"ל בסיכומיו, אינה שוללת את קיומה של הקבוצה. זאת משום שכאמור העובדה שצה"ל הטיל על הגמלאים את החובה להודיע שהם אינם מקבלים את הצעת הביטוח, היתה בניגוד להוראת ס' 6(ב) לחוק החוזים, ולכן לא היתה תקפה. "

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright