היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

ביטוח המנהלים של מגדל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

חודש ביטוח המנהלים של קבוצת מגדל

 

 

סימן האש של חברת מגדל, אוסף עו"ד עוזי ז"ק  מגדל  הודיעה מגדל לבורסה לניירת ערך בתל אביב ביום  14/02/2021 על חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לדירקטורים ולנושאי משרה בקבוצת מגדל, לרבות עבור בעל השליטה וקרוביו המכהנים כנושאי משרה בקבוצה למשך תקופה של שניים עשר חודשים, החל מיום 15/2/2021.

 

 גבולות האחריות בפוליסה של מגדל עומדים על 100 מיליון דולר למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח.

 

בנוסף הודיעה מגדל לבורסה, בין היתר, כי ההתקשרות תואמת את האמור לעניין גבולות האחריות במדיניות התגמול של החברה שאושרה באסיפה הכללית המיוחדת ביום 11/2/2020 וכי עלות הפרמיה השנתית בגין הכיסוי האמור וגובה השתתפות עצמית הינם בהתאם לתנאי השוק ונקבעו לאחר בחינת הצעות שקיבלה מגדל ממבטחי משנה.

 

נמסר, כי הפרמיה עולה על זו הקבועה במדיניות התגמול אך היא כאמור בתנאי שוק, אינה מהותית ואינה צפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. בכוונת החברה להביא לאישור האסיפה הכללית עדכון של מדיניות התגמול של החברה ובמסגרתו להסיר את מגבלת הפרמיה הקבועה במדיניות התגמול לאור התקשחות תנאי שוק הביטוח בתחום ומאפייניו הייחודיים.

 

 


 

 

 

 
 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright