היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מ.ע.מ. בתביעת רכב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

תשלום מ.ע.מ והפחתה בגין ליסינג בתביעת רכב.

 

 

תשלום מ.ע.מ. בתביעת רכבשתי סוגיות חשובות בתביעות רכב קשורות בנושא תשלום המ.ע.מ במסגרת תגמולי הביטוח ובנושא שיעור ההפחתה מערך הרכב בליסינג  מימוני.

 

כל זאת בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח בשל גניבה של רכב שהיה מושכר בליסינג מימוני.

 

השופטת פנינה פליגלמן מבית משפט השלום בתל אביב – יפו קבעה בפסק דין שניתן ביום 17/3/2011, בפסק דין שניתן בתיק ת"א 46113-08 דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ-ת"א ואח', כי גם כאשר הביטוח נערך ע"י השוכר הזכאי לקבלת ערך הרכב כולל מ.ע.מ.

 

בסופו של יום, כאשר השוכר ממחה את זכויותיו בפוליסה לחברת המימון, אשר זכאית להזדכות בעבור מ.ע.מ., הרי שלפי עקרון השיפוי החל גם בביטוח רכב, חברת הביטוח אינה אמורה לשלם יותר מהנזק שנגרם, כך  נקבע, כי הפיצוי לחברת הליסינג יהיה ללא מ.ע.מ.  כמו כן נקבע, כי במקרה של ליסינג מימוני, שיעור ההפחתה של 9% מערך הרכב היה גבוה מדי והוא נקבע על 4% מערך הרכב שיאנו כולל מ.ע.מ

 

מתוך פסק הדין:

"מכאן שעלינו לבחון מהו הנזק האמיתי שנגרם לה לתובעת שהינה חברה בע"מ שעיסוקה השכרת כלי רכב...

 

תחילה וכפי שציינתי לעיל החוזה עם אטקין (השוכר ק.ש.) אינו חוזה מכירה, אטקין לא קנה את הרכב, אלא חכר אותו בלבד, ועבור דמי החכירה החודשיים שילם מע"מ כדין, דא עקא שלתשלום זה אין כל קשר לערך הרכב כפי שהוא בהיותו בבעלות התובעת שהינה בעלת הזכות הבלעדית בו גם על פי תנאי החוזה.

 

בנסיבות אלה, כל שהעביר אטקין לתובעת הינו את הזכות לתבוע תגמולי בטוח בלבד וזאת על מנת לתקן את העובדה כי לא נרשמה כמבוטחת בפוליסה. לאטקין למעשה אין כל אינטרס ביטוחי כלפי הנתבעת.

 

ומהם נזקיה של התובעת :

אין מחלוקת כי היונדאי נרכש עם מע"מ ולאחר 45 יום התקזזה התובעת אל מול שלטונות המס בגין מע"מ זה והתוצאה הינה בפנינו ערך רכב ללא מע"מ.

אין מחלוקת כי לאחר קבלת הפיצוי מאת המבטח כאשר תבקש התובעת לרכוש רכב  אחר במקום הרכב שנגנב יחזור תהליך זה שוב, קרי קניית רכב בצרוף מע"מ וקיזוז המע"מ לאחר 45 יום.

 

משמע על המבטח לשלם לתובעת תגמולי בטוח בערך הנזק שנגרם לה, על מנת להשיב המצב לקדמותו (סעיף 36ג' לחוק חוזה הבטוח)  דהיינו להעמיד לרשותה את אותו סכום כסף שיאפשר לה לקנות את הנכס שנגנב בתנאי הרכישה העומדים לה על פי חוק ובפנינו ללא מע"מ."

 

"גם אטקין (השוכר ק.ש.) לו היה נדרש לפצות את התובעת מטעם כל שהוא היה נדרש לפצותה בגין הנזק הממשי והאמיתי שנגרם ונזק זה הינו בעניינה של התובעת ערך רכב שאינו כולל מע"מ ובכך היה משיב אף הוא את מצבה של התובעת לקדמותו באופן שתוכל לרכוש רכב אחר במקום הרכב שנגנב, רכישה שאף היא בסופו של יום אינה כוללת מע"מ. בא כוחה של התובעת אף הצהיר כי בעת רכישת הרכב הזדכתה התובעת בגין המע"מ.

 

בנסיבות אלה סבורתני כי הדרישה לתשלום המע"מ בענייננו הינה באה מכוח שימוש באטקין ככסות עלה תאנה כאשר זה למעשה כשל ולא רשם את התובעת כמבוטחת בפוליסה כנדרש על פי החוזה, והתובעת כשלה ולא בדקה כי החוכר עמד בתנאי החוזה ולא ביקשה לידיה העתק הפוליסה ולא בדקה כי אכן נרשמה כמבוטחת ראשית בה.

 

התוצאה הינה מן האמור לעיל כי אני דוחה את התביעה בגין הדרישה לתשלום מע"מ"

 

"לעניין התביעה כי היה על הנתבעת להפחית מערך הרכב 4% בלבד ולא 9% כפי שהפחיתה וזאת מן הטעם כי העסקה הינה עסקת ליסינג מימוני גם לעניין זה לא הובאה בפני כל ראיה. התובעת מפנה את בית המשפט לחוזה  שצורף לכתב התביעה. מלשון החוזה עולה כי עסקינן בעסקת חכירה לזמן קצוב כפי שייקבע על ידי הצדדים עם הגבלות כמפורט בהסכם.

 

יחד עם זאת ובשים לב לאמור בסעיף 1ג'  וסעיף 11 לכתב ההגנה  יש לטעמי לעמוד מאחורי האמור בו דהיינו להפחית מערך הרכב 4% בלבד. לפיכך על הנתבעת להשלים את 5% אותם הפחיתה ולשלמם לתובעת..."

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright