היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הודעה בע"פ לסוכן

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

הודעה על נזק בע"פ לסוכן - הבהרה ולא הרחבה
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

רישום אילוסטרציה של שני אנשים מדברים

חלק מהתנאים המיוחדים של יועצי ביטוח, מהווים למעשה הבהרה למצב המשפטי העשוי להיות מוכר פחות לפקידי מחלקת תביעות בחברות ביטוח ונועד למנוע אי הבנות מיותרות בעת יישוב תביעות, למנוע סיבוכים שלא לצורך ולמנוע הליכים משפטיים מיותרים.

 

אחד התנאים מסוג זה הוא התנאי הקובע, כי:

"הודעה בעל פה לסוכן הביטוח על קרות מקרה הביטוח, תיחשב כהודעה שנמסרה למבטח".

 

לכאורה, נראה כי מדובר בהרחבה אשר המבטח רשאי שלא לקבלה וזאת בעיקר לאור הוראות סעיף מסירת ההודעות המופיע במרבית הפוליסות לביטוח כללי הקובע, כי הודעות של המבוטח או המוטב לחברת הביטוח יש לשלוח לכתובת משרדה הראשי של חברת הביטוח.

 

אלא מה? הדברים אינם כל-כך פשוטים כפי שהם נראים ממבט ראשון.

 

נבחן את סעיף היועצים לאור הוראות חוק חוזה הביטוח. סעיף 22 לחוק מחייב את המוטח או המוטב להודיע למבטח באופן מיידי על קרות מקרה הביטוח. הודעה ראשונית זאת, אינה מחויבת להיות בכתב ויכולה להיות בעל-פה. להלן נוסח הסעיף בחוק:

 

"קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו, ועל המוטב להודיע למבטח, מיד לאחר שנודע לו, על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי הביטוח; מתן הודעה מאת אחד מאלה משחרר את השני מחובתו."

 

על סעיף 22 לחוק חוזה הביטוח ניתן להתנות לטובת המבוטח או המוטב בלבד (ראו סעיף 39 (ב) לחוק. כלומר, נראה, כי לא ניתן לקבוע, שעל המבוטח או על המוטבח למסור את ההודעה הראשונה על נזק אך ורק בכתב ולאסור עליהם הודעה בעל פה.

 

סעיף 35 לאותו חוק קובע את שליחותו של סוכן הביטוח להעברת הוראות של המבוטח והמוטבלחברת הביטוח. להלן נוסח הסעיף:

 

"לענין מתן הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח נחשב סוכן הביטוח שתיוך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למען אחר."

 

הבעיה בנוסח סעיף זה, המורכב משני משפטים, היא שאם נקרא כל אחד מהמשפטים בנפרד, נוכל להבין, כי:

  1. המשפט הראשון: "מתן הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח נחשב סוכן הביטוח שתיוך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח" - מתייחס לשליחותו של סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח לכל הודעה שהיא בין בעל-פה ובין בכתב.
     

  2. המשפט השני: "זולת אם הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למען אחר." המדבר על אפשרות המוקנית לחברת הביטוח להודיע למבוטח  ולמוטב לשלוח הודעות למען אחר, עוסק בהודעות בכתב ולא בהודעות בעל פה, אותן לא נהוג לשלוח למען כלשהו.

כלומר, לפי לשון סעיף 35 לחוק חוזה הביטוח, עולה, כי האפשרות המוקנית למבטח להודיע על מסירת הודעות שלא לסוכן הביטוח מתייחסת להודעות בכתב בלבד ולא ולהודעות בעל פה.

 

סוגיה נוספת, חשובה לא פחות, נדונה בבתי המשפט ובספרות המשפטית הביטוחית והיא עוסקת באופן שבו על חברת הביטוח להודיע למבוטח או למוטב לשלוח את ההודעות לכתובת אחרת ולא לסוכן הביטוח.

 

כך כותב המלומד, עו"ד ירון אליאס בספרו "דיני ביטוח" מהדורת 2009 בעמ' 872 בסעיף "הודעה הנמסרת לסוכן הביטוח":

 

".. הסיפא של הוראות סעיף 35 מאפשרת למבטח להתנות על חזקת השליחות הקבועה ברישא באמצעות מסירת הודעה "למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למען אחר", בהקשר זה נקבע, כי מבטח המבקש להתנאות על חזקת בשליחות נדרש לעשות כן באמצעות הודעה נפרדת למבוטח ולא בדרך של הבלעת ההתניה בתוך בליל הוראותיה של הפוליסה". מובן, עם זאת, כי אם ייקבע שניתן להתנות על חזקת השליחות באמצעות הוראה מיוחדת בפוליסה עצמה - תנאי לתקפות ההוראה יהא הבלטתה בפוליסה בהתאם לדרישות סעיף 3 לחוק.

 

המבוטח יוצא ידי חובת ההודעה עם מסירתה לסוכן הביטוח..."

 

אליאס מביא אסמכתאות של פסיקה בעניין הנדון המהווה בסיס למסקנתו.

 

כלומר, מכל האמור לעיל, אנו רואים, כי אכן דובר בהבהרה ולא בהרחבה, הבהרה שנועדה, כאמור, לחסוך באי הבנות ובדיונים משפטיים מיותרים אשר תוצאתם ידועה מראש.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright