היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חריגה מסמכות של סוכנים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

כיצד למנוע חריגה מסמכות של סוכן ביטוח
 

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

ציור אילוסטרציה של סוכןניתן למצוא בפסיקה מקרים לא מעטים של תביעות ביטוח של מבוטחים כנגד חברות ביטוח אשר הסתבכו בשל טענתן של חברות הביטוח, כי המבוטח הסתמך על הבטחות של סוכן הביטוח אשר ניתנו לו על דעתו של סוכן הביטוח מבלי ידיעתה של החברה וכמובן ללא הסכמתה.

 

כל מי שמכיר את ההתנהלות של חברות הביטוח והסוכנים יכול לומר, כי חברת הביטוח אינה יכולה לעקוב אחר התנהלותו של סוכן הביטוח והדברים אשר נמסרים למבוטחים על ידי הסוכן בשמה של חברת הביטוח.

 

לאחר הגשת תביעת ביטוח, מסתמכת חברת הביטוח מסתמכת על המידע הכתוב שנמצא ברשותה במועד קרות מקרה הביטוח, כלומר, הצעת הביטוח או גם מפרט הביטוח שנמסרו לה מטעם המבוטח, הערכות רכוש, ודוחות סיקור ומיגון, תנאי הפוליסה (המפרט והתנאים המודפסים בבית דפוס) וחלופת מכתבים ומיילים שהתנהלה עם המבוטח.

 

מניסיון בשטח, ניתן לראות, כי סוכן המבטיח למבוטח גדולות ונצורות, מקנה לעצמו (ולחברת הביטוח אותה הוא מייצג) לצורך ההתקשרות בהסכם הביטוח יתרון (בלתי צודק) על פני סוכן ביטוח שנוהג כמחויב על פי חוק ומסביר למבוטח את הסייגים והתנאים המיוחדים של חוזה הביטוח.

 

מבחינת נקודת מבטו של המבוטח, הוא יעדיף לקבל את הביטוח המקנה לו תשלום בכל מקרה של נזק תמורת המחיר הנמוך ביותר (לדעתו של המבוטח) לאותו סיכון - והוא נוטה להאמין לדברי הסוכן שמחזק את דעתו.

 

מטבע הדברים, במרבית המקרים לא קורה מקרה ביטוח המביא לנזק כלכלי בהיקף המעמיד במבחן את הבטחותיו של סוכן הביטוח. אם מדובר בסוכן ביטוח  בעל תיק גדול בחברת ביטוח, הרי שבמקרים רבים באפשרותו "לסגור" בחברת הביטוח נזקים בהיקף של עשרות אלפי שקלים, גם אם מדובר בתביעות שאינן אמורות להיות מבוטחות באופן מלא או חלקי על פי תנאי הפוליסה, או אפילו לשלם את התביעות מכיסו כאשר המבוטח מאמין, כי סוכן הביטוח "הגדול והחזק" שלו הצליח להשיג בעבורו את הכיסוי הביטוחי בחברת הביטוח, מה שמחזק עוד יותר את מעמדו של סוכן הביטוח אל המבוטח.

 

למה הדבר דומה, למשקיעים של ברני מיידוף אשר קיבלו ממנו דוחות ושיקים בגין רווחים בסכומים שלא יכלו לקבל מכל בית השקעות אחר אולם המשבר הכלכלי של סוף 2008, אשר גרם לדרישות מימוש גבוהות של חוסכים רבים, חשף את ההונאה של מיידוף והציב את ציבור המשקיעים שלו בפני שוקת שבורה.

 

ההשוואה למקרה מיידוף, לא נועדה להצביע על כך שכל מקרה של חריגה מסמכות על ידי סוכן ביטוח מקורה בהונאה או במרמה מצד הסוכן הואיל ובמרבית המקרים, מאמין סוכן הביטוח שהוא עושה את הדבר הטוב ביותר לטובת המבוטח וגם אולי חברת הביטוח. אלא שהתוצאה של אכזבה מהתקווה של המבוטח המבוססת על האמון ללא סייג שנתן בסוכן הביטוח לקבל את הכסף המגיע לו לדעתו בשל קרות מקרה הביטוח, אינה שונה.

 

בניגוד למקרה מיידהוף, שפעל כבית השקעות עצמאי, כך שגילו ההונאה שלו לא גרם נזק ישיר לאף בית השקעות אחר, הרי שבמקרה של חריגה מסמכות סוכן הביטוח החורג מהסמכות הניזוק המיידי בנוסף למבוטח הוא חברת הביטוח המאבדת כמעט באופן מיידי את תיק הביטוח של המבוטח ואולי גם של הסוכן (החורג) עצמו אשר עשוי להיות תיק לא קטן.

 

לא רק זאת, אלא שבתי המשפט, נוטים להתייחס בזהירות רבה ביותר בקבלת טענותיה של חברת ביטוח לחריגה מסמכות מצדו של סוכן הביטוח. כך למשל ברע"א 2281/05 אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' קפלנסקי, נאמר בפסיקת העליון על מקרה של חריגה מהרשאה:


"הקושי העלול להיווצר במקרים מעין אלה הוא הותרת המבוטח מול נזק שברבים מהמקרים לא יוכל להיפרע ממנו בשל חוסנו הכלכלי המוגבל של סוכן הביטוח. לפיכך, הנטייה צריכה להיות לפרש בהרחבה את גבולות ההרשאה המוענקים לסוכן הביטוח על ידי המבטח וליתן פרשנות מצמצמת לחריגה מהרשאה וזאת לצורך הגנה על המבוטח. ההצדקה לכך נובעת הן מהיותו של המבטח הצד החזק שבעסקה, הן מהיותו הצד שבידיו הכלים לפקח על פעולותיו של סוכן הביטוח ולבקר אותן, והן מיכולתו להתגונן ולשאת בתוצאות פעולותיו החריגות של סוכן הביטוח. דהיינו, המבטח הינו מונע הנזק הזול ביותר".

 

מורכבות העניין נובעת גם מכך שכל נושא החריגה מסמכות אינו תמיד ברור חלק ומובן. הסכמי ההתקשרות של חברות הביטוח עם סוכנים אינם זהים אולם כמעט כולם כוללים אפשרות המאפשרת לסוכן הביטוח ליתן כיסוי זמני לסיכונים לפי היקף הכיסוי שנקבע עם חברת הביטוח.

 

לפעמים מסתמך סוכן הביטוח על הבטחות בעל פה שניתנו לו ע"י חתמים של חברת הביטוח או מקרים בעבר אשר לגביהם ניתן לו חופש פעולה וסוכן הביטוח מאמין בתום לב שמדובר למעשה ב"שיק פתוח" לכל מקרה מאותו סוג.

 

כאשר מדובר בחריגה מסמכות בתום לב, הרי שמדובר בסיכון הניתן לכיסוי ביטוחי לפי הפוליסה אחריות מקצועית של סוכני ביטוח  (אם כי נושא גבולות האחריות בפוליסה יכול להוות מכשול נוסף,  למקרה שבו נקבע גבול אחריות נמוך מדי יחסית להיקף התביעה לגבי טוען המבטח לחריגה מסמכות של סוכן הביטוח).

 

כמו כן לא בכל מקרה יכיר בית המשפט בטענה של חברת הביטוח כי סוכן הביטוח פעל תוך חריגה מסמכות, בעיקר אם חברת הביוטח אינה מעלה טענה זו בכתב ההגנה ומציגה אותה בפני בית המשפט בשלב מאוחר יותר של הדיון. כך למשל נאמר ב תאמ (ת"א) 47618-06‏ ‏ דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ נ' שושן יוסף מדר:

 

" למעלה מן הדרוש אציין שבמהלך ניהול התיק הודיעה חברת הביטוח כי היא מתנערת ממעשיו של סוכן הביטוח, לכן ביקשה להגיש נגדו הודעת צד ד' (כאמור, בקשתה סורבה). בא-כוחה טען בסיכומיו כי מר סיגרון לא טרח להוציא פוליסת ביטוח ולחדשה במועד, גם לא פעל כשלוחה כאשר אישר כיסוי ביטוחי על דעת עצמו, וכי עשה כן תוך חריגה מסמכות. אדגיש כי חברת הביטוח לא העלתה כנגד סוכן הביטוח, בכתב הגנתה, כל טענה שהיא, ומשכך, אין בכוונתי להידרש לטענותיה בסוגיית השליחות, בהיותן משום הרחבת חזית אסורה. העולה מן המקובץ הוא שהוכח כי בעלת המשאית אכן הייתה מבוטחת בביטוח נגד התאונה ועל כן מחויבת חברת הביטוח בכיסוי נזקי התאונה".

 

מצד שני, אם חברת הביטוח מצליחה להוכיח, כי סוכן הביטוח פעל למעשה תוך חריגה ביודעין מסמכות, הרי שגם ביטוח האחריות המקצועית של סוכן הביטוח לא יוכל לעזור.

 

אם כך, מה יכולה לעשות חברת הביטוח? קודם כל לחשוב וליתן את מלוא תשומת הלב הראויה לסוגיה זו אשר בנוסף לכל האמור לעיל פוגעת גם בתדמיתה של חברת הביטוח בעיני ציבור המבוטחים ובתדמית הענף כולו.

 

סביר להניח, שלא ניתן להביא ל"חיסולה" המלא של הבעיה בעיקר לאור העובדה שחוקי הביטוח אינם מגדירים את היקף חובותיו של סוכן הביטוח כלפי המבוטחים מצד אחד ומצד שני המבוטחים אינם יודעים בדרך כלל מהו סכום העמה המשולם לסוכן הביטוח תמורת עבודתו. כלומר במצב הנתון המבוטחים אשר מלכתחילה אינם יודעים לשאול את השאלות הנכונות נאלצים להסתמך על מוצא פיו של סוכן הביטוח שהוא מרבית המקרים, אם לא בכולם, איש מכירות מנוסה היודע להקרין חזות המקנה ביטחון למבוטחים שנוטים ליתן אמון מלא בהבטחותיו.

 

גם אם אי אפשר להביא ל"מיגור" התופעה, הרי שבכל זאת ניתן אפשר לחשוב על מספר דרכים העומדות בפני חברות הביטוח על מנת לצמצם את מימדיה.

 

 לאור העובדה שלכל חברות הביטוח ללא יוצא מהכלל יש כיום אתרי ביטוח וזאת מתוקף הוראות חוזר הפיקוח על הביטוח מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי מחודש מאי 2007.

 

1.   לציין בדף הבית של חברת הביטוח באותיות של קידוש לבנה -  כי חברת הביטוח מחויבת אך ורק התנאים שנמסרו למבוטח במפרט הפוליסה, תנאי הפוליסה שנמסרו למבוטח והמפורטים באתר החברה או  בכל הודעה שנמסרה למבוטח על גבי נייר המכתבים הרשמי של החברה – וכל זאת לאחר מתן הסבר קצר, לאפשרות היווצרותם של מצבים בהם קיימת חוסר וודאות לאור מידע שנמסר ע"י סוכן הביטוח.

 

2.  לציין במפרט הפוליסה ובתנאי הפוליסה את אותם הדברים.

 

3.  לאפשר למבוטחים החפצים בכך - לבדוק ולברר סוגיות של כיסוי ביטוחי לפני קרות מקרה הביטוח באמצעות פניה באמצעות המייל למחלקת פניות הציבור של חברת הביטוח ולהתחייב למתן מענה הולם בתוך פרק זמן של שלושה ימי עבודה.

 

4.   לא לקבל מסוכני ביטוח כל הודעה או בקשה או הוראה שהיא בשם המבוטח - שאינה חתומה ע"י המבוטח ובמקרה של חברה מסחרית, גם כל הודעה או בקשה או הוראה שאינה כתובה ע"ג נייר המכתבים הרשמי של המבוטח.

 

5.    לבדוק מצבם של סוכני ביטוח קיימים -  באמצעות תוכנת ה בי די איי או די אנד או בי שבידי החברה וכן בכלי התקשורת ובעיקר באינטרנט מה קורה עם סוכני ביטוח קיימים – חברות הביטוח נוהגות כמעט בכל המקרים לבדוק את מצבם של סוכני ביטוח חדשים המבקשים לעבוד עם החברה. בפרקטיקה הקיימת כמעט כל סוכני הביטוח בישראל עובדים עם יותר מחברת ביטוח אחת. כך שטענה של חברת ביטוח אחת על חריגה מסמכות של סוכן ביטוח, מן הראוי שתזכה להתייחסות גם מצד חברות ביטוח אחרות הקשורות עם אותו סוכן למקרה שמדובר במקרה שבו "אין עשן בלי אש" ואכן מדובר בסוכן הנוהג שלא לחסוך בהבטחותיו למבוטחים. תוצאות הבדיקה אמורות להגיע לדרג של מנהל המחלקה הרלוונטית למקרה או גם למנכ"ל החברה.

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright