עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הרחבות בביטוח דירקטורים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

הרחבות חשובות בביטוח דירקטורים ונושאי משרה

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

מחשב על שולחן מנהלים ואיור של ענניםתנאי הפוליסה לביטוח אחריות  דירקטורים ונושאי משרה בחברה, אינם תנאים אחידים. לכל חברת ביטוח יש את התנאים המיוחדים לה בחלקם בשפה העברית ובחלקם באנגלית.

 

לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה אין גם תנאי ביט מיוחדים, כך שכל מבוטח או בעיקר יועץ ביטוח של מבוטח נדרש לעשות את ההתאמה המתבקשת של פוליסת הביטוח לפי צרכיו המיוחדים של כל לקוח.

 

להלן מספר הרחבות חשובות שאינן כלולות בכל התוכניות לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה המשווקות בישראל.

 

הגנה על בני זוג במקרה של תביעה המוגשת בעניין רכוש משותף לבן הזוג ולמבוטח

ההגנה לפי ההרחבה ניתנת גם במקרה של תביעה המוגשת כנגד בן או בת הזוג של המבוטח/ת המבוססת על מעשים שלא כדין של המבוטח עצמו. הכיסוי ניתן בגין תביעה שהיתה מכוסה על פי הפוליסה אילו הוגשה כנגד המבוטח. הכיסוי הביטוח כולל תביעה לפיצויים שניתן לגבות אותם מהרכוש המשותף של בני הזוג.

 

בעניין הרחבה זו חשוב לדאוג להגדרה רחבה ביותר של המונח "בן זוג" כך שהיא תכלול בן זוג שמעמדו נגזר מכוח החוק, המשפט המקובל או חוק אחר בכל תחום שיפוט שהוא בעולם.

 

הגנה על מבוטחים שפרשו או יצאו לגמלאות

הואיל והפוליסה לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה מבוססת על בסיס "הגשת תביעה", כלומר הכיסוי הביטוחי ניתן לגבי תביעות המוגשות נגד המבוטח לראשונה בתקופת הביטוח, הרי שמבוטחים שפרשו או יצאו לגמלאות עשויים למצוא את עצמם חשופים במקרה של תביעה אשר תוגש כנגדם בגין מעשה או מחדל שלהם שאירעו לפני פרישתם מהחברה. על צורך זה באה עונה ההרחבה לפי הפוליסה המקנה כיסוי גם למבוטחים שפרשו בשל מקרה ביטוח שאירע בתקופת כהונתם בחברה.

כיסוי זה חשוב בעיקר לגבי מבוטחים שאין באפשרותם לרכוש ביטוח חדש או לחדש את הביטוח הקיים.

תנאי הכיסוי אינם אחידים וההרחבה המומלצת היא זו שאינה מגבילה את תקופת הכיסוי לתקופה תחומה ומוגבלת מיום הפרישה והופכת את הכיסוי ל"תקופת גילוי", הרחבה הקיימת ממליאה במרבית הפוליסות אם לא בכולן.

 

הגנה על יורשים, עיזבונות ונציגים משפטיים

הכיסוי לפי הרחבה זו בדומה לכיסוי הגנה על בני זוג נותן הגנה ליורשיו של מבוטח שנפטר או הופך לחסוי או חדל פירעון או פושט רגל. ההרחבה מקנה כיסוי ביטוח לתביעה הנובעת ממקרה ביטוח המכוסה לפי הפוליסה, כך שהפוליסה משפה את  העיזבון, היורשים או הנציגים המשפטיים של המבוטח, כאילו הם היו המבוטח עצמו.

 

כיסוי הוצאות ליחסי ציבור בעת משבר

הכיסוי לפי הרחבה זו מוגבל במרבית המקרים אם לא בכולם בגבול אחריות משני המיועד להרחבה זו. למעשה מדובר בהוצאות להקטנת נזק מבוטח המכוסות ממילא לפי הוראות סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח. קביעת גבול אחריות מיוחד והרחבה, לדעה ח.מ. רק מרחיבים את הכיסוי הניתן על פי החוק שהוא מעבר לגבולות האחריות של המבטח. לפי הרחבה זו, ניתן מימון ע"י המבטח לשכירת  שירותיו של יועץ יחסי ציבור בעקבות מקרה ביטוח כאשר החברה המבוטחת רואה צורך בפעולה דחופה על מנת למנוע או לצמצם תשלום כספי על ידי המבטח בגין מקרה מבוטח לפי הפוליסה.

 

חברות הביטוח דורשות בדרך כלל לקבל הודעה בתוך תקופת זמן המוגדרת הפוליסה על כוונותיו של המבוטח לשכור איש יחסי ציבור לצורך הטיפול במשבר.

 

כיסוי לייעוץ לניהול סיכונים

הכיסוי לפי הרחבה זו מוגבל במרבית המקרים אם לא בכולם בגבול אחריות משני המיועד להרחבה זו.  מדובר גם בהוצאות להקטנת נזק מבוטח המכוסות ממילא לפי הוראות סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח. קביעת גבול אחריות מיוחד והרחבה, לדעה ח.מ. רק מרחיבים את הכיסוי הניתן על פי החוק שהוא מעבר לגבולות האחריות של המבטח.

 

הכיסוי ניתן למימון עלות הייעוץ המשפטי לגבי נסיבות אשר לדעת החברה המבוטחת עשויות להניב תביעה משפטית בשל אירוע מבוטח לפי הפוליסה.

 

הייעוץ המתבקש במקרה הנדון הוא גם לגבי המצב המשפטי של החברה המבוטחת ושל המבוטח וגם בעיקר לגבי המלצות לנקיטת צעדים על מנת למנוע או להקטין את הסיכון שבתביעה האמורה.

 

 

29/6/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright