פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אירוע או נזק תאונתי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

מיהו בן משפחה בביטוחי פרט?

מאת קטיה שורצמן,
 יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה למבטחים ולמבוטחים
 

 

איור אילוסטרציה של סבתא ונכדהבפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א בתיק עא (ת"א) 33221-03-12‏ ‏ א' פ' (קטינה) נ' חיים מלכה, נקבע, כי נכדתו של המבוטח שאינה מתגוררת עמו בדירה נחשבת לצד ג', לפי הכיסוי הביטוחי בפרק הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ועל כן על חברת הביטוח לפצות את הנכדה בגין הנזק שנגרם לה כאשר נפצעה בעת ביקורה בבית הסב.

 

מה שמעניין הוא, שפסק הדין לא ניתן פה אחד אלא הרב דעות של השופטים לב הר ושרון ובניגוד לדעתו של השופט קובי ורדי שלדעתו:

 

"מצופה מהורים ו/או סבים/סבתות לשמור על ילדיהם/נכדיהם ולפעול למניעת הפחתת סיכונים, כאשר לעיתים, בן המשפחה, עקב הקירבה המשפחתית והביתיות שהוא מרגיש בבית המשפחה נוטל על עצמו סיכונים שאדם מזדמן ואקראי לא ייקח על עצמו, כמו משחק או השתוללות או ריצה בדירה, כפי שאף קרה במקרה דנן"

 

לעומתו, ברב דעות, נקבע, כי אכן קיים כיסוי ביטוחי למקרה שבנדון:

 

השופטת רות לבהר שרון אמרה, כי

" אני סבורה כי משפחה גרעינית כוללת את המבוטח, בן זוגו, וילדיו שטרם נישאו עדיין. לדידי ילדים גרושים שחיים מחוץ לבית ככל הנראה לא יכללו בהגדרה זו.

לגבי החלת הסייג גם על בן משפחה שאינו גר עם המבוטח, אני סבורה שהכוונה היא רק לבן המשפחה שהוא חלק מהמשפחה הגרעינית. כך למשל חייל בשרות פעיל, שאינו גר דרך קבע בבית, או סטודנט הגר לצורך לימודיו מחוץ לבית. "

 

והשופט מאיר יפרח אמר, כי

"הדיבור "בן משפחה" יכול להתפרש ככולל כל מי שהוא בן משפחה של המבוטח, בלא כל קשר לשאלת דרגת הקרבה המשפחתית, כך שדי בקיומה של קרבה משפחתית על מנת להסיג את תחולת פרק 5 לחוזה הביטוח; מנגד, יכול דיבור זה להתפרש בצמצום, ככזה הכולל רק את בני המשפחה הגרעינית, המצומצמת, של המבוטח, לאמור: המבוטח, בן או בת זוגו, וכן ילדיהם שאינם נשואים. אני סבור כי לצורך פרק 5 לחוזה הביטוח הנדון, ראוי להחיל את הפרשנות המצמצמת את חוג הבלתי זכאים לכיסוי. "

 

על כן, מן הראוי לבחון את מעמדם הביטוחי של בני משפחה מבחינת היקף הכיסוי הניתן וכן החריגים הקיימים בביטוחי פרט המקובלים במדינת ישראל.

 

ביטוח הדירה ותכולה – פרקי הרכוש

ההגדרה בפרקי הרכוש בטיוטה של תקנות חדשות לביטוח דירה  "בני משפחה" - בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים שלו ובתנאי שכל האמורים לעיל מתגוררים עמו דרך קבע בדירה" הגדרה זו קיימת גם בתקנות הקיימות לביטוח מבנה ותכולה של דירה.

הכיסוי הביטוחי במסגרת ביטוח תכולת הדירה - כולל רכוש של בני משפחה במסגרת ביטוח תכולת הדירה וגם רכוש הנמצא בחזקתם או באחריותם.

חריגים לביטוח רכוש:

בתקנות הקיימות (חלק מחברות הביטוח כמו הפניקס וביטוח חקלאי וויתרו על החריג) אין כיסוי ביטוחי ל:מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה כאשר הוא נהוג ע"י בני משפחתו של המבוטח. חריג זה מוצע אף לביטוח לפי הטיוטה של התקנות החדשות.

אין כיסוי ביטוחי לפעולות זדון שנעשו בידי בני משפחתו של המבוטח או בהסכמתם.

אין כיסוי ביטוחי למקרה של נזק לתכולת הדירה בשל  גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם שנעשו  בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח  או בהסכמתו.

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' לפי ביטוח דירה

 

בשלב זה, הכיסוי אינו נכלל בתנאי התקנות הקיימות המתייחסות לביטוח מבנה ותכולה בלבד ועל כן הגיע לכדי דיון בבית המשפט המחוזי. הואיל והטיוטה של תנאי המינימום מתייחסת גם לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, נראה את האמור בטיוטה לגב ההגדרה בפוליסה, הקף הכיסוי והחריגים בכל הקשור לביטוח אחריות כלפי ובגין בני משפחה.

 

ההגדרה בפרק צד ג' בטיוטה של תקנות חדשות לביטוח דירה "בני משפחה" - בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים של המבוטח ובתנאי שכל האמורים לעיל מתגוררים עמו דרך קבע בדירה.  הגדרה זו דומה להגדרה המופיעה בפרקי הרכוש של הפוליסה.

 

הכיסוי - הביטוח כולל גם כיסוי לאחריותם החוקית של בני משפחתו של המבוטח.

 

חריג - אין כיסוי ביטוחי לאחריות בגין נזק שנגרם לבני משפחתו של המבוטח.

 

כלומר, לפי תנאי המינימום המוצעים, הרי שהמקרה שנידון לאחרונה בבית המשפט המחוזי, היה נכלל בכיסוי הביטוחי, כפי שאמנם קבע בית המשפט המחוזי ברב דעות.

 

אולם, לאור דעתו של אב"ד, השופט ד"ר קובי ורדי, במקרה שנון במחוזי, נראה לנכון לבחון את תכליתו של חריג "בן משפחה" בביטוח אחריות חוקית. לדבריו, המצוטטים הרישא לכתבה זו, על הסבים לדאוג לביטחונם של הילדים הנמצאים בהשגחתם ועל להם להקל ראש בשמירה לאור הסתמכותם על הפיצוי אשר ישולם בכל מקרה ע"י הביטוח במקרה של פגיעה.

 

אולם יותר ומעבר לכך, החריג במקורו לא נועד רק לפציעה של קטינים או לגבי נזקי גוף בלבד, אלא נועד למנוע מקרים שבהם מבוטחים ובני משפחתם יעשו יד אחת בתביעות נגד חברות הביטוח וכן אף יגישו תביעות אחד כנגד השני אשר לא היו מוגשות מלכתחילה אם לא היה קיים כיסוי ביטוחי.

 

לבדיקת תכליתו של חריג זה, ככל שהוא נכלל בפוליסה, מתבקש לקרוא את הוראות הסייג  לתחולתה של זכות התחלוף של המבטח לפי סעיף 62 לפי חוק חוזה הביטוח:

 

"(ד)      הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם."

 

הווה אומר, המחוקק מכיר בעובדה שקרבת משפחה מסוג מסוים עשויה למנוע מהמבוטחים להגיש תביעה בבית המשפט כנגד בני משפחתם, כאשר הנזק נגרם שלא במתכוון. מן הראוי, לדעת הח.מ., כי החריג בפוליסת הדירה בכל הקשור בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ינוסח לפי רוח הדברים בחוק חוזה הביטוח ולא לפי האמור בפרקי ביטוח הרכוש לאור תכליתם השונה של החריגים.

 

ביטוח פגיעה של הורים מלווים בטיול לפי ביטוח תאונות אישיות של תלמידי בתי ספר כלול לפי תנאי המינימום המוכתבים ע"י מנכ"ל משרד החינוך.

 

תקנות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

 

פרק ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' – הכיסוי הוא לאחריותו של המבוטח בלבד ולא של בני משפחה:

 

" המבטח ישלם בשם המבוטח את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם בשל מקרה הביטוח,  עד לסכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי נזקי רכוש של צד שלישי.

חריג: המבטח לא יהיה אחראי לתשלום כלשהו בשל חבות לענין נזק לרכוש נמצא בפיקוחם או בשמירתם של אחד מבני ביתם של המבוטח או של נהג הרכב.

 

כלומר, במקרה הנדון אין כל התייחסות לקרבת המשפחה אלא אך ורק לנושא המגורים המשותפים.

 

  

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright