היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח אובדן רווחים מקדים לעבודות בניה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 עוד על ביטוח אובדן רווחים לקבלנים

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

הפוליסה לביטוח אובדן רווחים מקדים

 

ביטוח אובדן רווחים לקבלניםאחד הביטוחים המוכרים והמקובלים פחות, הוא ביטוח אובדן רווחים מקדים לעבודות בניה. הביטוח נקרא "Advance Loss of Profit"  או בקיצור "ALOP".

 

הביטוח נועד להגן מפני ההוצאות הנוספות והבלתי מתוכננות הנובעות מעיכוב בעמידה במועדי היעד להשלמת הפרויקט בשל מקרה ביטוח המבוטח לפי פרק א' של הפוליסה, לביטוח עבודות קבלניות המכסה נזק לרכוש. כך למשל, במקום למסור מבנה בתום תקופה של שלוש שנים, נאלץ היזם לעכב את המסירה בשנה או יותר בשל התמשכות משך העבודות הנובע  מהזמן המושקע בתיקון הנזקים ובבניה מחדש בשל מקרה ביטוח, כך שמועד המסירה הופך להיות ארבע שנים או יותר במקום שלוש.

 

העיכוב עשוי להיגרם גם בשל אירוע תאונתי שקרה בעת העברה של חומרים וציוד לאתר הבניה, נזק בעת ההקמה או במהלך המסירה.

 

עיכוב במסירה, משמעותו אובדן ימי עבודה, הוצאות תקורה נוספות על אלו שתוכננו, לפני מס.

 

ההפסד הכספי הוא של היזם ולפעמים גם של הקבלן המבצע שהתחייב לעמוד במועד מסירה מוסכם. יש לזכור, כי בתקופת ההארכה הבלתי מתוכננת של הפרויקט יש להמשיך ולשלם לקבלני המשנה, הוצאה שאמורה להיות ממומנת לפי ביטוח הרכוש. אולם ביטוח הרכוש אינו כולל כיסוי לאובדן הרווחים שנגרם ליזם או גם לקבלן המבצע, לשם כך יש לערוך ביטוח אובדן רווחים מתקדם לפרויקט.

 

הביטוח מכסה את אובדן הרווחים בתקופת השיקום של הפרויקט, במהלך תקופת השיפוי שנקבעה בפוליסה והוא דומה לביטוח אובדן רווחים מקובל הנלווה לביטוח נזק לרכוש עסקי.

 

ביטוח זה נקרא ביטוח אובדן רווחים מקדים הואיל ומדובר בביטוח אובדן רווחים שנגרם עוד לפני מסירת הפרויקט, כלומר לפני התחלת העסק ולמעשה מדובר באירוע המונע את תחילת הפעילות העסקית שהיא מסירת הפרויקט לבעלים.

 

תנאי הפוליסה אינם זהים, והם נקבעים למעשה על ידי מבטחי המשנה בחו"ל, כאשר התנאי העיקרי הוא כמו בכל ביטוח אובדן רווחים רגיל הוא ביטוח הרכוש באמצעות אותו המבטח. כמו גם נדרש, כי המבוטח יהיה הבעלים היחיד של הפרויקט, שיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים המעורבים ותקופת ביטוח חופפת לתקופת הביטוח לפי הפוליסה הקבלנית.

 

לוח הזמנים להשלמת כל אחד משלבי הפרויקט, נושא הנבדק על ידי מבטחי המשנה בביטוח עבודות קבלניות רגיל הוא בעל חשיבות רבה לצורך ביטוח זה. על כן איחור יוגדר כמשך הזמן שנוסף לתקופה המתוכננת לכל שלב לפי לוח הזמנים המקורי בשל מקרה הביטוח. איחור שאינו נובע ממקרה ביטוח לפי פרק הרכוש, אינו מבוטח.

 

הגורמים אותם יש לקחת בחשבון הם ניסיון העבר של המבוטח או גם של אחרים בפרויקטים דומים לפרויקט המבוטח, אומדן משך הזמן שיידרש לצרך השלמת האספקה של חומרים וציוד במקרה של נזק, אפשרות להיעזר במקרה אספקה חלופי במקרה של נזק ואפשרות לשכור כוח אדם נוסף על מנת לזרז את עבודות הבניה, בדיקה אם קיים רכוש (חומרים או ציוד אשר יוצרו במיוחד לפרויקט) שהוא יחיד מסוגו העשוי להיפגע ואשר יגרום להשהיה מיוחדת לצורך חידושו.

 

הכיסוי הניתן, כאמור דומה לביטוח אובדן רווחים בשל נזק לרכוש קיים והוא כולל אובדן הרווח הגולמי בשל מקרה ביטוח המבוטח לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (הוצאות קבועות, כולל משכורות לעובדים ואובדן רווח נקי) וכן עליה בהוצאות התפעול בשל הוצאות הכרחיות לצורך חיסכון באובדן הרווח הנקי.

 

במקרים מיוחדים ניתן לקבל כיסוי על בסיס של פיצוי חודשי מוסכם.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright