היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח אובדן רווחים מקדים לעבודות בניה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.

 

 

תוכן הכתבה:


הצורך בביטוח


בסיס הביטוח


ההפסד בתקופת השיקום


הכיסוי הביטוחי


חריגים לכיסוי הביטוחי


 

הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

ביטוח אובדן רווחים מקדים לקבלנים

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

ביטוח אובדן רווחים לקבלנים

עוד על ביטוח אובדן רווחים מקדים

 

הביטוח הקבלני אינו מכסה את ההפסד הכספי בשל עיכוב הפרויקט עקב עבודות השיקם הנדרשות בשל מקרה הביטוח כאשר הסיכון הולך וגדל ככל שמקדים הפרויקט ומגיע לשיאו לפני מסירת הפרויקט כאשר נזק מסיבי עלול לגרום לעיכוב של שנים אחדות

 

 

הצורך בביטוח

הביטוח לפי פרק הרכוש של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מכסה את המבוטחים לפי הפוליסה מפני נזק פיזי לרכוש המכסה את הוצאות לתיקון או החלפת רכוש פגום. ביטוח העבודות הקבלניות אינו מכסה את ההפסד הכספי בשל עיכוב הפרויקט עקב עבודות השיקם הנדרשות בשל מקרה הביטוח כאשר הסיכון הולך וגדל ככל שמקדים הפרויקט ומגיע לשיאו לפני מסירת הפרויקט כאשר נזק מסיבי עלול לגרום לעיכוב של שנים אחדות. נזק מסוג זה עשוי לשבש את לוח הזמנים של היזם להחזר הלוואות שנלקחו, הקשור בהכנסות שלאחר המסירה.

 

הביטוח לפי פוליסה זו, המכסה אובדן רווחים בתקופת שיקום הפרויקט הקבלני, אינו ביטוח מדף ונתפר באופן פרטני לפי הצורך לכל פרויקט בעבורו מבוקש הביטוח. מסיבה זו לא ניתן למצוא את תנאי הפוליסה באתרי האינטרנט של המבטחים.

 


 

בסיס הביטוח

ביטוח אובדן רווחים מקדים, מציע פתרון באמצעות ביטוח אובדן הרווח הגולמי הצפוי בשל העיכוב במסירת  הפרויקט, הנגרם ישירות כתוצאה מאובדן או נזק פיסי לפרויקט המבוטח לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלנית.

סכום הביטוח נקבע לפי:

אובדן רווח  גולמי = רווח נקי בתוספת הוצאות קבועות

או

אובדן  רווחים = מחזור פחות הוצאות עבודה

או

עלויות ביצוע בסכום קבע מראש בתוספת הוצאות ניהול

 

 

 


ההפסד בתקופת השיקום

 

ההפסד שנגרם בתקופת השיקום נובע מהסיבות הבאות, אשר לא כולן מבוטחות לפי הפוליסה:

o  הוצאות בשל ריבית אשראי וחובות
עלייה בהוצאות העבודה

o  הוצאות מיוחדות

o  תשלומים עונשיים וקנסות (אשר עשויים שלא להיות מבוטחים)

 

 


 

הכיסוי הביטוחי

הפוליסה מכסה את אובדן הרווח הגולמי בפועל במשך תקופת העיכוב במסירה. בכפוף לתקופה שנקבעה כהשתתפות העצמית ובהגבלה לתקופת השיפוי שנקבעה אף היא בפוליסה.

 

וכל זאת כמובן, בתנאי שסיבת הנזק מבוטחת לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. כך למשל, אם הכיסוי הבסיסי אינו כולל ביטוח כיסוי מפני רעידת אדמה או נזקי טבע הרי שגם ביטוח אובדן הרווחים המקדים לא יכלול כיסוי ביטוחי לנזק שנגרם בשל אותם הסיכונים אשר אינם מבוטחים.

 

 

 


 

חריגים לכיסוי הביטוחי

הפוליסות אינן זהות והפירוט הוא למטרות המחשה בלבד:

o  אובדן מלאי (האמור להיות מבוטח לפי הביטוח לפי פרק הרכוש)

o  עיכוב בהספקת חומרים לאתר

o  איחורים רגילים בהספקת חומרים לאחר

o  היעדר מקורות מימון לשיקום נזקים לרכוש

o  ביטול היתרים הנדרשים מהרשויות או היעדר אפשרות לחידושם

o  תשלומים עונשיים וקנסות על איחור במסירה

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright