עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוק חוזה הביטוח בבריטניה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 הרפורמה בחוק חוזה הביטוח הבריטי

 

 

 

רישום אילוסטרציה של הביג בןהרפורמה מרחיקת הלכת שנערכה בחוק חוזה הביטוח הבריטי בפברואר 2015 האמורה להיכנס לתוקפה באוגוסט 2016 מעניינת את הציבור הישראלי מעבר להשוואה שבין חוקי הביטוח בארץ ובבריטניה בעיקר לגבי הביטוח הימי לגביו לא חל חוק חוזה הביטוח (למעט שני סעיפים שעוסקים בתחלוף ובזכויות של הצד השלישי שתובע מבוטח שנמצא בהליכים של פשיטת רגל). הכרת חוק חוזה הביטוח הבריטי חשובה גם למבוטחים (בעיקר פירמות גדולות הרוכשות ביטוחים בבריטניה) שאינם כפופים לחוק חוזה הביטוח הישראלי.

 

נראה, כי חוק חוזה הביטוח הישראלי משנת 1981 בתוספת לחוזרים, הכרעות עקרוניות, תקנות וניירות עמדה של הפיקוח על הביטוח, מתקדם באופן ניכר לעומת חוק חוזה הביטוח הבריטי שמלפני השינוי.

 

הרפורמה בחוק חוזה הביטוח הבריטי נעשתה באמצעותם של שני חוקים, חוק חוזה הביטוח משנת 2015 שנחקק ע"י הפרלמנט הבריטי וחוק צרכני הביטוח הבריטי (גילוי וייצוג) משנת 2012.

 

שני החוקים החדשים הם תוצאה של סקירת המילניום של חוק חוזה הביטוח הבריטי ובכלל זה של חוק הביטוח הימי הבריטי משנת 1906 אשר שונה אף הוא בעקבות השינוי בשני החוקים החדשים. בהתאם לכך, שונה גם חוק הביטוח הימי הבריטי .

 

מומחי הביטוח בבריטניה מעריכים, כי מדובר בשינוי הגדול ביותר שנערך בחוק חוזה הביטוח הבריטי בתקופה העולה על 100 שנה.

 

עיקר השינויים בחוק הבריטי מתמקד בתחומי חובת הגילוי של המבוטח והסנקציות במקרה של הפרתה, תנאי תערובה (תנאים מוקדמים) וטיפול בתביעות שמטרתן להונות את המבטח.

 

מבחינת הבריטים מדובר בשינויים מהפכניים, בתחומים הנראים לצרכן הביטוח הישראלי, טריוויאליים ורגילים לאור חוק חוזה הביטוח הישראלי.

 

מדובר בפרויקט משותף שהחל עוד בחודש ינואר 2006 של משרד המשפטים הבריטי בשיתוף עם נציבות החוק הסקוטיות. הוקמו קבוצות עבודה בשני המחוזות שהוציאו נייר עבודה לקביעת עמדה שהזמינו תגובות לגבי נושאי חוק חוזה הביטוח שלדעת המזיבים נזקקו לרפורמה. לאור התגובות שהתקבלו, צוותות פורסם נייר עבודה שני שהביא את החלטות הצוותים לגבי היקפו של הפרויקט.

 

גודלו של הפרויקט הוביל את המפקחים בבריטניה ובסקוטלנד לעצב תכנית עבודה בשלבים תוך כדי ביצוע הפרדה סוגיות צרכניות ועניינים הקשורים לכריתתו של חוזה הביטוח.

 

בדוח שפורסם בשנת 2014, המליצו הצוותים, כי חברות הביטוח יחויבו על פי חוק לשלם תביעות לגיטימיות בתוך פרק זמן סביר שאם לא יעשו זאת, המבוטחים אמורים להיות זכאים לפיצוי בגין נזק הניתן להוכחה שנגרם להם בשל האיחור בתשלום.

 

הוועדות ניסחו סעיפים ברוח זו אך הסעיפים נשארו  במחלוקת ולא נכללו בחוק הביטוח הבריטי החדש משנת 2015. בכפוף לאישור הפרלמנט, נקבע, כי כל חוזה ביטוח לפיו המבוטח מגיש תביעה, על המבטח לשלם כל סכומים המגיעים בגין התביעה בתוך פרק זמן סביר. זמן סביר כולל פרק זמן סביר כדי לחקור ולהעריך התביעה.

 

הסעיפים נמצאים בשלב זה בדיונים של הפרלמנט הבריטי (סעיפים 20 ו -21 של החוק) ובית הלורדים ידון תיקונים לסעיפים האלה.

 

בוועדה בגדולה ב -2 בנובמבר. הוועדות כתבו התייחסות קצרה לביקורת של הסעיפים שנעשו על ידי תאגיד ללוידס.

 

ההמלצה לחקיקה החדשה נוגעת כאמור להיקף חובת הגילוי של המבוטחים, מהם הדברים שעסקים ומבוטחים פרטיים אמורים לגלות למבטח שלהם לפני ההתקשרות בביטוח, אחריות, תרופות של מבטחים עבור תביעות כוזבות, תרופות למבוטחים שתביעתם נדחתה ע"י מבטח באופן בלתי סביר תביעה תקפה או שולמה באיחור.

 

לפי החוק החדש אין עוד תנאי תערובה שהם תנאים מקדמים לביטוח והמבטח לא יוכל לדחות תביעה בשל הפרת חובת הגילוי של המבוטח או הפרת תנאי בהסכם הביטוח שאינם קשורים למקרה הביטוח שקרה למבוטח.

 

החוק החדש מתייחס גם לחובת הגילוי של המבטח כלפי המבוטחים ומכסה את הסוגיות הנוגעות לחובה של מבוטח ליתן מידע למבטח לפני כריתתו של חוזה הביטוח כמפורט בסעיפים 18 עד 20 לחוק הביטוח הימי ובהתחשבות בתנאי בחוק האחריות למבוטחים ושאינם מבוטחים.

 

סעיף 14 קובע כי "כל הוראה בחוק המתירה לצד לחוזה ביטוח, לאיין את החוזה על הפרת החובה לתום לב מוחלט שלא נצפה על ידי הצד השני מבוטלת".

 

החוק החדש עודה הבחנה כין מי שהוא ומי ש "אינו צרכן" של חוזה הביטוח וקובע מנגנונים שונים והוראות שונות לכל אחד מהם.

 

החוק משית על המבוטח חובת גילוי נאותה כלפי המבטח ומחייב אותו לחשוף בפני המבטח את כל הנסיבות המהותיות שהמבוטח יודע או שהיה עליו לדעת, או במקרה שהדבר לא נעשה, לפחות גילוי אשר נותן למבטח מידע מספיק כדי להתריע בפני מבטח סביר שעליו לערוך בירור נוסף.

 

החוק הבריטי בעניין זה מחמיר יותר עם המבוטחים לעומת חוק חוזה הביטוח הישראלי מחייב את המבוטח לענות בכתב תשובה מלאה וכנה על כל עניים מהותי שהוא נשאל לגביו על ידי המבטח ולא להסתיר מפני המבטח מידע לגבי עניין שידוע מבוטח שהוא עניין מהותי לגבי המבטח גם אם לא נשאל לגביו.

 

סעיף 4 בחוק הבריטי מגדיר מה המבוטח יודע או שהיה עליו לדעת וסעיף 5 מגדיר מהי ידיעת המבטח.

 

סעיף 9 קובע כי מצג שנמסר על ידי המבוטח אינו יכול להפוך לתנאי תערובה.

 

סעיף 10 מבטל כל תחולה של החוק לגבי הפרת תנאי תערובה  באופן מפורש או במשתמע המשחררות את המבטח מחבותו.  

 

סעיף 11 קובע כי אם המבוטח לא מילא אחר הוראות להפחתת סיכונו של המבטח, המבטח לא יהיה זכאי להסתמך על הפרה כזו במקרה שהדבר לא הביא להגברת הסיכון.

 

חלק 4 עוסק בתביעות ביטוח כוזבות.

 

חלק 5 עוסק בחובת תום לב.

 

 

 

 

 

15/5/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright