פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תביעות ביטוח - מעשי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

תביעות ביטוח

 תביעות ביטוח הלכה למעשה: צעדים ראשונים הקטנת הנזק

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מרצה, מנהלת תביעות
וחברה בוועדה למונחי ביטוח

 

 

 

טופס הודעה על תאונה מסמכים היסטוריים

כאשר קורה מקרה ביטוח בין המחשבות הראשונות העולות במוחו של המבוטח היא לגבי הביטוח. האם הביטוח ישלם או לא ישלם את עלות שיקום הנזק שנגרם? אם כן ישלם האם ישלם את מלוא עלות שיקום הנזק ומעל לכל מתי ישלם?

 

ככלל נושא הביטוח אינו הנושא הראשון העולה על הפרק כאשר מדובר בנזק קיים או אפשרי לגוף ונפש או רכוש.

 

הגשת עזרה ראשונה לנפגעי גוף או לפני כן איתורם, תהיה קרוב לוודאי הפעולה שניה שתתבצע לאחר הזעקת מד"א, משטרת ישראל וכוחות הכיבוי וההצלה.

 

רק לאחר מכן תבוא הפעילות לצמצום הנזק שנגרם במקביל למתן ההודעה לחברת הביטוח לגבי התרחשותו.

 

צמצום הנזק בביטוחי רכוש ואחריות חוקית היא חובה המוטלת על המבוטח לפי חוק חוזה הביטוח ומעט מבוטחים, אם בכלל מודעים לעובדה שלפי הוראות החוק המבוטח אינו מחויב לקבל מראש אישור של חברת הביטוח להוצאות שהוא מוציא או מתחייב לגביהן כל עוד מדובר בהוצאה סבירה.

 

כך אומר סעיף 61 (א) בחוק חוזה הביטוח (הדגשה היא שלי ק.ש.):

"אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט."

 

כלומר, כל עוד מדובר באמצעים סבירים, אין צורך בקבלת אישור של המבטח מראש לפני הפעולה לצמצום הנזק שנגרם כאשר במקרים רבים, פעולה מידית לצמצום הנזק עשויה לחסוך הוצאות רבות למבוטח ולמבטח בהמשך הדרך ובכל מקרה, החמרה של נזק בשל אי נקיטה באמצעים שיש בהם כדי לצמצם את ממדיו לא תהיה מבוטחת לפי הפוליסה.

 

אחת השאלות העולות בעניין זה היא מי ישא בעלות הפעולות לצמצום הנזק אם בסופו של יום במקרה של אי הצלחה?

 

התשובה לעניין זה ברורה והיא מופיעה ב סעיף 61 (ב) בחוק חוזה הביטוח (הדגשה היא שלי ק.ש.):

 

"הוציא המבוטח או המוטב, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב לשם כך בהתחייבויות סבירות, חייב המבטח לשפותם, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המבטח בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין; והכל אף מעל לסכום הביטוח."

 

הווה אומר, בכל מקרה חברת הביטוח מחויבת על פי חוק לפצות את המבוטח בעבור ההוצאות לצמצום הנזק או ההתחייבויות לגביהן בגבול הסביר גם אם לא הניבו בסופו של יום את התוצאה הרצויה והתשלום יהיה מעל ובנוסף לסכום הביטוח לפי הפוליסה.

 

עניין זה חשוב לדעת ולזכור בעיקר לגבי השלב האחרון של יישוב התביעה כאשר המבטח מציע למבוטח סכום של פשרה לסגירת התביעה. כאשר מדובר בסכומים גבוהים שהוצאו לצמצום ממדי הנזק (כמו למשל הוצאות כיבוי של מבנה המשתרע על שטח גדול או אפילו פינוי הריסות לצורך הצלה מידית של רכוש שלא ניזוק ועוד,

 

מומלץ ורצוי לנהל תיעוד ורישום נפרד של הסכום לצמצום הנזק שהוצא על ידי המבוטח, כך שבמעמד סגירת התביעה, כאשר חברת הביטוח תציע את סכום הפשרה, לפי הנהוג והמקובל במקרים רבים, ידע המבוטח לבדל את הסכום המגיע לו בעבור ההוצאות לצמצום הנזק ולדרוש ולקבל מחברת הביטוח את מלוא הסכום ששילם במקום לכרוך את כל הסכומים בסל אחד וכך בסופו של יום לקבל מחברת הביטוח סכום נמוך מזה שמגיע לו לפי הפוליסה והחוק.

 

בכל הקשור בסעיף 61 לחוק חוזה הביטוח יש לקחת בחשבון כי סעיף זה אינו חל לגבי ביטוח רכוש על בסיס ערך מוסכם:

 

" (ג)  הוראות סעיף זה לא יחולו על ביטוח שבו הסכימו הצדדים על שיעור השיפוי כאמור בסעיף 56(ג)."

 

כלומר בביטוח רכוש שערכו לצורך הביטוח נקבע מראש ההוצאות להקטנת הנזק אינן נופלות באופן אוטומטי על המבטח ובמקרה הנדון אכן רצוי ומומלץ לקבל אישור מראש ובכתב מהמבטח לפני ההתחייבות להוצאה.

 

האמור בכתבה זו אינו אמור לבוא במקום קבלת ייעוץ מקצועי בתחום ניהול תביעות

  

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright