פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הוצאת דיבה במתכוון - אין ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

הוצאת דיבה לשון הרע במתכוון - אין ביטוח

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות
וחברה בוועדה למונחי ביטוח

 

איור של דף פייסבוק עם פרצוף חורץ לשוןבהמשך לטיפ השבוע באתר, ביוש במרשתת וביטוח צד ג' בדירה, השאלה התבקשת היא האפשרות לקיומו של ביטוח כנגד הוצאת דיבה ולשון הרע, ככזה, ומהם התנאים והמגבלות לקיומו.

 

נציין, כי ביטוח בגין אחריות חוקית הנובעת מהוצאת דיבה ולשון הרע, קיימת בכל ביטוחי האחריות החוקית למעט אותן פוליסות המוציאות מכלל כיסוי את האחריות לפי חריג מפורש בפוליסה.

 

 דוגמא לכך, היא אחת מהפוליסות לביטוח אחריות מקצועית המוציאה מכלל כיסוי ביטוחי אחריות בגין: "השמצה, הוצאת דיבה או הוצאת שם רע או פגיעה בפרטיות". נציין, כי מדובר בחריג הניתן לביטוח מסוג buy back  תמורת פרמיה או במסגרת הפרמיה המוצעת עד לגובה סכום גבול האחריות בפוליסה או בגבול אחריות משני לכיסוי, הכל לפי הסיכום שבין הצדדים להסכם הביטוח.

 

במרבית המקרים אם לא בכולם, הכיסוי ניתן כהרחבה לפי נוסח מיוחד שאינו כולל את הביטול המלא של החריג, כמו למשל הנוסח המופיע בפוליסה של חברת איילון לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין: "הוצאת דיבה - הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו, בכפוף לכל תנאיה וסייגיה, מורחב לכלול את חבותו של המבוטח בגין תביעה המיוחסת להוצאת דיבה על ידו בתום לב במסגרת עיסוקו בעריכת דין."

 

ההדגשה על המילים "בתום לב" היא כמובן שלי (ק.ש.) ומדובר בתנאי ההולם את הוראות סעיף 26 של חוק חוזה הביטוח לפיו המבטח פטור מחובתו במקרה שבו נגרם מקרה הביטוח על ידי המבוטח או המוטב במתכוון.

 

בכל הקשור בהוצאת דיבה ולשון הרע, עולה השאלה, האם יתכן מצב של הוצאת דיבה בתום לב? התשובה לשאלה זו חיובית. כמו למשל במקרה של טעות בזהות האדם או במקרה של טעות לגבי נושא הדיבה, כאשר בזמן אמת מוציא הדיבה, המבוטח מאמין בתום לב, כי הוא דובר אמת ומאשים את האדם הנכון במעשה הבלתי ראוי והמביש הנטען על ידו.

 

חוק איסור לשון הרע, מכיר באפשרות של הוצאת לשון הרע וקובע, כי במשפט פלילי או במשפט אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות המפורטות בחוק.

 

בחלק מהפוליסות לביטוח אחריות חוקית מוגדר מקרה הביטוח לגבי פגיעה באדם כ: "אירוע בלתי צפוי שגרם ל: היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי." כך שמבחינת המבוטח עשויה בהחלט להיווצר סיטואציה של פליטת פה שאינה מתוכננת על ידו, או שיתוף מוגזם של פוסט שפורסם על ידו בפייסבוק או בבלוג אשר יצא מכלל שליטה ועוד.

 

ברור, כי מקרה של הכפשה יזומה במטרה לגרום למצוקה נפשית לנושא ההכפשה, קרוב לוודאי שלא תוכר כאירוע מבוטח על ידי חברת הביטוח, לפחות בשלב הראשון של בירור התביעה.

 

ובכל מקרה שבו חברת הביטוח טוענת שהמקרה נגרם במתכוון, מוטל עליה עול ההוכחה.

 

כאשר מדובר בסקירה של הכיסוי הביטוחי, יש לקחת בחשבון את מגבלת סכום גבול האחריות בפוליסה וכן את העובדה שמרבית הפוליסות אם לא כולן אינן כוללות כיסוי לקנסות ופיצויים עונשים העשויים להיות מוטלים על המבוטח על פי חוק. חלק מהפוליסות לביטוח אחריות חוקית כן כוללות הוצאות הגנה במשפט פלילי, כיסו העשוי להתברר כחיוני לאור העובדה לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, ניתן להשית אחריות לפי דין פלילי ולפי פקודת הנזיקין כאחת.

 

לפי חוק איסור לשון הרע ניתן להשית פיצויים ללא הוכחת נזק עד לסכום הקבוע בחוק, העומד נכון להיום, אם איני טועה על כ 100,000 ₪.

 

קיומו של הביטוח, כאמור, אינו אמור לגרום להקלת ראש בנושא כבודו של הזולת גם לחסרי המודעות החברתית והמצפון שבינינו. חוק איסור לשון הרע קובע גם אופציה של מאסר למשך שנה אחת למי שמפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או יותר זולת הנפגע.

 

תכונות כמו רכילות, בכיינות והעברת ביקרות הן בטבע האדם ולא פעם הדברים נעשים בהיסח הדעת ומבלי להתייחס להשלכה האפשרית של אמירת אגב, שנועדה לפעמים רק להרשים את הסביבה בידע ובהשכלה והשכל של הדובר (ככל שהם קיימים) שמנסה ליישם את הכלל השחוק אשר לפיו מי שמעביר ביקורת נתפס בעיני הסביבה כבקי ומומחה באותו עניין.

 

אולם מעבר לחוסר הכדאיות בהשמצות ובהכפשות על אף קיומו האפשרי של הביטוח (שהוא מטבע הדברים, כאמור לעיל, גם מוגבל ואינו מגן מפני כל התוצאות האפשריות). הרי שמי שמעביר ביקורת ומשמיץ באזני אחרים שכן יש להם מושג בתחום המדובר חושף את עצמו ללעג על ידם העשוי להישמע גם שלא בנוכחותו ובסופו של יום יכול להביא לתוצאה הפוכה לחלוטין מזו שקיווה לקבל. כדברי אבטליון: "חכמים היזהרו בדבריכם"

 

  

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright