פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

השיווק הישיר

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

השיווק הישיר ועונשו

 מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

רישום של טלפון ענתיקהחוק הפיקוח

בשנים האחרונות סיגלתי לעצמי נימת קול קיפודית ואנטיפטית השמורה באופן בלעדי למענה על שיחות טלפון של מבקשי עצות ביטוח בחינם, מתרימים למיניהם ומוכרני ביטוח. האחרונים זוכים שם לשמוע ממני גם שפניתם מהווה לדעתי עבירה על חוקי המדינה ועצתי להם פשוט למחק את שמי מהמאגר המידע שברשותם ולא לנסות להתקשר אלי שנית.

 

כאשר נחה עלי הרוח, ומהצד השני מציעים לי "הטבה" בשמה של חברת ביטוח, הקול הלא נעים שלי עשוי לשאול את המטלפן/ת "את עובדת באמת באותה חברת ביטוח שאת שמה הזכרת?" ואז מגיעה התשובה שהיא בד"כ "אני עובדת אצל סוכן/ת שעובד/ת עם חברת הביטוח". כאן מגיעה ממני שאלת המחץ השניה: "ויש לך רישיון סוכן ביטוח?" ועוד לפני שהמטלפן/ת מצליח/ה להתאושש אני יורה: "האם ידוע לך שמה שאת עושה מהווה עבירה פלילית, כי לפי חוקי מדינת ישראל, מי שאין לו רישיון סוכן ביטוח אינו רשאי להציע לי לערוך ביטוח?"

 

איני טורחת לצטט את האמור בסעיף 24  (א) "תיווך בביטוח" שבחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981

 

"לא יעסוק אדם בישראל, בעצמו או על ידי אחר, בתיווך לעניין ביטוח בין כל אדם לבין מבטח (להלן – עיסוק בתיווך) אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:

 

(1)        יש בידו רישיון לפי סימן זה – בהתאם לתנאי הרישיון;

(2)        הוא יועץ פנסיוני – ובלבד שהעיסוק בתיווך נעשה כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, על פי הסכם ייעוץ פנסיוני כמשמעותו בסעיף 27 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שנערך בהתאם להוראות החוק האמור."

 

העבירה: תיווך בביטוח ללא רישיון

 

העונש: החוק כולל הוראות עונשין ומי שעובר על הוראותיו מסתכן במאסר וקנס.

 

 

חוק הספאם

חוק נוסף הוא חוק הספאם  שמתייחס לכל פניה שהיא ולא רק בענייני ביטוח. למעשה מדובר בתיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים). המושג "דואר זבל" בחוק מתייחס לא רק לדואר זבל אלקטרוני, אלא גם למשלוח הודעות באמצעות דואר, פקס, טלפון, מסרונים (s.m.s) וכו'. חוק זה נועד למנוע הפצת דואר זבל (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) ומאפשר העברת הודעות רק לנמען אשר נתן את הסכמתו לקבלתן מראש בכתב או בשיחה מוקלטת.

 

העבירה: משלוח הודעות והכלל זה טלפונים לאדם שלא נתן את הסכמתו לקבלתם.

 

העונש: החוק כולל אפשרות לפיצוי כספי לנמענים ואפשרות להטלת קנסות. המקבל פניות (גם באמצעות הטלפון, כאמור) ללא הסכמתו ופונה לקבלת סעד משפטי, יודע, כי בסמכות בית המשפט לקבוע פיצויים של עד 1,000 ₪  לכל הודעה, ללא הוכחת נזק, וגם להטיל קנס נוסף על השולח.

 

חוק מאגרי מידע

פרק ב' בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – החוק) עוסק בנושא ההגנה על הפרטיות במאגרי מידע ממוחשבים  ומחייב, בין היתר, לרשום מאגרי מידע בפנקס מאגרי מידע שעונים על אחד מהתנאים הבאים:

  1. מספר האנשים עליהם נמצא מידע במאגר המידע עולה על 10,000.

  2. במאגר המידע יש מידע רגיש.

  3. מאגר המידע כולל מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידיהם, מטעמם או בהסכמתם לאותו מאגר מידע.

  4. מאגר המידע הוא של גוף ציבורי.

  5. מאגר המידע משמש לשירותי דיוור ישיר.

העבירה:  שימוש במידע שבמאגר, שלא למטרה שלשמה הוקם המאגר, או למטרה שלשמה נועד המידע.

 

העונש:  העשוי להיות מוטל על בעלי המאגר, על המחזיק בו ועל מנהל המאגר. נקבע בחוק שהפגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית - המאפשרת תביעת פיצוי בנזיקין, וכן עבירה פלילית - שעונשה המאפשרת לבית המשפט לגזור מאסר.

 

חוק ההגבלים העסקיים

 

עד כאן, נראה כי חברת ביטוח שעובדת עם סוכנים הפונה למבוטחים באמצעות פרסומות בטלוויזיה, ברדיו ובאתרי האינטרנט, אינה עוברת כל עבירה הואיל והיא אינה עושה שימוש במאגרי מידע או פניה באמצעות גורמים שאינם מחזיקים ברישיון סוכן ביטוח ולמעשה אינה יוזמת כל פניה ישירה שהיא למבוטחים כלל וכלל.

 

אלא מה, במדינתו, כמו בעולם המערבי הנאור, קיים חוק שמטרתו למנוע מצב שבו גורם כלכלי מונע תחרות חופשית ופוגע באינטרס של הצרכנים.

 

אם השיווק הישיר של חברות ביטוח שעובדות עם סוכנים, יתפרש כמעשה שנועד להפחית את התחרות של אותה חברת ביטוח מול חברת הביטוח הישיר, הרי עשוי להיווצר מצב של עבירה על הוראות סעיף 5 לחוק ההגבלים העסקיים, "קביעת קו פעולה בידי איגוד עסקי" הקובע, כי:

 

"קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו או חלקם העלול למנוע או להפחית תחרות בעסקים ביניהם, או קו פעולה כאמור שהמליץ עליו לפניהם, יראו כהסדר כובל כאמור בסעיף 2, ואת האיגוד העסקי וכל אחד מחבריו הפועל על פיו כצד להסדר כובל. "

 

כך למשל גם כאשר חברת ביטוח מציעה באופן גורף מחיר זהה לזה של חברת ביטוח ישיר או כמעט זהה, אפילו באמצעות סוכני ביטוח, הדבר עשוי להתפרש כיצירת הגבל עסקי.

 

עבירה אפשרית: הקטנת תחרות מול חברות הביטוח הישיר

 

העונש על פי החוק: בנוסף לאחריות בנזיקין גם מאסר וקנס.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright