היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תניית שיפוט

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

כיתוב "בלעדי לאתר"
 

 

מהו חוזה אחיד לעניין תניית שיפוט בחוזה ביטוח?

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

מפת כדור הארץ

חוזר הפיקוח על הביטוח העוסק בתניית שיפוט בחוזה ביטוח, אינו חוזר חדש והוא הוכתב למבטחים עוד בתקופת כהונתה של המפקחת על הביטוח ציפי סמט ביום 16/4/2002.

 

החוזר נועד למנוע קיפוח של מבטחים באופן של הגבלת חופש הבחירה שלו בבחירת מקום הגשת תביעה נגד חברת ביטוח וקיפוח מעמדו כנתבע באופן של הגבלת זכותו לבקש את העברת הדיון.

 

על כן נקבע בחוזר (החל מיום פרסומו) לאור עמדת היועץ המשפטי לממשלה לעניין זה כפי כשהובעה במסגרת ת.א. 8661/00, כי בחוזי ביטוח לא יכלל סעיף שיפוט המגביל את סמכות השיפוט בכל עניין הקשור ו/או הנובע מחוזה הביטוח לבית משפט מסוים וכי מיום 1/5/2003 יבוטלו הסעיפים המגבילים את מקום השיפוט לבתי משפט מסוימים בחוזי ביטוח קיימים.

 

חברות הביטוח חויבו על פי החוזר למסור על כך הודעה בכתב למבוטחים לפי  חוזי ביטוח שתקופת הביטוח בהם ארוכה משנה.

 

סוגיה אחת נשארה בלתי ברורה לגבי תחולת הוראות החוזר לגבי ביטוחים עסקיים. וכך נקבע בחוזר, לגבי תחולתו:

 

"הוראות חוזר זה יחולו על חוזי ביטוח בכל ענפי הביטוח, לרבות חוזי ביטוח קבוצתיים, ולמעט חוזי ביטוח לעסקים (רכוש, דירקטורים  וכד') שנערך להם חוזה ביטוח שאינו חוזה אחיד."

 

המונח "חוזה אחיד" אינו מוגדר בגוף החוזר ונשאלת השאלה אם הפיקוח התכוון להגדיר למטרת החוזר את כל הביטוחים העסקיים כחוזה ביטוח שאינו חוזה אחיד או שכוונת הפיקוח היא בעצם להפנות להגדרת המונח "חוזה אחיד" בחוק החוזים האחידים, שהוא:

 

""חוזה אחיד" - נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסוימים במספרם או בזהותם."

 

כלומר לפי ההגדרה בחוק החוזים האחידים הרי שהוראה לקביעת מקום שיפוט בפוליסות לביטוח ימי לפי סעיפים סטנדרטיים ובפוליסות לביטוח יהלומנים לפי סעיפים סטנדרטיים (הכפופים להוראות החוזר מתוקף הוראות חוק הפיקוח) המופיעה בתנאים הכלליים של הפוליסה (הג'קט) או כנוסח קבוע לכלל המבוטחים במחשב המבטח, מהווה חלק מחוזה אחיד ועל כן נוגדת את הוראות החוזר.

 

אולם, לחילופין, אם הכוונה היתה להגדיר על ביטוח עסקים שהוא כחוזה שאינו אחיד, הרי שהוראה לקביעת מקום שיפוט בפוליסה אינה נוגדת את הוראות החוזר והמבטח רשאי לקבוע כראות עיניו מקום שיפוט בכל פוליסה לביטוח עסק ובכלל זה בפוליסות לביטוח עסקים קטנים.

 

ואנקדוטה קטנה לסיום. אגדה אורבנית מעולם הביטוח מספרת, כי באחת מחברות הביטוח הגדולות והוותיקות שפעלו לפני יותר מעשרים שנה, קבע מנהל המחלקה הימית בחברה שמוצאו היה מהמזרח הרחוק, תניית שיפוט בביטוח ימי ואווירי בארץ מושבם של בני משפחתו וככה מימן לעצמו על חשבון חברת הביטוח ביקור קרובים ואירוח מספר פעמים בשנה.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright