היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תכשיטים בביטוח דירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

כיתוב "בלעדי לאתר"
 

 

פיצוי בגין נזק לתכשיטים לפי ביטוח הדירה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

צילום אילוסטרציה של תכשיטים

לאחרונה הגיע לשולחן המערכת מקרה שבו הוצע למבוטח לפי פוליסה לביטוח דירה פיצוי בגין גניבת תכשיטים לפי שיטת הפיצוי הבאה:

 

  1. הפיצוי ייעשה באמצעות מתן שוברים של רשת תכשיטים מסוימת.
     

  2. סכום הפיצוי לפי השוברים יהיה נמוך בשיעור מסוים (במקרה הנדון 10%) מהסכום לביטוח של התכשיטים המבוטחים הנקוב בהערכת סכום הביטוח של תכולת הדירה שנערכה על ידי מעריך מטעם המבטח.

הואיל ומדובר בסוגיה שיש בה עניין לכלל ציבור המבוטחים בביטוח דירה, להלן התייחסות לפי הוראות תקנות הפיקוח לעניין ביטוח הדירות ותכולתן, החלטות של בתי המשפט בישראל וספרות משפטית ביטוחית.

 

תנאי המינימום (הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה) לביטוח דירות בישראל עודכנו בחודש ינואר 2015 והעדכון יכנס לתוקפו מיום 27/7/2015.  לפי העדכון החדש נאמר במפורש כי חברת הביטוח רשאית להחליף תכשיטים שנגנבו בתכשיטים אחרים תיעשה רק בהסכמת המבוטח ובכפוף לכך שניתן לזהות או להחליפם בתכשיטים זהים.

 

עדכון תנאי המינימום נעשה בחלקו הגדול בעקבות פסיקה של בתי המשפט שניתנה לאורך השנים בהתדיינות משפטית בין מבוטחים לבין חברות ביטוח בעניין פוליסות לביטוח דירה.

 

בחודש מרץ 2014 ניתן פסק דין ע"י בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"י השופטת  מיכל נד"ב המאשר הסכם פשרה שהושג בין חברת ביטוח לבין מבוטחים בתביעה ייצוגית בנושא פיצוי מבוטחים בגין גניבת תכשיטים ע"י שוברים.

 

מדובר בת"צ 33221-08-12 הורוביץ נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ, שמתייחס כאמור לתנאי ביטוח דירה לפני כניסת התקנות המעודכנות לתוקפן. לפי תמצית הסדר הפשרה שקיבל, כאמור, תוקף של פסק דין:

 

"הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה –"כל המבוטחים המחזיקים בפוליסת ביטוח דירה ותכולתה המונפקת על ידי שומרה חברה לביטוח, שנגרם להם נזק בדמות אובדן או גניבה של תכשיט, ב-3 השנים האחרונות, ואשר פוצו על ידי שומרה בדרך של מתן שובר לקניית תכשיט באחת מחנויות ההסדר של המשיבה".

 

החל מהמועד בו פסק דין זה ייהפך חלוט תפעל המשיבה כדלקמן:

בכל מקרה בו לא ניתן לספק למבוטח פריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו – תפצה המשיבה את מבוטחיה באמצעות פיצוי כספי בלבד ולא באמצעות שובר תשלום, אלא אם המבוטח הביע הסכמתו במפורש לקבלת פיצוי בדרך של שובר תשלום, הכל בכפוף לתנאי הפוליסה.

 

המשיבה מתחייבת כי ככל שתוגש נגדה תביעה אישית של מבוטח שיטען לנזק עקב פיצוי בדרך של שובר תשלום (להלן: "תביעה אישית"), יהיה המבוטח פטור מהוכחת עילת תביעתו ויהיה עליו להוכיח רק את הנזק שנגרם לו. למשיבה תישמר הזכות להעלות כל טענה אישית כנגד המבוטח, לרבות טענת קיזוז, העדר כיסוי ביטוחי, קבלת תכשיט זהה לזה שאבד, וכיוב'."

 

מבלי להיכנס לדיון משפטי הסכימה חברת הביטוח לפיצוי על דרך הפשרה קבוצת התובעים לפי התנאים שמופיעים בתקנות החדשות.

 

כלומר, אין לחייב מבוטחים לקבל פיצוי בדרך של שובר של חנות תכשיטים, אלא אם כן ניתן לפצות את המבוטח באמצעות תכשיט זהה לתכשיט שנגנב ובפוף לקבלת הסכמתו של המבוטח לפיצוי באמצעות שובר.

 

בנושא ניסיון המבטחת לפעול להקטנת סכום הפיצוי בעבור התכשיט לעומת הסכום המופיע בהערכה שנערכה מטעמה ועל חשבונה של חברת הביטוח, יש לקרוא את האמור ע"י בי המשפט העליון בבע"א 196/88, כלל חברה לביטוח בע"מ נגד  הפועלים ליסינג בע"מ ועלי סלימאן אלגרנאוי:

 

אשר חברת הביטוח קובעת את סכום הביטוח וגובה את פרמיית הביטוח על פי סכום זה, חזקה עליה שזהו ערכו הממשי והנכון של הנכס לאותו מועד. מכאן, לדעתי, על חברת הביטוח להראות במועד הגניבה כי שווי הנכס המבוטח שנגנב הינו נמוך יותר ביחס לסכום הביטוח שנקבע עם כריתת החוזה וכי הפחתה זו אירעה במהלך תקופת הביטוח. או לחילופין לפעול מבעוד מועד להפחתת סכום הביטוח והפרמיה כפי שמאפשר סעיף 58 לחוק."


 


 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright