הרשות להגבלים עסקיים בודקת התקשרות איגוד השמאים עם "yad2"

 

השמאי לוי יצחקבמהלך השבוע שעבר פורסם בכלי התקשורת, כי הרשות להגבלים עסקיים בודקת את ההתקשרות שבין איגוד השמאים לבין  "yad2" וזאת בעקבות תלונה שהגיעה לרשות מגורם שמתנגד להתקשרות.

 

מדובר בבדיקה ראשונית בנושא המאבק שבין שמאי הרכב הוותיק לוי יצחק לבין האיגוד המצטרף ל "yad2" על מנת להפיץ את מחירון הרכב של "yad2" האמור להתחרות במחירון הרכב של לוי יצחק החולש למעשה על שוק מחירוני הרכב.

 

במסגרת הבדיקה, התבקש איגוד השמאים להמציא מסמכים לידי נציגי הרשות להגבלים עסקיים.

 

איגוד השמאים, הודיע לפני חודשים אחדים, כי ימליץ לחברי האיגוד לעבוד עם "yad2" האמור לדעת האיגוד להחליף את המחירון של לוי יצחק.

 

איגוד השמאים אמור לקחת חלק בקביעת כללי תמחור הרכב של "yad2".

 

לפי המצב בפועל, הגורם הקובע את מחירון הרכב ליו יחושב ערך הרכב במקרה של נזק הוא חברת הביטוח ולא שמאי הרכב. סוג המחירון נרשם במפרט הפוליסה לביטוח רכב וזאת לפי הוראות חוזר של הפיקוח על הביטוח לעניין חישוב תגמולי הביטוח במקרה של אובדן כללי - טוטל לוס.

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright