היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוזר מסלקה פנסיונית

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

פנסיה

 

פורסמה טיוטת חוזר למסלקה פנסיונית

 

 

מסלקה פסיונית - צילום אילוסטרציה

הפיקוח על הביטוח פרסם טיוטת חוזר בנושא חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית. הטיוטה פורסמה בשל כוונת הפיקוח לפרסם בשבועות הקרובים את מסמכי המכרז להקמת המסלקה והפעלתה אשר יועברו למציעים שעמדו בתנאי סף בהליך המוקדם.

 

על הטיוטה המתפרסמת באתר הפיקוח על הביטוח ניתן להגיב עד ליום 29/2/2012

 

החוזר החדש אמור לקבוע את הפעולות שיש לבצען באמצעות מערכת הסליקה. בסמוך למועד פרסום מסמכי המכרז יפורסם מידע רלוונטי נוסף למשתמשי מערכת הסליקה, כגון: שלבי הפעלת מערכת הסליקה, השירותים שתיתן ופרטי התשלום בגינם.

 

דמי השימוש עבור שרותי המסלקה ייקבעו במכרז ויחולו על המשתמשים בשירותי המערכת בהתאם לתועלת שהם עשויים להפיק מהשימוש בה.

 

מערכת הסליקה אמורה לייעל תהליכי עבודה של המוסדיים. הפיקוח מציע, כי המוסדיים ישתתפו בשיעור מהותי מעלות הפעלת המערכת לפי היקף הנכסים שהם מנהלים. בהתאם לאמור, ובכפוף לאישור ועדת המכרזים.

 

בכוונת הפיקוח לקבוע כי בשנה הראשונה הגופים המוסדיים יישאו ב-70% מסך עלות ההפעלה השנתית שתקבע, בשנה השנייה ב-65%, בשנה השלישית ב-60% ובשנה החמישית ואילך ב-50%. שאר המשתמשים יישאו ביתרת העלות לפי היקף השימוש שלהם בפועל בשירותי מערכת הסליקה, בהתאם לתעריף קבוע לפעולה.

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright