היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חדשות הביטוח ליום 15/12/2010 -  לביטול עסקת הביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

 לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

 

הכללים לביטולה של עסקת הביטוח

 

הכללים לביטולה של עסקת ביטוחהתקנות החדשות בנושא ביטול עסקה שנכנסו לתוקפן ביום 14/12/2010 אינן כוללות התייחסות מפורשת לנושא הביטוח.

 

ביטולה של עסקת ביטוח לאחר שנעשתה, ללא חיוב המבוטח בתשלום כלשהו לחברת הביטוח אפשרי כבר משנת 1982 לפי חוק הפיקוח, המאפשר למבוטחים לבטל ללא תשלום עסקת ביטוח כאשר מתקיימים התנאים הבאים (כאמור בסעיף 59 לחוק הפיקוח):

 

" 59. עסקה במקום מגורים או עבודה של מבוטח

 

(א) הסכם ביטוח שנעשה באמצעות סוכן ביטוח בעת שפנה למבוטח במקום מגוריו או עבודתו של המבוטח, שלא לפי הזמנתו, רשאי המבוטח לבטלו תוך שלושה ימי עסקים מיום עשייתו.

 

(ב) משבוטל הסכם ביטוח לפי סעיף קטן (א) יחזיר המבטח למבוטח את מה שקיבל לפי ההסכם.

 

(ג) סוכן ביטוח שפנה למבוטח כאמור בסעיף קטן (א) ימסור לו הסבר לגבי זכויותיו לפי סעיף זה; שר האוצר רשאי לקבוע פרטים שייכללו בהסבר והדרך לנתינתו. "

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright