היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חדשות הביטוח ליום 6/1/2011 - אשר סייפר כותב בנושא המסלקה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

אשר סייפר לסגן השר בנושא המסלקה הפנסיונית

 

סוכן הביטוח הבכיר, אשר סייפר

להלן, הנוסח המלא של מכתבו של סוכן הביטוח הבכיר אשר סייפר, אשר שימש כיו"ר המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני הביטוח בישראל לסגן שר האוצר בנושא המסלקה הפנסיונית.

 

סייפר כתב באותו נושא גם לרונית קן, הממונה על ההגבלים העסקיים.

 

 

 

אשר סייפר

קדושי קהיר 22 חולון

לכבוד:

סגן השר ח"כ יצחק כהן                                                              28.12.10

משרד האוצר

ירושלים                                                                

 

א . נ.

                              הנדון: טובת הציבור או הטעיית הציבור  

                                       המסלקה הפנסיונית

  

  לאחרונה התברר לנו, ( ציבור בעלי רישיון הפנסיוני ) שהאוצר פועל בצורה נמרצת לקדם את מערכת הסליקה הריכוזית והמרכזית. מסלקה זה היא פרי דרישה של בעלי אינטרסים ושל הבנקים.

 

  היות והתנועה שכבודו חלק ממנה, חרטה על דיגלה לעזור לציבור ובמיוחד לציבור החלשים, ולדעתי המקצועית מערכת זו ( גודזילה ) שהמפקח על הביטוח וצוות עוזריו מבקשים להקים היא מערכת מסורבלת, ריכוזית, מיותרת, אשר תפגע בתחרות, ותייקר את העמלה שהחוסך הקטן משלם, ותפגע בעיקר בחלשים שהינך מייצג, ואני מאמין אמונה שלמה שטובת הציבור עומדת לנגד עינך, הנני מתכבד לפנות כדלקמן: 

 

 לאחרונה התנהלו דיונים ראשונים בועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בראשות ח"כ חיים כץ. מספיק לעיין בתשובות של משרדי הממשלה השונים ובעיקר של נציגי הפיקוח על הביטוח, על מנת להבין איזה חקיקה אומללה "מלאת חורים" (כדברי ח"כ כץ ) מבקש משרד האוצר לחוקק. זו חקיקה שלדעתי המקצועית ולדעתם של רבים תגרום נזק לציבור שלא יהיה ניתן לתיקון, ורק תשרת את השחקנים החדשים בשוק: הבנקים. מערכת זו לא תסייע להגביר את מערך הביטחון הסוציאלי של אזרחי ישראל. 

 

  לצערי האוצר ( המפקח על הביטוח ) בחר להוביל: "...הליך חקיקה חפוז שאינו מאפשר לקיים דיון ראוי בהצעת החוק...ועלול אף לפגום בתוצר הליך החקיקה..." (מתוך דברי בג"ץ ). טוען המפקח על הביטוח : "...שהקמת המסלקה הפנסיונית הינה אינטרס של כל אדם בישראל...", טענה זו איננה נכונה ומשוללת כל יסוד, היות וההליך מראשיתו נועד לקדם את האינטרסים של הבנקים בלבד, והמהלך נכפה על יתר המשתתפים בחברה שהוקמה להפעלת המסלקה, משתמשים שעשויים לפרוש עם התברר העלויות הכרוכות בהפעלתה.

 

   טענה נוספת של המפקח היא: "שהמסלקה תשפר מהותית את בטחון החיסכון הפנסיוני של כל אזרח"!!! זו טענה אבסורדית, המראה במקרה הטוב חוסר הבנה, היות והביטחון לחסכון הפנסיוני של האזרחים, ישופר רק כאשר האוצר יטפל בניגודי העניינים החריפים הקיימים אצל רבים מהשחקנים בשוק, ואף מעמידים בסיכון לא סביר את החוסך הקטן.

 

 המסלקה ככלי להעברת מידע תסכן את זכות הסודיות של העובדים, היות בדיונים בוועדת העבודה התברר שגורמים זרים עשויים להיות חשופים למידע רגיש שלא כל אחד חפץ בהפצתו.

  

המפקח על הביטוח, פרופסור שריג טוען כי נושא העברת המידע אינו מוסדר, אבל הנושא אינו מוסדר רק באשמת אנשי האוצר, שרק לאחרונה מצאו לנכון לטפל בנושא החשוב: הפרוטוקול האחיד.

 

לדעת מומחים בענף עם תחילת הפעלה מאסיבית של הפרוטוקול האחיד ישופר באופן משמעותי המצב ויקטן הצורך בהקמת מנגנון גרנדיוזי, אשר יגרום לעלויות מיותרות על חשבון החוסך הקטן.

 

הליך הקמת המסלקה לווה בהתנגדויות רבות בין היתר של סוכנויות גדולות אשר פנו למשרד האוצר בכתב ואף הציגו לפניו חו"ד משפטית.

 

הנני מתכבד לצרף בזאת: 1. פנייה ליו"ר הכנסת ח"כ רובי ריבלין מסומנת  ב-1)

                                  2. מכתבו של מר מאיר אוזן לגב' הילה בן חיים (מסומן ב-2).

                                  3. חו"ד משפטית של עו"ד רועי פוליאק (מסומנת ב-3) .

 

   אני פונה לכבודו בבקשה לתת הוראה מיידית להפסיק את הליך החקיקה, להתחשב בהתנגדויות שנשמעו בועדת העבודה של הכנסת, להמתין מספר חודשים על מנת לבחון איך משפיעה על המערכת כולה:

  • הפעלת הפרוטוקול האחיד.

  • אכיפת חוזר המפקח בדבר העברת מידע.

  • בחינה מסודרת של עלויות הסליקה והקמת מערכת או מערכות סליקה חלופיות תחרותיות וזולות יותר לטובת הציבור.

  • בחינה מדוקדקת של נושא חדירת זכויות הפרט, הקמת מאגר מידע שיכול לגרום לנזק לציבור העובדים, והקמת גוף מונופוליסטי שיגרום להתייקרות נוספת של המוצרים הפנסיונים כפי שהובא בדיוני ועדת העבודה על ידי מומחים בנושא.

 

חבריי ואני נשמח לפגוש אותך על מנת להציג לפניך את עמדתנו, שהיא לדעתנו העמדה לטובת הציבור כולו.

 

 

בכבוד רב מאוד

       

 אשר סייפר

 

העתקים:

*ח"כ חיים כץ

  יו"ר ועדת העבודה הכנסת, ירושלים

*לכל חברי המועצה הארצית

  לשכת סוכני ביטוח בישראל

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright