מכתבו של אשר סייפר לממונה על ההגבלים העסקיים בנושא המסלקה הפנסיונית

להלן, הנוסח המלא של מכתבו של סוכן הביטוח הבכיר אשר סייפר, אשר שימש כיו"ר המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני הביטוח  בישראל לרונית קן, הממונה על ההגבלים העסקיים.

 

סייפר, טוען, כי המסלקה המוקמת על ידי האוצר עשויה להביא להיווצרותו של הסדר קובל.

 

סוכן הביטוח הבכיר, אשר סייפר

                                                                                                אשר סייפר

קדושי קהיר 22

חולון - 58461

 

10.3.2010

לכבוד

הממונה על ההגבלים העסקיים

הגב' רונית קן

הרשות להגבלים עסקיים                                                         

רח' כנפי נשרים 22

ת.ד. 34281, ירושלים 91341

 

ג . נ.,                 

 

הנדון: הסדר כובל בענף הביטוח הפנסיוני

 

הריני פונה לכבודה בבקשה להתערבות דחופה למניעת הקמת גוף אשר עשוי להוביל לתאום עמדות בענף הפנסיוני ולהסדר כובל או ליצירת קרטל. 

  

לפי הפרסומים משרד המפקח על הביטוח במשרד האוצר קיבל החלטה להוביל להקמה של מסלקה אחת לכל ענף החיסכון הפנסיוני, דבר הנמצא כיום בדיון בועדת ההיגוי של כל הגופים המעורבים.

 

ישנו חשש ממשי שריכוז כל הפעילים תחת קורת גג אחת והקמת מסלקה אחת תיצור הסדר כובל. התאגדות של ספקים שונים עם שליטה על כספי החוסכים נוגד את הוראות החוק בדבר מניעת הסדרים כובלים. לפיכך הריני מבקש לפתוח באופן דחוף בהליכים למניעת הקמת מסלקה זו.

 

  להלן פירוט הגורמים המשתתפים בדיונים להקמת המסלקה:

·        כל הבנקים העוסקים בייעוץ פנסיוני.

·        כל חברות הביטוח המיוצגות ע"י איגוד חברות הביטוח.

·        כל יועצי הביטוח העצמאיים.

·        כל הסוכנים הפנסיוניים המיוצגים ע"י לשכת סוכני הביטוח.

·        כל סוכנויות ההסדרים הפנסיוניים הפעילים בשוק.

·        כל לשכות השירות העוסקות במתן שרות להכנות שכר.

 

ישיבה משותפת של גורמים אינטרסנטים כמפורט לעיל תאפשר תיאום אינטרסים.
ראוי להזכיר את הפרשה האומללה שנדונה בבית המשפט העליון ( בע"פ 4855/02 – 4909/02 ו – 4917/02) שהטיל על מעורבים בפרשת "קרטל הביטוח" עונשים וכנסות כבדים.

 

 התהליך המתהווה עלול לשמש בסיס לתאום עמדות עתידי אשר יפגע או אף יבטל את התחרותיות בענף ויגרום נזק כספי לכלל הציבור וכל זה תחת חסות פקידי האוצר, אשר הופכים להיות חלק מאותה התארגנות ואף מנהלים אותה.

 

מסלקה כזו תרכז את כל המידע על החיסכון הפנסיוני של אזרחי המדינה, אפילו אלה שאינם חפצים שמידע כזה ירוכז במקום אחד.

 

התחרות בתחום החיסכון הפנסיוני ארוך הטווח, הכרחית להוזלת דמי הניהול ולפיתוח ושכלול מוצרים חדשים, וחייבת להתבצע ע"י השחקנים השונים באופן עצמאי לטובת כלל האזרחים.

 

אבקש את בדיקתך הדחופה למניעת מהלך מסוכן זה.

 

אודה מאוד להתייחסותך המהירה!

 

 

 

                                                                                          בכבוד רב

 

 

 

                                                                                          אשר   סייפר

                                                                                       (לשעבר) יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

 

 

העתקים

*עו"ד יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה

*עו"ד אלעד שרגא, התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright