ענף ביטוח הרכב ישודרג עם האנליטיקה של SAS

מאת בועז ארד

 

 

מר שחר רון, מנכ"ל רון בינה אקטואריתפתרונות האנליטיקה של SAS ישמשו את המאגר הסטטיסטי לענף ביטוח החובה לרכב בישראל

 

במכרז מנובמבר 2009 בו זכתה הצעת חברת רון בינה אקטוארית, נדרש ספק השירות להעניק למשרד האוצר שירותי ייעוץ אקטוארי, איסוף וטיוב נתונים סטטיסטיים וניתוח המידע בהתאם לדרישות ותקנות הענף והמפקח על הביטוח. ההצעה שנבחרה למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה עד לשש שנים נוספות זכתה, מלבד העלות, על בסיס איכותה והמתודולוגיה שלה.

 

שוק ביטוחי החובה לרכב בישראל, בו פועלות 14 חברות (לא כולל קרנית, הפול ואבנר) עמד בשנת 2008 על 23% מסך דמי הביטוח בענף הביטוח הכללי בישראל שעמדו על כ- 19 מיליארד שקלים. סך כל דמי הביטוח שנתקבלו בשנת 2008 מביטוחי רכב חובה היו כ-5.5 מיליארד שקלים. ענף ביטוחי הרכב בו פועלות כאמור 14 חברות הינו מן המבוזרים יותר מבין ענפי הביטוח הכללי. החברות קובעות את תעריפי הביטוח בעצמן תוך שימוש בפרמטרים שונים לתמחור ובהם מין הנהג, גיל, וותק נהיגה, היסטוריית תאונות והרשעות ועוד. במסגרת פעילות מרכז המידע ייאסף מידע הקשור במערכות הבטיחות ברכב ורכיבים נוספים שיסייעו להגביר את הבטיחות למשתמשי הדרך בישראל.

 

מערכות SAS המשולבות בהצעה תספקנה מידע סטטיסטי להערכת הסיכון הטהור הכרוך בביטוח החובה לרכב ותמחורו, ולסיוע למפקח על הביטוח בקביעת תעריפי הפול, תמחור סיכונים מיוחדים, הערכת שיעור הבלתי מבוטחים בענף, בחינת מגמות בענף ביטוח החובה לרכב, ובפרט לעניין השפעת פרמטרים שונים על רמת הסיכון, העברת מידע ועיבודים שונים למפקח.

 

המאגר ישרת את חברות הביטוח, לרבות הסדר ביטוח שיורי (הפול) - הסדר לביטוח כלי רכב אשר סורבו על ידי חברות הביטוח, וקרנית- קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

 

מר שחר רון, מנכ"ל רון בינה אקטוארית, אשר זכה במכרז יחד עם מיה מחשבים ותוכנות SAS אמר: "SAS הינה המובילה העולמית בתחום ומציעה פתרונות שהוכיחו עצמם". מר רון הוסיף כי "חברת מיה מחשבים ותוכנות SAS המשווקות על ידה נבחרו מתוך היכרות רבת השנים והניסיון הטוב בעבודה מולם".

 

צבי צוויג, מנכ"ל מיה מחשבים, נציגת SAS בישראל, אמר: "מיה מחשבים תעמיד לטובת הפרויקט את הכלים האנליטיים המובילים של SAS וכוח אדם מיומן על מנת לתמוך בהצלחתו ולהיטיב עם כלל משתמשי הרכב המבוטחים בישראל".

 

 

 

 

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright