ביטוח תרופות - ניתן באמצעות חברת מגדל בלבד ורק למבוטחי מכבי

 

מגדל פארם ללקוחות מכבי מגן זהב

תוכנית ביטוח התרופות "מגדל פארם" היא כרגע תוכנית הביטוח היחידה באמצעותה ניתן לרכוש ביטוח תרופות למבוטחי קופת חולים במחירים שווים לכל נפש. נכון להיום, השיווק נעשה באמצעות חברת מגדל לחברי קופת חולים מכבי בלבד.

 

כל זאת לאחר שהפיקוח על הביטוח אסר על קופות החולים לשווק ביטוח תרופות וחברות הביטוח אשר בניגוד לחברת מגדל, לא טרחו לקבל אישור מיוחד מהפיקוח על הביטוח כנדרש לפי הוראות חוק פיקוח על שירותי פיננסיים (ביטוח), קיבלו הוראה מהפיקוח שלא לשווק ביטוח זה וכך נותרו המבוטחים של קופות החולים הכללית, המאוחדת והלאומית ללא אפשרות ביטוח למרות שהקופות השיקו בתרועה גדולה תוכניות ביטוח מתחרות ואפילו רחבות וזולות יותר מהתוכנית של מגדל למבטחי מכבי וזאת כמובן עד שהתברר, כי התוכניות לא אושרו על ידי הפיקוח על הביטוח וכי קיימת התנגדות לשיווק ביטוח תרופות על ידי קופות החולים, כך שאפשרויות הביטוח נשארו כאמור, בידי מבוטחי מכבי בלבד.

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright