מגדל משווקת ביטוח תרופות לחברי מכבי גם באמצעות סוכני ביטוח

 

 

מגדל פארם ללקוחות מכבי מגן זהב


התוכנית "מגדל פארם" שווקה בחודש מרץ למבוטחי מכבי מגן זהב גם באמצעות סוכני החברה.

 

מחודש מאי 2010 משווקת התוכנית למבוטחי כל הקופות וזאת בעקבות הוראות הפיקוח על הביטוח  שלא להפלות בין הבוטחים.


 

להלן עיקרי התוכנית:

 

גבול אחריות למשך כל תקופת הביטוח -  1 מיליון ₪, הכיסוי תקף גם אם קיימת תרופה חלופית בסל הבריאות.

 

השתתפות עצמית  -  300 ₪ למרשם, לחודש  במקרה בו נוטל המבוטח מספר תרופות בגין אותו מצב בריאותי, תנוכה ההשתתפות עצמית פעם אחת בלבד.אין השתתפות עצמית בגין תרופה למחלת הסרטן.

 

הביטוח כולל - כיסוי לשירות או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה עלות השירות הנלווה - עד 200 ₪ ליום, סה"כ 30 יום לכל מקרה ביטוח.

 

תנאי מוקדם - על המבוטח לקבל אישור החברה קודם לרכישת התרופה  כתנאי מהותי לאחריותה של חברת הביטוח.

 

תקופת הכשרה: 90 יום.

 

תקופת המתנה: אין.

 

הגבלה למקרה ביטוח שארע בעת השירות הצבאי - בעת השרות הצבאי חלות הוראות והנחיות הצבא, המשתנות מפעם לפעם ועלולות להגביל או למנוע מן החייל קבלת טיפול רפואי באמצעות גורמים רפואיים שמחוץ למסגרת הצבא. לעניין זה עלולה להיות השפעה על מימוש הזכויות המגיעות בהתאם לפוליסה. המידע בדבר הוראות והנחיות הצבא המשתנות מפעם לפעם כאמור לעיל, מצוי אצל רשויות הצבא.

 

 הגבלת אחריות החברה לגבולות מדינת ישראל – לא יתנן כיסוי ביטוחי  כאשר המבוטח נמצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל למעלה מ- 90 יום רצופים

 

תקופת הביטוח -  למבוגר- כל החיים, לילד-  עד גיל  25- ובכל מקרה עד למצוי גבול האחריות של 1 מיליון ₪ במהלך תקופת הביטוח – לפי המועד המוקדם.

 

עליות ביטוח – פרמיה ב ₪

גיל המבוגר ביותר

מחיר משפחתי
ללא הגבלת מספר ילדים

מחיר ליחיד

עד 35 19.5 9
36-54 19.5 14
מעל 54 49 24

 

הפרמיות קבועות לחמש השנים הראשונות וצמודות למדד שפורסם בחודש דצמבר 2009 לכל תקופת הפוליסה  בתום חמש שנים תתעדכנה הפרמיות בפוליסה בהתאם לפרמיות הרגילות של מגדל לכיסוי תרופות ובהתאם למספר הנפשות בפוליסה וגילן.

 

הכיסוי:

תרופות שאינן ממומנות על ידי סל הבריאות הממלכתי  כאשר תרופה מוגדרת כחומר כימי ו/או ביולוגי, שנועדו לטפל במצבו הרפואי של המבוטח ובמניעת החמרתו, או מניעת הישנותו של מצבו הרפואי כתוצאה ממחלה או תאונה.

התוכנית של מגדל מכסה תרופות המחולקות לשלוש קבוצות

תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות – המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, בארה"ב , באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.             

תרופות הכלולות בסל הבריאות – המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח,  בישראל, בארה"ב , באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות. אך התוויתן בסל הבריאות  אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו  הרפואי של המבוטח.                   

תרופות אונקולוגיות והמטו-אונקולוגיות המוגדרות כ off label - תרופות שלא אושרו לשימוש  הנדרש אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של  המבוטח.                   

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright