הענן הוולקני וביטוח נסיעות לחו"ל

 

הענן הוולקני וביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל לפי תנאי הפוליסה המקובלים בישראל, בדרך כלל, מוציא מכלל כיסוי מקרים שמקורם בפעילות וולקנית. על כן, לפי תנאי מרבית הפוליסות, אין כיסוי ביטוחי לכל אותם הישראלים שנשארו בחו"ל בשל הענן הוולקני הנודד בשמי אירופה באמצע חודש אפריל 2010.

 

מעבר להוצאות השהיה הנוספות, אשר אינן מבוטחות לפי מרבית הפוליסות, נוצר צורך בהארכת תקופת הביטוח בשל העיכוב בהמראת המטוסים מחו"ל.

 

ויזה כאל - למערכת האתר נמסר, כי הארכת תקופת הביטוח נעשית לבקשת המבוטחים השוהים בחו"ל ללא תוספת פרמיה כאשר תקופת השהיה אינה חורגת על התקופה הניתנת ללא תשלום למחזיקי הכרטיס (55 יום רצופים לפי הביטוח הבסיסי).

 

חברת הפניקס - גורם נוסף שהודיע על הארכת ביטוח הנסיעות ללא תשלום היא חברת הפניקס אשר הודיעה בחוזר לסוכני החברה מהיום, כי מבוטחי החברה,ימשיכו ליהנות מהכיסוי הביטוחי אותו רכשו טרם יציאתם מהארץ וזאת ללא תשלום נוסף עד ליום רביעי ה- 21.4.2010 , בחצות.

 

בחוזר הפניקס, הנחיות להארכת הביטוח למקרה שלא יחודשו הטיסות מאירופה לישראל והמבוטחים יאלצו להמשיך ולשהות בחו"ל מעבר ליום רביעי 21.4.2010 . במקרה הנדון, רכישת תקופת ביטוח נוספת תתאפשר בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

  •  התקבלה בקשה (לרבות בקשה טלפונית) מהמבוטח להארכת תקופת הביטוח לפי תנאי הפוליסה שהוצאה לפני היציאה מישראל.

  • במקרים בהם אין באפשרות המבוטח להעביר בקשה בכתב , יש לוודא עם המבוטח כי אין לו תביעות כלפי חברת הביטוח בגין תקופת הביטוח שהסתיימה.

  • המבוטח שילם את הפרמיה בעבור תקופת הביטוח הנוספת.

לפי נוהל הפניקס לביטול פוליסה עקב ביטול הנסיעה לפני היציאה מהארץ, על המבוטח למלא ולחתום על טופס בקשה להחזר הפרמיה(אותו ניתן למצוא באתר החברה). ההחזר  ייעשה לאחר קבלת טפסים מלאים וחתומים במוקד הפניקס חו"ל, אשר הועברו לחברה לפני תחילת הביטוח ובתנאי שלמבוטח אין תביעות כלפי הפניקס.

 

כלל ביטוח - הודיעה על הארכה אוטומטית של 48 שעות ולאחר מכן יש לפנות לחברה בבקשה בכתב להארכה נוספת.

 

ביטוח ישיר - רענן סעד, משנה למנכ"ל בביטוח ישיר, מסר לתקשורת, כי בשל ענן האפר המכסה את שמי אירופה, חברת ביטוח ישיר מאפשרת ללקוחותיה השוהים בחו"ל ואינם יכולים לשוב לארץ, להאריך את ביטוחי הבריאות שרכשו על בסיס יומי, באמצעות שיחת טלפון למוקד השירות של החברה: 03-5555555 ובנתב השיחות יש להפנות את השיחה למוקד התמיכה באינטרנט.

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright