תשובת הרשות להגבלים עסקיים לאשר סייפר

 

תשובת הרשות להגבלים העסקיים לאשר סייפרסוכן הביטוח הבכיר, אשר סייפר, קיבל תשובה מרשות ההגבלים העסקיים למכתבו בנושא הקמת המסלקה הפנסיונית מיום 10/3/2010.

 

המכתב חתום ע"י עו"ד יאירה פרנקל, ראש צוות וכולל בין היתר התייחסות לעובדה שהממונה על ההגבלים העסקיים מודעת להקמתה של המסלקה הפנסיונית אולם בהיעדר התגבשות של מתווה מלא וברור לפעילות המסלקה, לרבות נוסח התקנון וזהות בעלי מניותיה, טרם הגיעה השעה לבחינתה על ידי רשות ההגבלים העסקיים.

 

בהמשך מתייחסת פרנקל לטיוטת ההוראות האחרונה של משרד האוצר מיום 24/3/2010 לפיו הקמתה של המסלקה תהיה כפופה לקבלת היתר ממערך ההגבלים העסקיים.

 

 

למכתב המלא

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright