המפקח על הביטוח הטיל עיצומים על שלוש חברות ביטוח

 

 

פרופ' עודד שריג המפקח על הביטוחהמפקח על הביטוח, עודד שריג, הטיל עיצומים כספיים על חברות מנורה, איילון ומגדל בשל הפרת הוראות הפיקוח בנוגע לפוליסות לביטוח בריאות קבוצתי.

 

על חברת מנורה הוטל עיצום כספי בסך 75,000 ש"ח כיוון שלא שלחה גילוי נאות למבוטחים בביטוח בריאות וסיעוד קבוצתי, כנדרש בהוראות המפקח.

 

על חברת איילון הוטל עיצום כספי בסך של 37,500 ש"ח כיוון שלא הגדירה פרוצדורה רפואית מסוימת בהתאם למינימום הנדרש בהוראות המפקח.                                                 

 

על חברת מגדל הוטל עיצום כספי בסך של 37,500 ש"ח כיוון שקבעה סעיף המשכיות בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי, שלא עמד בהוראות המפקח.

 

 

 

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright