היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

הקטנת עמלות הקופות בביטוח נסיעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

טיוטה בעניין הקטנת עמלות הקופות בביטוח נסיעות

 

 

איור של מטוס על שמי תל אביב

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 17/6/2020 טיוטת הוראות לפיהן יהיה מבטח רשאי להחזיר לבעל פוליסה שהוא קופת חולים, שחבריה מבוטחים בביטוח נסיעות לחו"ל, סכומים שהוציאה הקופה בשל ניהול פוליסה קבוצתית בביטוח נסיעות לחוץ לארץ, ובלבד שסכומים אלה לא יעלו על 5% מסך כל דמי הביטוח שנגבו ממבוטחים בביטוח נסיעות לחוץ לארץ לחברי קופות חולים.

 

ככל שחברות הביטוח יבחרו לגלגל את הפחתת דמי העמילות לטובת הצרכנים צפויה לגדול עוד יותר התחרות בשוק ביטוח נסיעות לחו"ל.

 

הרקע לפי דברי ההסבר לטיוטה הוא שבחודשים הקרובים צפויים להסתיים חלק מחוזי ההתקשרות בין חברות הביטוח לבין קופות החולים.

 

ברשות הפיקוח התקבלו פניות בבקשה לבחון את האפשרות שקופות החולים ימשיכו לגבות דמי עמילות מהמבוטחים, וזאת על מנת לאפשר לקופות החולים להמשיך למכור ביטוח נסיעות לחו"ל. בפניות צוין כי בשים לב לסעיף 20 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, קופת החולים רשאית להשתמש במקורות המימון שלה להוצאות המפורטות באותו סעיף בלבד, כאשר הוצאות הניהול של פוליסה קבוצתית בביטוח נסיעות לחו"ל אינן כלולות בסל הוצאות זה.

 

הפיקוח רשות רואה חשיבות רבה במכירת ביטוח נסיעות לחו"ל דרך קופות החולים, שכן ביטוח זה מהווה אפיק ביטוחי נגיש למבוטחים רבים ובניהם מבוטחים מבוגרים ובעלי עבר רפואי. פוליסות אלה נמכרות גם למבוטחים מבוגרים ולמבוטחים בעלי עבר רפואי, בשונה ממרבית הפוליסות הקיימות מחוץ לקופות החולים.

 

בעקבות פניות שהתקבלו בעניין זה, מציעה הרשות לאפשר לקופות החולים גבייה של הוצאות שהוצאו בפועל, וזאת עד לגובה של 5% מהפרמיה. אפשרות זו מוצעת רק לבעל פוליסה שהוא קופת חולים, זאת בשים לב להוראת סעיף 20 האמורה ובשים לב לכך שקופות החולים הן בעל פוליסה מיוחד שכן כל אזרח בישראל רשאי ליהנות מהאפשרות לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל דרך קופות החולים.

 


 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright