פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

לינת עובדים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

לינת עובדים באתרי בניה והביטוח הקבלני

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

 

איור של קראוון באתר בניה

חלק לא מבוטל מהפרויקטים הגדולים מוקם באמצעות עובדים אשר חלק מהם מתגורר באתר הבניה לאחר שעות העבודה, לעיתים בתוך קרוונים או גם מכולות שהוסבו לצורך מגורים של עובדים זרים ועובדים שהם תושבי השטחים.

 

תופעה זו מוסיפה סיכון חדש לביטוח העבודות הקבלניות הן מבחינת סיכוני הרכוש והן מבחינת סיכוני החבות, כאשר המבטח שמשקלל את הסיכון אשר הוא נוטל על עצמו, אינו ער לתופיה זו בעיקר לאור העובדה שפרויקטים גדולים, הסקר ההנדסי נערך בדרך כלל, אם לא תמיד, לפני תחילת העבודות ומה שהסוקר רואה לנגד עיניו, זה השטח הריק, תוכניות הביצוע, המודלים, דוחות הקרקע והקרוונים האמורים לצמוח בשטח עם תחילת עבודות הבניה, חומקים מתחת למבטו.

 

לפני ההתייחסות לסיכונים עצמם, ראוי לציין, כי בחלק מהמקרים, מזמין העבודה ער לסיכון ומציין כבר במכרז, כי ייאסר על הקבלן להלין עובדים באתר הבניה, לפעמים בהחרגה לעובדי שמירה השעות הלילה וזאת לאור הוראות צו ההרחבה להסכם הקיבוצי בענף השמירה לשנת 2008 ו/או חוק חופשה שנתית תשי''א 1951, הקובע, כי ככל שמדובר בשעות הלילה, והעובד מועסק במרחק של 35 ק"מ ומעלה מביתו : אם המעסיק לא יסיע את השומר לביתו וחזרה לעבודה – ידאג המעסיק למקום לינה ראוי בשום מקרה שלא על חשבונו של השומר או תוך קיזוז כלשהו משכר עבודתו.

 

החוק חייב מעסיק לספק לעובדיו הזרים מגורים הולמים העונים על התנאים הקבועים בתקנות, לכל תקופת העסקתו של העובד הזר ולפחות ל-7 ימים לאחר תום תקופת ההעסקה. תנאי המגורים יכללו, בין היתר:  לא יותר מ-6 עובדים בחדר, שטח  לינה של לפחות 4 מטרים רבועים לעובד, כלי מיטה לכל עובד, ארונות בגדים  או תא נפרד בארון בגדים עם מנגנון נעילה,  הסקה חשמלית ואוורור, מטבח עם כיור אחד לפחות לכל 8 עובדים עם מים חמים וקרים, כלי אוכל, מקרר, שירותים ומקלחות במרחק סביר עם גישה נוחה ומהירה, אסלה,  מקלחת וכיור לכל 8 עובדים לפחות, מכונת כביסה אם מדובר בלפחות 6 עובדים במבנה, תאורה חשמלית נאותה ואמצעי כיבוי שרפות. החוק אינו מחייב שהמגורים יהיו בתך אתר הבניה או הקרבת מקום העבודה אולם לינה בתוך אתר העבודה חוסכת למעסיקים את הוצאות ההסעה של העובדים למקום העבודה וממנו ומאפשרת השגחה ופיקוח מתמיד על מיקומם של העובדים.

 

מצד שני, כאמור, הימצאות העובדים באתר הבניה במשך 24 שעות יוצרת סיכונים נוספים לביטוח רכוש, כמו למשל סיכון פריצה כאשר שומר הלילה הרגיל לראות תנועה של עובדים באתר מתקשה לזהות את הגנבים וזאת בעיקר באתרים גדלים שיש אליהם מספר מרובה של כניסות המקשה פיקוח הרמטי על כל אחת המכניסות לאתר.

 

סיכון מוגבר נוסף לרכוש הוא סיכון אש בשל עובדים שמעשנים וגם עושים שימוש בכיריים או פתיליות או מנגלים לצורך בישול.

 

סיכוני האחריות החוקית יכולים ליפול על הכיסוי לפי פרק ב' של הפוליסה הקבלנית – ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, בעיקר כאשר מדובר בעובדי קבלן הנחשבים כצד ג' כלפי הקבלן הראשי האחראי על הבטיחות בפרויקט או על הכיסוי לפי פרק ג' – ביטוח אחריות מעבידים – כאשר מי שמעסיק את העובדים אחראי גם על הבטיחות בפרויקט.

 

מבחינת המבטחים, סוכני הביטוח וגם המבוטחים, מן הראוי להודיע למבטחים מבעוד מועד על הכוונה לשכן עובדים באתר הבניה ולדעת הח.מ., ראוי גם שחברות הביטוח והסוקרים מטעמן, ידעו להציג למבוטחים מבעוד מועד את השאלות הראויות בעניין זה בהצעות הביטוח ובאמצעות הסוקרים ההנדסיים.

 

הוראות בטיחות של סוקר הנדסי, יכולות ללמד את המבטחים ואת המבוטחים לגבי היקף הסיכון ולעזור למניעתו או לצמצומו באמצעות דרישות לאמצעי מיגון ובטיחות ולסייע למבטחים לשקלל את תעריף הביטוח לפי הסיכון בפועל ולא להתעלם ממרכיב של הסיכון היכול להתגלות כסיכון ממשי שלא נלקח על ידי המבטחים בחשבון במועד עריכת הביטוח.

 

מבחינת המבוטחים, קיים האינטרס הברור למנוע נזקים העשויים לעכב את השלמת הפרויקט, כאן מדובר בעיקר בנזקי רכוש. הצורך של המבוטחים למנוע פגיעות גוף קשור בנושא התדמית והפרסום של הפרויקט בכלי התקשורת וכן בתעריפי ביטוח אותם יוכלו לקבל מהמבטחים בביטוחם של פרויקטים בעתיד.

 

תודה מיוחדת לסוכן הביטוח הבכיר, איציק סימון, שהפנה את תשומת לבי לנושא חשוב זה.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright