ההיסטוריה של הביטוח >  הסיפור של הסנה מהתחלה עד הסוף מאת העיתונאי דוד ליפקין - ביטאון הביטוח אפריל 93

למדריך על חברת ביטוח "הסנה"

קיצור תולדות  חברת הסנה

 

תחילתה של חברת הסנה

 

אושיות וביטוח משנה

 

הסנה - סוף סיפור