מקור הכתבה: ביטאון "ביטוח בישראל" אפריל 1993 בעריכתו של מאיר תדמור ז"ל